Thơ - Đặc sắc

Sáng tạo khoa học kỹ thuậtXem công văn hướng dẫn: tại đây
Tải công văn hưỡng dẫn: Tại đây

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG TOÀN NGÀNH NĂM 2016

Thứ bảy - 30/07/2016 00:59
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG TOÀN NGÀNH NĂM 2016
UBND TỈNH YÊN BÁI                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  480/QĐ-SGDĐT                                                Yên Bái, ngày 15  tháng 7  năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng thành tích năm học 2015-2016
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH YÊN BÁI
 
 
Căn cứ Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 19/7/2012 của UBND tỉnh Yên Bái về việc quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;
 Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Yên Bái;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái ngày 14/7/2016;
Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1.  Tặng  Giấy khen cho 129 cá nhân, 91 tập thể; danh hiệu Lao động tiên tiến cho 1.376 cá nhân, Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 226 cá nhân và danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho 106 tập thể, năm học 2016 - 2016.
(Có danh sách kèm theo)
Điều 2.  Cá nhân, tập thể  được  nhận Giấy khen, giấy chứng nhận danh hiệu, kèm theo tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ. Kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ khen thưởng của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái.
Điều 3. Chánh Văn phòng, trưởng các phòng thuộc Sở, trưởng phòng giáo dục và đào tạo, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các tập thể, cá nhân có tên trong Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:                                                                                       GIÁM ĐỐC
- Như điều 3;             
- Lưu: VT, TĐKT.                                                                                  (đã ký)

                                                                                                         Trần Xuân Hưng
 
      XEM TRỰC TIẾP DANH SÁCH  TẢI VỀ DANH SÁCH KHEN
XEM QUYẾT ĐỊNH KEN          TẢI VỀ QUYẾT ĐỊNH
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

LIÊN KẾT
Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 982

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 40002

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1697126