Thơ - Đặc sắc

Sáng tạo khoa học kỹ thuậtXem công văn hướng dẫn: tại đây
Tải công văn hưỡng dẫn: Tại đây

Hướng dẫn chỉ đạo và tổ chức hội nghị công chức viên chức 2015 - 2016

Chủ nhật - 13/09/2015 10:27

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH YÊN BÁI           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          Số: 32/CĐN
   V/v tổ chức Hội nghị CBCCVC và
Hội nghị NLĐ năm học 2015 - 2016                        Yên Bái, ngày 09 tháng 9 năm 2015
 
                  Kính gửi: - Công đoàn Giáo dục các huyện, thị xã, thành phố;
                                    - Các công đoàn cơ sở trực thuộc.
    
Căn cứ công văn số 242/CĐN-CSPL ngày 01/9/2015 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị CBCCVC và Hội nghị NLĐ năm học 2015 - 2016;
Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2015 - 2016 của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Yên Bái, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Yên Bái hướng dẫn các cấp công đoàn Giáo dục trong tỉnh, chỉ đạo và tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), Hội nghị người lao động (NLĐ) trong các trường học, đơn vị giáo dục, cần lưu ý một số điểm sau:
1. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (Áp dụng cho cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập).
- Công đoàn cơ sở (CĐCS) tham gia với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Hội nghị CBCCVC năm học 2015 - 2016, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và tập trung vào các nội dung sau:
+ Kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học 2014 - 2015 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm học 2015 - 2016.
+ Người đứng đầu cơ quan, đơn vị lắng nghe ý kiến đóng góp, phê bình của cán bộ, công chức, viên chức; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức;
+ Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị; phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với tổ chức công đoàn;
+ Bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị;
+ Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan, đơn vị báo cáo công tác; bầu Ban Thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật;
+ Khen thưởng cá nhân, tập thể của cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2014 - 2015 và các hình thức khen thưởng khác.
2. Hội nghị Người lao động (Áp dung cho doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập)
- CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị NLĐ thực hiện theo quy định tại Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết khoản 3, điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Hội nghị NLĐ năm học 2015 - 2016 tập trung thảo luận các nội dung sau:
+ Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; hoạt động dạy và học của nhà trường; những nội dung trực tiếp liên quan đến việc làm của nhà giáo, NLĐ, lợi ích của doanh nghiệp, đơn vị;  
+ Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, các quy định, quy chế của doanh nghiệp, đơn vị;
+ Tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo;
+ Điều kiện làm việc và các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc;
+ Kiến nghị, đề xuất của mỗi bên;
+ Các nội dung khác mà hai bên quan tâm.
Lưu ý: Trong Hội nghị CBCCVC và Hội nghị NLĐ, CĐCS các đơn vị trường học cần phát huy sự sáng tạo của mọi CBCCVC và NLĐ đóng góp ý kiến, giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhà trường, đơn vị về đổi mới giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; đổi mới hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo; đổi mới công tác quản lý nhằm tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường, đơn vị, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường, đơn vị trong giai đoạn mới.
3. Tổ chức thực hiện
3.1. Công đoàn giáo dục các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với chuyên môn, chỉ đạo các đơn vị trường học (theo phân cấp quản lý) tổ chức Hội nghị CBCCVC và Hội nghị NLĐ vào đầu năm học mới (trong tháng 9 và tháng 10 năm 2015); tổng hợp kết quả báo cáo về Thường trực Công đoàn ngành trước ngày 30/10/2015.
3.2. Các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Yên Bái, báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ vào đầu năm học mới (trong tháng 9 và tháng 10 năm 2015); tổng hợp kết quả báo cáo về Thường trực Công đoàn ngành trước ngày 30/10/2015.
3.3. Công đoàn cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công ty cổ phần Sách TBTH tỉnh Yên Bái, báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ vào đầu năm 2016, tổng hợp kết quả báo cáo về Thường trực Công đoàn ngành trước ngày 01/03/2016.
Báo cáo của các đơn vị gửi về Thường trực Công đoàn ngành qua Email: congdoan@yenbai.edu.vn.
Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Yên Bái yêu cầu các cấp công đoàn giáo dục phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai thực hiện đúng nội dung, yêu cầu và thời gian quy định./.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: CĐN.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
Trần Mạnh Thắng
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Công đoàn ngành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

LIÊN KẾT
Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 1979

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 40398

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1697522