Thơ - Đặc sắc

Sáng tạo khoa học kỹ thuậtXem công văn hướng dẫn: tại đây
Tải công văn hưỡng dẫn: Tại đây

Hướng dẫn bao hiểm y tế

Thứ tư - 07/10/2015 21:04
UBND TỈNH YÊN BÁI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số  612/SGDĐT-GDDDT&CTHSSV
V/v Tăng cường triển khai thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

        Yên Bái, ngày  11  tháng  9  năm 2015

               Kính gửi:  - Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
                                  - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;

Bảo hiểm y tế là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện. Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là sự kết hợp toàn diện các yêu cầu của công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, từ chăm lo sức khỏe ban đầu tại trường học, tới khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Thông qua việc tham gia bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên được giáo dục nhân cách và lối sống nhân ái, chia sẻ khó khăn, đồng cảm với người không may gặp rủi ro. Quốc hội đã thông qua Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc đối với toàn dân, bao gồm học sinh, sinh viên.
Thực hiện Công văn số 4296/BGDĐT-CTHSSV ngày 24/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường triển khai thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên; Nhằm tăng cường triển khai thực hiện công tác bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế trong đối tượng học sinh, sinh viên, tiến tới 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện theo đúng quy định, tập trung vào các nội dung sau:
1. Tăng cường công tác giáo dục truyền thông, nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và vai trò của bảo hiểm y tế đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh, sinh viên.  
2. Chủ động hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội của địa phương tổ chức hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia và được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo đúng quy định. Đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.
3. Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của liên Bộ Y tế, Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.
4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo hiểm y tế. Đảm bảo nguồn kinh phí trích lại từ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên được sử dụng đúng mục đích.
5. Tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân các cấp về mức hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên từ ngân sách của địa phương trên cơ sở mức hỗ trợ tối thiểu theo quy định hiện hành.
 
Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện tốt những nội dung nêu trên và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25 tháng 11 năm 2015, theo địa chỉ: Phòng Giáo dục dân tộc và Công tác học sinh, sinh viên. Điện thoại: 029.3859.009, Email: nkhung@yenbai.edu.vn.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng ban thuộc Sở;
- Phòng GDĐT huyện, thị, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, GDDT&CTHSSV. 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đặng Quang Khánh
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

LIÊN KẾT
Đang truy cậpĐang truy cập : 16


Hôm nayHôm nay : 974

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 32796

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1689920