Thơ - Đặc sắc

Sáng tạo khoa học kỹ thuậtXem công văn hướng dẫn: tại đây
Tải công văn hưỡng dẫn: Tại đây

Ngày pháp luật

Thứ hai - 18/11/2013 03:19
Tuyên truyền vê "Ngày pháp luật nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2013 trường THPT Thác Bà.
Thực hiện kế hoạch số 73 /KH-SGD&ĐT  của Sở GD-ĐT Yên Bái  ngày 03 tháng 11  năm 2013 về việc Triển khai thực hiện "Ngày pháp luật nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2013. Được sự phân công của BGH nhà trường sau đây tôi xin đọc bài tuyên truyền vê Ngày pháp luật nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2013 như sau:
         
            Luật Phổ biến giáo dục Pháp luật được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/6/2012 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2013. Tại Luật này, một nội dung hết sức quan trọng được đề cập đó là tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam vào ngày 9/11 hàng năm. Ngày 9/11/2013 ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên. Đây cũng là ngày mà 67 năm về trước Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam được thông qua (9/11/1946). Chủ đề Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013:
“Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
 
          Tại nhiều nước trên thế giới, Ngày Pháp luật hay “Ngày Hiến pháp” được tổ chức trọng thể như một ngày hội để “thượng tôn pháp luật”, tôn vinh Hiến pháp – đạo luật gốc của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, với việc ban hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật Quốc hội quy định lấy ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của nhà nước ta ngày 9/11 làm ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.     Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2013, Căn cứ Kế hoạch số 1321/KH-BGDĐT ngày 24/10/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2013. Mục tiêu xuyên suốt tuần lễ hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2013 là hướng tới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và thực hiện pháp luật về giáo dục với các hoạt động đa dạng thông qua việc xây dựng, thẩm định văn bản pháp luật; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật rộng khắp trong toàn ngành giáo dục từ trung ương đến địa phương và đến cán bộ, công chức, viên chức hàng nghìn đơn vị, trường học, hàng triệu đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về giáo dục.
          Mặc dù thời gian triển khai Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 chưa nhiều nhưng những hoạt động đã được ghi nhận trong công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đó là các hoạt động liên quan đến việc tuyên truyền, phổ biến giáo các văn  bản luật như Hiến pháp 1992. Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp 2013; Luật Giáo dục 2005,  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học, các văn bản hướng dẫn thi hành...;Điều lệ trường phổ thông, Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THPT. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học theo từng cấp học và các quy định có liên quan do Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành....
          Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các em học sinh
          Ở Việt Nam hiện nay có 570 bộ luật, luật hoặc văn bản ngang luật. Nội dung chủ yếu quy định những điều được làm, không được làm, phải làm. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định. Nhưng khi nói tới thực hiện pháp luật, mọi người thường nghĩ ngay đến những việc phải làm, phải thực hiện. VD như: Khi điểu khiển xe mô tô, xe găn máy phải đội mũ bảo hiểm. thanh nien phải có nghĩa vụ học tập, hay là học sinh phải đeo thẻ học sinh....
          Pháp luật quy định rất chặt chẽ, Điêu đó đương nhiên đúng vì PL do NN ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực NN. Nhưng điều chúng ta cần quan tâm ở đây là tại sao phải thực hiện PL, thực hiện PL để làm gì? Câu trả lời rất đơn giản, đó là thực hiện pháp luật để bảo vệ cho chính bản thân mình, cho gia đình mình, cho xã hội mà bản thân mình đang sống. Đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm chính là để bảo vệ cái đầu của mình. Thanh niên học tập để lập nghiệp. HS trường THPT Thác Bà phải đeo thẻ học sinh để khẳng đinh mình là học sinh trường THPT Thác Bà mà không phải thanh niên bên ngoài.
          Bên cạnh đó, PL cũng quy định những điều công dân được làm. Tôi nhắc lại là những điều công dân được làm. Đó là cái quyền của công dân. Quyền công dân xuất phát từ quyền của con người. Đó là thành quả đấu tranh lâu dài của nhân loại qua các thời kỳ lịch sử khác nhau. Ở nước ta hiện nay, quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật. Nhưng thực tế ở một số người có khi không biết được các quyền của mình. Ví dụ trong Luật giáo dục 2005 - Điều 10 quy định "NN ưu tiên tạo điều kiện cho con em dân tộc thiểu số, con em gia đình ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn..." . Đó là quyền được hưởng. Quyền được làm: VD quyền lao động: Theo Bộ Luật lao động - Điều 6 là người ít nhất đủ 15 tuổi, có khả năng lao động và có giao kết HĐLĐ; Hoặc quyền khiếu nại tố cáo: Để khiếu nại, tố cáo  tổ chức, cá nhân nào đó về hành vi xâm phạm quyền , lợi ích hợp pháp của minh hoặc của người khác thi phải biết được trình tự, thủ tục khiếu nại, tổ cáo. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo; Hoặc quyền được tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật; Quyền được tham gia bảo hiểm y tế, quyền tham gia quản lý NN và xã hội; Quyền được học tập...Nếu ko biết các quyền này tức là tự tước bỏ quyền của mình, rõ ràng mình được làm mà không làm tức là tự mình tước bỏ quyền của mình. Rồi đến một lúc nào đó nghĩ lại thấy nuối tiếc, giá như em biết sử dụng PL thì...Như vậy, học pháp luật, biết pháp luật, hiểu pháp luật là việc làm rất quan trọng.
Biết để thực hiện, biết để hướng dẫn người khác thực hiện.
         
          Nhưng cũng có trường hợp học pháp luật, biết pháp luật, hiểu pháp luật lại không thực hiện theo luật. Ví dụ: Biết được nhà trường tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế , biết được mình có quyền được khám bệnh, nhưng lại không tham gia. Khong khám bệnh thì ko biết bệnh, ko biết bệnh thì ko thể chữa bệnh kịp thời được; Hoặc rõ ràng biết là đi xe đạp điện thì phải đội mũ bảo hiểm, nhưng vì sợ chậm 1 phút nên ko đội mũ, chẳng may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng có thể sẽ chậm cả đời.
                     
          Lại có trường hợp biết là ko được làm  rồi nhưng lại cố tình vi phạm. Ví dụ: Biết rằng không được vứt rác bùa bãi nhưng các em vẫn vứt từ tâng 2 xuống. Để rồi tự mình phải xuống nhặt bỏ vào thùng rác; Hoặc biết rằng không đươc  đi xe hàng 3, 4 trên đường nhưng các em vẫn đi, có thể các em cảm thấy vui vẻ, nhưng nếu chẳng may bị xe ô tô đâm vào bị tai nạn, sẽ buồn bã cả đời ko những bản thân mình mà cả người thân nữa...Hoặc là biết nếu MTT trong giờ sẽ bị nghi sổ đầu bài, nhưng vẫn cố tình MTT...để rồi bị đánh giá đạo đức yếu kém.
          Việc cố tình vi phạm tức là tự gây tổn hại cho bản thân mình. Nêu ko vi phạm pháp luật thì không có chuyện gì phải lo lắng cả, tư tưởng thoải mái. Nếu vi phạm thì bắt buộc phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.
 
          Như vậy, không biết thực hiện pháp luật là tự tước bỏ quyền của mình. Biết pháp luật mà không thực hiện sẽ thiệt cho bản thân mình. Biết là ko được làm  rồi nhưng lại cố tình vi phạm  tức là tự gây tổn hại cho bản thân mình.
 
          Tốt nhất là chúng ta nên "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" để bảo vệ cho mình, cho gia đình và cho xã hội.

Tác giả bài viết: Lê Thị Huệ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

LIÊN KẾT
Đang truy cậpĐang truy cập : 16


Hôm nayHôm nay : 969

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 32791

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1689915