Thơ - Đặc sắc

Sáng tạo khoa học kỹ thuậtXem công văn hướng dẫn: tại đây
Tải công văn hưỡng dẫn: Tại đây

Công văn hướng dẫn của Sở GD&ĐT V/v: Tổ chức các cuộc thi giải Toán, Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh và cấp toàn quốc năm học 2013 -2014

Thứ hai - 03/03/2014 03:56
UBND TỈNH YÊN BÁI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
SỐ:      /SGD ĐT-GDTrH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Yên Bái, Ngày      tháng      năm 2014
V/v: Tổ chức các cuộc thi giải Toán, Olympic tiếng Anh trên Internet 
cấp tỉnh và cấp toàn quốc
 năm học 2013 -2014

Kính gửi: - Các phòng GDDDT các huyện, thị xã, thành phố;
                                       - Các trường THPT, PT liên cấp II - III;
                                       - Các trường PT DTNT THCS;
Căn cứ Công văn số 7343/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2013 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2013-2014; Công văn số 8494/BGDĐT-GDTrH ngày 25/11/2013 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua Internet.
Sở GDĐT Yên Bái hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán, cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh và cấp toàn quốc năm học 2013 -2014 như sau:  
I.                   CUỘC THI GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG INTERNET
1.         Vòng thi cấp tỉnh
1.1.  Đối tượng và điều kiện dự thi
- Học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 trên địa bàn tỉnh Yên Bái;
- Đã vượt qua vòng thi cấp huyện (đối với cấp TH, THCS), cấp trường (đối với cấp THPT) và tất cả các vòng thi trước vòng thi cấp tỉnh.
- Được chọn vào đội tuyển dự thi cấp tỉnh của đơn vị đăng ký dự thi.
1.2.  Đăng ký dự thi
Mỗi huyện/thành phố/ thị xã là một đơn vị dự thi gồm học sinh của phòng GD&ĐT, học sinh của các trường THPT trên địa bàn.
-  Đối với cấp TH, THCS: Mỗi khối lớp là 1 đội tuyển,  tối đa 15 học sinh/đội tuyển.
-  Đối với cấp THPT: Mỗi khối lớp là 1 đội tuyển, tối đa 10 học sinh/đội tuyển.
Hồ sơ dự thi gồm:
- Thẻ dự thi có dán ảnh 4x6cm (thẻ dự thi của học sinh TH và THCS  do phòng GD&ĐT cấp, thẻ dự thi của học sinh THPT do trường THPT cấp).
- Danh sách đội tuyển từng khối thi cấp tỉnh.
Danh sách học sinh dự thi gửi về Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh bằng văn bản và qua Email: phonggdtrh@yenbai.edu.vn  chậm nhất ngày 31/3/2014.
3.  Địa điểm tổ chức cuộc thi
 Cuộc thi giải toán trên mạng Internet cấp tỉnh năm học 2013 -2114 được tổ chức tại 6 địa điểm: Thành phố Yên  Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn,  huyện Yên Bình, huyện Văn Yên và huyện Lục Yên. Đội tuyển thuộc địa phương nào thi tại địa phương đó, riêng đội tuyển của huyện Trấn Yên thi tại TP Yên Bái và đội tuyển của hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải thi tại thị xã Nghĩa Lộ.
Sở GD&ĐT giao cho các phòng GD&ĐT chủ động phối hợp với các trường THPT để lựa chọn địa điểm và chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi. Địa điểm tổ chức thi yêu cầu phải đảm bảo nguồn điện, có nguồn điện dự phòng cho tình huống mất điện lưới; đường truyền Internet đảm bảo tốc độ; đảm bảo mỗi thí sinh được dự thi trên một máy tính/lượt. Máy tính phải được cài trình duyệt Mozilla Firefox hoặc Google Chrome và phần mềm Adobe Flash Player cập nhật bản mới nhất; có máy tính dự phòng để đổi máy cho thí sinh khi gặp sự cố.
1.4. Hội đồng thi và giám sát thi
a) Hội đồng thi
Mỗi huyện, thị xã, thành phố là một Hội đồng thi do Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định thành lập gồm các thành phần:
- Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo phòng GDĐT;
- Phó chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo các trường đặt địa điểm thi;
- Thư ký: 01 cán bộ chuyên môn phòng GD&ĐT;
- Giám thị: 02 giám thị/phòng thi (là giáo viên  tin học hoặc giáo viên có hiểu biết về máy tính, mạng internet đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ coi thi trực tuyến, tuyệt đối không bố trí giáo viên Toán vào coi thi);
- Phục vụ: Tại mỗi điểm thi, có 02 nhân viên làm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc y tế, phục vụ nước uống…
b) Giám sát thi
Mỗi phòng GD&ĐT có tên trong danh sách phân công dưới đây cử 01 lãnh đạo phòng và 01 cán bộ đi giám sát Hội đồng thi ở địa phương khác, cụ thể như sau:
STT Phòng GD&ĐT Địa điểm giám sát
1 Huyện Văn Chấn Huyện Văn Yên
2 Huyện Trấn Yên Huyện Lục Yên
3 Huyện Mù Cang Chải Thị xã Nghĩa Lộ
4 Thành phố Yên Bái Huyện Yên Bình
5 Huyện Trạm Tấu Thành phố Yên Bái
6 Huyện Lục Yên Huyện Văn Chấn
Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại Hội đồng thi và cán bộ giám sát thi gửi về Phòng GDTrH, địa chỉ Email: phonggdtrh@yenbai.edu.vn  chậm nhất 31/3/2014.
1.5. Lịch làm việc
- Ngày 02/4/2014:  Chủ tịch Hội đồng coi thi nhận hồ sơ thi và mã số thi cấp tỉnh tại phòng Giáo dục Trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Ngày 03/4/2014:  Họp Hội đồng coi thi: Phân công nhiệm vụ, kiểm tra hồ sơ thí sinh, kiểm tra cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo cho cuộc thi.
- Ngày 04/4/2014: Tổ chức thi theo lịch sau:
 
Ca thi Khối lớp Thời gian thi
Ca 1 1; 2 và 4 8h00 đến 9h00
Ca 2 3 ; 5  và 6 9h30 đến 10h30
Ca 3 8 ; 9 và 10 13h30 đến 14h30
Ca 4 7 ; 11 và 12 15h00 đến 16h00
 
-  Chậm nhất là ngày 05/4/2014: Nộp hồ sơ Hội đồng thi (gồm các biên bản của Hội đồng thi, biên bản giám sát, danh sách thí sinh dự thi có điểm, chữ ký của thí sinh, giám thị, giám sát và chủ tịch HĐCT) về phòng GDTrH - Sở GD&ĐT.
1.6.  Kinh phí:  Sở GD&ĐT chi trả kinh phí tổ chức cuộc thi. Đơn vị có cá nhân đi làm nhiệm vụ giám sát ở địa phương khác chi trả chế độ công tác phí theo qui định hiện hành.
1.7. Giải thưởng
Giải thưởng cá nhân được xét theo 2 tiêu chí: điểm của bài thi và thời gian làm bài ở kỳ thi cấp tỉnh, theo thứ tự lấy từ trên xuống cho đến hết số lượng giải thưởng của mỗi khối lớp. Tổng số giải không quá 50% số thí sinh dự thi.
Học sinh đoạt giải được cấp giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng áp dụng theo mức quy định hiện hành.
2. Cấp toàn quốc: Khối lớp 5, 9 và 11
2.1. Lịch làm việc
- 14h00 ngày 24/4/2014: Họp Ban tổ chức, lãnh đạo, thư ký Hội đồng coi thi để phân công nhiệm vụ cho các thành viên, thực hiên các công việc chuẩn bị cho kỳ thi;
- Ngày 25/4/2014:
+ 7h00: Khai mạc cuộc thi;
+ 8h00: Học sinh vào phòng thi;
+ 8h30: Học sinh bắt đầu làm bài;
+ 9h30: Kết thúc giờ thi;
Hội đồng thi làm các thủ tục kiểm tra biên bản phòng thi, biên bản sự cố( nếu có); thông qua biên bản đánh giá cuộc thi; niêm phong hồ sơ thi gửi về Bộ GD& ĐT trước 15h00 ngày 25/4/2014.
2.2. Địa điểm tổ chức thi
- Đội tuyển lớp 11: thi tại trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái.
- Đội tuyển lớp 5, lớp 9: thi tại trường THCS Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái.
Các đơn vị nơi đạt địa điểm thi cần chuẩn bị cơ sở vật chất đủ cho thí sinh của các đội tuyển dự thi cùng thời gian.  Số lượng mỗi đội tuyển: Từ 10 - 15 thí sinh.
II. CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN MẠNG INTERNET
1. Cấp tỉnh
1.1. Đối tượng và điều kiện dự thi
- Học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 trên địa bàn tỉnh Yên Bái;
- Đã vượt qua vòng thi cấp huyện (đối với cấp TH, THCS), cấp trường (đối với cấp THPT) và tất cả các vòng thi trước vòng thi cấp tỉnh.
- Được chọn vào đội tuyển dự thi cấp tỉnh của đơn vị đăng ký dự thi.
1.2. Đăng ký dự thi
Mỗi huyện/thành phố/ thị xã là một đơn vị dự thi gồm học sinh của phòng GD&ĐT, học sinh của các trường THPT trên địa bàn.
-  Đối với cấp TH, THCS: Mỗi khối lớp là 1 đội tuyển,  tối đa 15 học sinh/đội tuyển.
-  Đối với cấp THPT: Mỗi khối lớp là 1 đội tuyển, tối đa 10 học sinh/đội tuyển.
Hồ sơ dự thi gồm:
- Thẻ dự thi có dán ảnh 4x6cm (thẻ dự thi của học sinh TH và THCS  do phòng GD&ĐT cấp, thẻ dự thi của học sinh THPT do trường THPT cấp).
- Danh sách đội tuyển từng khối thi cấp tỉnh.
Danh sách học sinh dự thi gửi về Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh bằng văn bản và qua Email: phonggdtrh@yenbai.edu.vn  chậm nhất ngày 10/3/2014.
1.3. Địa điểm tổ chức cuộc thi
 Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2013 -2114 được tổ chức tại 6 địa điểm: Thành phố Yên  Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn,  huyện Yên Bình, huyện Văn Yên và huyện Lục Yên. Đội tuyển thuộc địa phương nào thi tại địa phương đó, riêng đội tuyển của huyện Trấn Yên thi tại TP Yên Bái và đội tuyển của hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải thi tại thị xã Nghĩa Lộ.
GD&ĐT giao cho Sở các phòng GD&ĐT chủ động phối hợp với các trường THPT để lựa chọn địa điểm và chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi. Địa điểm tổ chức thi yêu cầu phải đảm bảo nguồn điện, có nguồn điện dự phòng cho tình huống mất điện lưới; đường truyền Internet đảm bảo tốc độ; đảm bảo mỗi thí sinh được dự thi trên một máy tính/lượt. Máy tính phải được cài trình duyệt Mozilla Firefox hoặc Google Chrome và phần mềm Adobe Flash Player cập nhật bản mới nhất; có máy tính dự phòng để đổi máy cho thí sinh khi gặp sự cố.
1.4. Hội đồng thi và giám sát thi
a) Hội đồng thi
Mỗi huyện, thị xã, thành phố là một Hội đồng thi do Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định thành lập gồm các thành phần:
- Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo phòng GDĐT;
- Phó chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo các trường đặt địa điểm thi;
- Thư ký: 01 cán bộ chuyên môn phòng GD&ĐT;
- Giám thị: 02 giám thị/phòng thi (là giáo viên  tin học hoặc giáo viên có hiểu biết về máy tính, mạng internet đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ coi thi trực tuyến, tuyệt đối không bố trí giáo viên tiếng Anh vào coi thi);
- Phục vụ: Tại mỗi điểm thi, có 02 nhân viên làm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc y tế, phục vụ nước uống…
b) Giám sát thi
Mỗi phòng GD&ĐT có tên trong danh sách phân công dưới đây cử 01 lãnh đạo phòng và 01 cán bộ đi giám sát Hội đồng thi ở địa phương khác, cụ thể như sau:
 
STT Phòng GD&ĐT Địa điểm giám sát
1 Huyện Văn Chấn Huyện Văn Yên
2 Huyện Trấn Yên Huyện Lục Yên
3 Huyện Mù Cang Chải Thị xã Nghĩa Lộ
4 Thành phố Yên Bái Huyện Yên Bình
5 Huyện Trạm Tấu Thành phố Yên Bái
6 Huyện Lục Yên Huyện Văn Chấn
 
Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại Hội đồng thi và cán bộ giám sát thi gửi về Phòng GDTrH, địa chỉ Email: phonggdtrh@yenbai.edu.vn  chậm nhất 10/3/2014.
1.5. Lịch làm việc
- Ngày 20/3/2014: Chủ tịch Hội đồng coi thi nhận hồ sơ thi và mã số thi cấp tỉnh tại phòng Giáo dục Trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Ngày 21/3/2014:  Họp Hội đồng coi thi: Phân công nhiệm vụ, kiểm tra hồ sơ thí sinh, kiểm tra cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo cho cuộc thi.
- Ngày 22/3/2014: Tổ chức thi theo lịch sau:
 
Ca thi Khối lớp Thời gian thi
Ca 1 4; 6 và 10 7h30 đến 8h00
Ca 2 5 ; 7  và 11 8h30 đến 9h00
Ca 3 3 ; 9 và 12 9h30 đến 10h00
Ca 4 8 10h30 đến 11h00
 
 
- Chậm nhất là ngày 23/3/2014: Nộp hồ sơ Hội đồng thi (gồm các biên bản của Hội đồng thi, biên bản giám sát, danh sách thí sinh dự thi có điểm, chữ ký của thí sinh, giám thị, giám sát và chủ tịch HĐCT) về phòng GDTrH - Sở GD&ĐT.
1.6.  Kinh phí:  Sở GD&ĐT chi trả kinh phí tổ chức cuộc thi. Đơn vị có cá nhân đi làm nhiệm vụ giám sát ở địa phương khác chi trả chế độ công tác phí theo qui định hiện hành.
1.7. Giải thưởng
Giải thưởng cá nhân được xét theo 2 tiêu chí: điểm của bài thi và thời gian làm bài ở kỳ thi cấp tỉnh, theo thứ tự lấy từ trên xuống cho đến hết số lượng giải thưởng của mỗi khối lớp. Tổng số giải không quá 50% số thí sinh dự thi.
Học sinh đoạt giải được cấp giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng áp dụng theo mức quy định hiện hành.
2. Cấp toàn quốc
2.1. Lịch làm việc của Hội đồng thi
- 14h00 ngày 25/4/2014: Họp Hội đồng coi thi chuẩn bị tổ chức thi;
- Ngày 26/4/2014:
+ 7h30: Khai mạc cuộc thi tại Hội trường trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành ( Chỉ học sinh lớp 5 và lớp 11 tham dự );
+ Từ 8h00 đến 8h30: lớp 11;
+ Từ 9h00 đến 9h30: lớp 5;
+ Từ 10h00 đến 10h30: lớp 9.
Trong trường hợp phải thi lại do sự cố, các khung giờ thi dự phòng như sau:
+ Từ 13h30 đến 14h00: lớp 11;
+ Từ 14h30 đến 15h00: lớp 5;
+ Từ 15h30 đến 16h00: lớp 9.
         2.2. Địa điểm tổ chức thi:
-  Địa điểm chính thức: Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, TP Yên Bái;
         -  Địa điểm dự phòng: Trường THCS Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái;
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Sở GDĐT: Tham mưu cho Lãnh đạo Sở ban hành văn bản đề nghị Điện lực Yên Bái cung cấp ổn định nguồn điện lưới, các cơ quan VNPT và Vietel ưu tiên đường truyền Interrnet tốc độ cao cho đơn vị đặt điểm thi trong thời gian tổ chức các cuộc thi; chuẩn bị máy phát điện, nhân viên vận hành máy phát điện dự phòng tại các điểm thi.
            2. Phòng Kế hoạch tài chính: Bảo đảm cấp kinh phí kịp thời phục vụ các cuộc  thi.
            3. Phòng Giáo dục Trung học: Tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức các cuộc thi; lập danh sách đội tuyển; chuẩn bị các biểu mẫu biên bản, văn bản, tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; dự trù kinh phí, chuẩn bị đầy đủ văn phòng phẩm phục vụ thi;
4. Các đơn vị nơi đặt địa điểm thi: có trách nhiệm chuẩn bị, bảo dưỡng, kiểm tra phòng máy vi tính, máy tính, đường truyền Internet, nguồn điện... đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của cuộc thi; cử nhân viên bảo vệ, phục vụ, y tế …phục vụ cuộc thi.
5. Các đơn vị có thí sinh dự thi
Chịu trách nhiệm về kinh phí đi lại, ăn nghỉ của học sinh và cán bộ quản lý học sinh trong các ngày tập trung dự thi; Hướng dẫn học sinh hoàn thành vòng thi tự luyện trước các vòng thi chính thức; chỉnh sửa lại họ tên trong tài khoản dự thi theo đúng họ tên bằng tiếng Việt có dấu như trong bảng đăng ký dự thi; nộp ảnh làm thẻ dự thi theo qui định;
Nhận được công văn này, Sở yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Giáo dục Trung học) để được hướng dẫn giải quyết. Đồng thời thường xuyên truy cập các website: http://ioe.go.vn , http://violympic.vn  để biết những thông tin chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, chi tiết về cuộc thi từ Ban tổ chức thi cấp Quốc gia./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để b/cáo);    
- Ban TC thi cấp toàn quốc;
- Lưu: VT, GDTrH.  
                             KT.GIÁM ĐỐC
                            PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
                           Đặng Quang Khánh
 
 

Tác giả bài viết: Trung Kiên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

LIÊN KẾT
Đang truy cậpĐang truy cập : 17


Hôm nayHôm nay : 966

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 32788

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1689912