Thơ - Đặc sắc

Sáng tạo khoa học kỹ thuậtXem công văn hướng dẫn: tại đây
Tải công văn hưỡng dẫn: Tại đây

Kế hoạch năm học 2015 - 2016

Thứ sáu - 16/10/2015 10:04
KẾ HOẠCH Năm học 2015 - 2016 Thực hiện Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2015 - 2016; Hướng dẫn số 4509/BGDĐT- GDTrH ngày 03 tháng 9 năm 2015 về việc: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2015 -2016; Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015 -2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Hướng dẫn số: 591/SGDĐT-GDTrH ngày 04 tháng 9 năm 2015 V/v Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 đối với GDTrH. Trường THPT Thác Bà xây dựng kế hoạch năm học 2015 - 2016 với các nội dung cụ thể như sau:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA NHÀ TRƯỜNG:
I. Một số kết quả đạt được năm học 2014 - 2015: 
1. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch:
1.1. Qui mô, số lượng
Thực hiện đầu năm học:  20 lớp 726 học sinh. Trong đó:
+ Khối 10:  7  lớp - 283 học sinh
                 + Khối 11: 7  lớp -  226 học sinh
                 + Khối 12 : 7 lớp -  217 học sinh
- Cuối năm học, số học sinh giảm còn 696 học sinh, tỷ lệ duy trì sĩ số là 95,9%. Trong đó tỷ lệ học sinh bỏ học là: 21 học sinh chiếm 2,9%, giảm so với năm học trước.
* Nguyên nhân bỏ học:
          Nguyên nhân học sinh bỏ học: Do ý thức học tập chưa tốt. Thiếu sự cố gắng vươn lên. Mặc dù nhà trường đã phối kết hợp với Gia đình và xã hội; Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, đại diện các đoàn thể tích cực đến gia đình học sinh để vận động học sinh ra lớp.
1.2. Chất lượng giáo dục
          - Giáo dục đạo đức: Hạnh kiểm tốt: 70,3%: Khá : 23%. TB: 6.1%.Yếu 0,6%
           - Học lực: Giỏi: 09 em 1,3% ; Học lực khá 319 em 45,8%, Học lực TB 354 em 50,9% ; hoc lực yếu 14 em: 2,0% , học lực kém 0
Tổ chức tốt việc bồi dưỡng học sinh giỏi: kết quả: Cấp Tỉnh: 04 giải . Trong đó: 01 giải ba môn Lịch sử, 03 giải khuyến khích các môn: Lịch Sử, Tiếng anh. 01 giải ba, 01 giải khuyến khích Tiếng Anh trên Mạng Internet, 01giải nhì,  01 giải khuyến khích cuộc thi Khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học.
    + Thi đỗ tốt nghiệp lớp 12:  99,09%.
     + Kết quả chuyên môn:
     Văn: 95,9%; Lịch sử: 99%; Địa: 99,6%; GDCD: 100%; Ngoại ngữ: 98%; Toán: 93,2%; Lý: 94,5%; Hóa: 96,7%; Sinh: 98,5%; CN: 99,1%; TD: 100%; GDQPAN: 100%; Tin học: 97,3%.
+ Danh hiệu thi đua:
          - Tập thể lao động tiên tiến: 4.
          - Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 01.
- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 08 đ/c.
- Lao động tiên tiến: 52 đ/c đạt 80,0 %.
II. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm:
1. Năm học 2014 -2015 đã có chuyển biến sâu sắc trong nhận thức về chất lượng giáo dục đối với các cấp lãnh đạo của Đảng, Chính quyền và nhân dân. Nhà trường đã từng bước có sự chấn chỉnh về phương pháp giáo dục. Công tác giáo dục tư tưởng đạo đức được quan tâm đúng mức đối với cán bộ, giáo viên và học sinh. Làm tốt công tác tuyên truyền và phối hợp với CMHS trong các hoạt động giáo dục của nhà trường. Thực hiện  tốt công tác kiểm tra, việc thực hiện nề nếp, kỷ cương.
2. Trong quản lý điều hành, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn đã phát huy được năng lực, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học, có thái độ cương quyết với những biểu hiệu sai trái và những hành vi vi phạm quy chế chuyên môn, nội quy học sinh nên đã có sự ủng hộ tích cực của các lực lượng xã hội với công tác giáo dục của nhà trường.
3. Nhà trường đã chú ý đúng mức đối với công tác xã hội hóa, tranh thủ và tạo được sự ủng hộ đồng tình của các cấp, các ngành, của nhân dân. Đặc biệt là sự đồng thuận của lực lượng cha mẹ học sinh trong việc triển khai và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục của nhà trường.
III. Đặc điểm tình hình nhà trường: 
1. Thuận lợi cơ bản:
 - Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp  và ngành giáo dục đào tạo. Từng bước được đầu tư cơ sở vật chất, trang bị thiết bị - đồ dùng dạy học nhằm đáp ứng một phần  yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học.
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên đảm bảo số lượng,  tương đối đồng bộ về cơ cấu bộ môn. Tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình và say mê với nghề nghiệp, tận tụy với công việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Các tổ chức đoàn thể, các hội chính trị xã hội như Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội CTĐ, Ban đại diện CMHS có sự phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong các hoạt động Giáo dục. Tạo được những thuận lợi cơ bản trong việc xây dựng nề nếp kỷ cương trong việc thực hiện quy chế chuyên môn, đại đa số học sinh có ý thức nghiêm túc và tự giác trong rèn luyện, học tập.
2. Khó khăn:
          - Một thực trạng lớn là chất lượng thực của cấp học chưa đạt chuẩn. Chất lượng tuyển mới vào lớp 10 còn thấp. Tỷ lệ học sinh yếu kém cao ở hầu hết các khối lớp đang là một vấn đề cần phải có giải pháp để khắc phục. Nhận thức về trách nhiệm trong việc học tập của học sinh còn hạn chế.
- Điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện như: đủ lớp học, phòng học bộ môn, trang thiết bị… song các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học còn thiếu và chất lượng kém.
- Đội ngũ GV nhiệt tình, có trách nhiệm cao song còn hạn chế về kinh nghiệm. Hầu hết đang trong độ tuổi sinh đẻ, nuôi con nhỏ vì vậy có ảnh hưởng đến quản lý lao động, điều hành chuyên môn và chất lượng.
- Kinh phí chi thường xuyên chưa đáp ứng các hoạt động giáo dục.
 

B. KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 – 2016:
I. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch và những căn cứ thực hiện nhiệm vụ năm học:
1.  Chỉ  tiêu kế hoạch tỉnh giao:
+ Kế hoạch tỉnh giao:   Số lớp 20; Số học sinh: 793, trong đó:
     - K10 là 07 lớp  294 học sinh
     - K11 là 07 lớp   273 học sinh
     - K12 là 07 lớp   226 học sinh
Tuyển lớp 10: 315  học sinh (Cả học sinh lưu ban và bỏ học nay học lại)
     Thực hiện:
     - Số lớp: 20 lớp; Số học sinh  791  học sinh trong đó:
     + Khối 10:  07 lớp,  315  học sinh.
     + Khối 11:  07 lớp,   265 học sinh.
     + Khối 12:  07  lớp,  211 học sinh.
     Giảm  01  học sinh so với kế hoạch.
Trong đó: - Khối 10: tăng 21 học sinh
                 - Khối 11: giảm 08 học sinh
                 - Khối 12: giảm 15 học sinh.
2. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch:  
- Luật giáo dục năm số 38/2005/QH11 ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005  (đó sửa đổi).
- Điều lệ trường THPT ban hành kèm theo TT số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 03 năm 2011.
- Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo TT số 55/2011/TT-BGD&ĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011.
Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
- Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2015 - 2016;
 -  Hướng dẫn số 4509/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 9  năm 2015 về việc: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2015 -2016;
- Công văn số:      /BGDĐT-GDTrH, ngày     tháng 8 năm 2015  về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp.
-  Công văn số 4192/BGDĐT-VP ngày 18/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo khai giảng năm học 2015- 2016.
- Quyết định số 16/2008/BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GDĐT về Quy định đạo đức nhà giáo.
Quyết định số     /QĐ-BGDĐT ngày      tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
- Quyết định số: 1456/QĐ-BGDĐT, ngày 28 tháng 4 năm 2014, quyết định ban hành chương trình BDKTPL cho giáo viên môn GDCD.
- Quyết định số       /QĐ-BGD&DT ngày    /   /2015 về phê duyệt phương án tổ chức thi TNTHPT và ĐH, CĐ năm 2016
-  Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015 -2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái; Công văn hướng dẫn số:
- Hướng dẫn số  591/SGDĐT-GDTrH ngày 04  tháng 9  năm 2015 về việc Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 đối với GDTrH.
- Hướng dẫn số:   /SGDĐT-GDTrH, ngày   tháng   năm 2015 về việc Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2015 – 2016.
Hướng dẫn số:       /SGDĐT-GDTrH, ngày    tháng  năm 2015 về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2015 - 2016.
Công văn số: 35 /SGDĐT-TTr, ngày 21 tháng 01 năm 2014 về việc triển khai  thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Hướng dẫn số:     /SGDĐT-VP, ngày    tháng 8 năm 2015 về việc: hướng dẫn thực hiện Kế hoạch thời gian và chế độ báo cáo định kỳ trong năm học 2015-2016.
          Hướng dẫn số:       /SGDĐT-GDDT&CTHSSV, ngày     tháng 8 năm 2015
về việc Hướng dẫn công tác học sinh sinh viên, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2015 – 2016.
- Hướng dẫn số:     /SGDĐT-GDDT&CTHSSV, ngày    tháng    năm 2015 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2015 – 2016.
- Hướng dẫn số:     /SGD&ĐT-VP, ngày    tháng 8  năm 2015 V/v: Hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế năm học 2015-2016.
- Hướng dẫn số  Số: 577/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 31/8/2015 về việc hướng dẫn thi chọn học sinh giỏi năm học 2015-2016.
- Hướng dẫn số  589/ SGĐT- KTKDCL, ngày 04/9/2015 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ KTKDCL năm học 2015-2016.
- Hướng dẫn số:     /SGD&ĐT-TCCB ngày   tháng   năm 2015 V/v Hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức, cán bộ năm học 2015-2016.
- Số 8608 /BGD&ĐT- GDTrH ngµy 16 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD nghề phổ thông lớp 11.
- TT số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 về ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên.
- Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-BGDĐT ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- HD số 785/SGDĐT-GDTrH ngày 12/11/2009  về Giáo dục Chính sách Pháp luật thuế.
          - Số    /SGD&§T-VP  ngày   tháng  năm 2015 , về việc hướng dẫn thực hiện công tác TĐKT ngành GD&ĐT Yên bái.
- Công văn số: 5977/BGDDT- GDTrH ngày 07/07/2008 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nội dung GD địa phương ở cấp THCS và THPT từ năm học 2009-2010 và có phân phối chương trình riêng với các môn học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Thể dục, Công nghệ.
II. Các nhiệm vụ trọng tâm:
1.Tiếp tục triển khai có chất lượng, hiệu quả Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Yên Bái về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH TW Đảng và Chương trình hành động số 70-CTr/TU ngày 20/01/2014 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH TW Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành , thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Phong trào thi đua "Xậy dựng trường học thân thiện học sinh tích cực", bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện nhà trường, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết lần thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Nghị quyết lần thứ XXII của Đảng bộ huyện Yên Bình.
2. Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả giáo dục. Chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng của học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật.
3. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh; chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh, giáo viên; triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm trong công tác quản lý, dạy học đáp ứng yêu cấu đổi mới giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học;
4. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và cộng đồng.
5. Tập trung bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; nâng cao vai trò của các tổ chức Đoàn, Hội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh; Chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; Tăng cường quản lý và bồi dưỡng giáo viên bằng trực tuyến, qua trang mạng "Trường học kết nối".
III. Các nhiệm vụ cụ thể:
1. Thực hiện  kế hoạch giáo dục:
1.1. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.
1.1.1. Giao quyền cho các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra.
Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo khung thời gian 37 tuần thực học, trong đó học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần. Đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất trong toàn tỉnh theo Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 (theo lịch thời gian chi tiết kèm theo KH năm học);
1.1.2. Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên có thể thiết kế tiến trình dạy học cụ thể cho mỗi chủ đề mà không nhất thiết phải theo bài/tiết trong sách giáo khoa. Mỗi chủ đề có thể được thực hiện ở nhiều tiết học, mỗi tiết có thể chỉ thực hiện một hoặc một số bước trong tiến trình sư phạm của bài học. Các nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ở trong hoặc ngoài giờ trên lớp. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần chú trọng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở ngoài lớp học và ở nhà.
1. 2. Tổ chức dạy học phân ban, dạy học tự chọn:
1.2.1. Dạy học phân ban: Thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006. Tổ chức dạy học theo chương trình ban cơ bản kết hợp với dạy học tự chọn nâng cao kết hợp tự chọn bám sát hoặc dạy hoàn toàn tự chọn bám sát
          1.2.2. Dạy học tự chọn: Thực hiện theo công văn số 7092/BGDĐT-GDTrH ngày 10/8/2006  và công văn số 7299/BGDĐT-GDTrH ngày 12/8/2008 của Bộ GDĐT. Cần lưu ý như sau:
- Môn học tự chọn nâng cao của ban Cơ bản thực hiện bằng cách sử dụng sách giáo khoa chương trình chuẩn kết hợp với chủ đề tự chọn nâng cao của môn học đó.
- Dạy học chủ đề tự chọn bám sát là để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kĩ năng, không bổ sung kiến thức nâng cao mới. Dạy bổ trợ các kiến thức học sinh còn rỗng ở lớp dưới nhằm khắc phục tình trạng học sinh không nắm được bản chất của vấn đề và khắc phục nguyên nhân học sinh  bỏ học do học yếu kém.
- Chương trình dạy học tự chọn  được thực hiện đủ thời lượng, đúng theo kế hoạch, đồng thời phải được thể hiện trên giáo án của giáo viên và trong sổ ghi đầu bài của nhà trường. Các nội dung kiến thức dạy học tự chọn phải được thực hiện ngay sau phần kiến thức tương ứng trong chương trình chính khóa để phù hợp với mạch kiến thức của chương trình môn học đó.
- Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chủ đề tự chọn nâng cao, chủ đề tự chọn bám sát các môn học thực hiện theo quy định tại Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THPT của Bộ GDĐT.
1.3. Tổ chức dạy học môn Tiếng Anh:
- Tiếp tục thực hiện như hướng dẫn năm học 2010 - 2011 về dạy học ngoại ngữ trong trường THCS, THPT; tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.
Tổ chức ngày hội sử dụng Tiếng Anh, câu lạc bộ tiếng Anh và các hoạt động khác nhằm thúc đẩy phong trào sử dụng tiếng Anh trong các nhà trường;
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, trình độ chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh nhằm đáp ứng những yêu cầu của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, để phấn đấu đến năm 2020 có 100% giáo viên tổ ngoại ngữ đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ
1.4. Tổ chức dạy học môn GDQP-AN:
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật GDQP-AN theo Kế hoạch số 823/KH-BGDĐT ngày 23/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện việc giảng dạy tích hợp, lồng ghép Luật GDQP-AN, tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo  vào môn Giáo dục công dân ở các cơ sở giáo dục. Tổ Thể dục xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thao GDQP-AN cấp cơ sở cho học sinh, chuẩn bị tổ chức huấn luyện tham gia Hội thao cấp tỉnh dự kiến tổ chức 12/2015 và cấp toàn quốc lần II năm 2016, tại Hà Nội.
Thực hiện nội dung chương trình theo Quyết định số 80/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 và Thông tư số 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12/9/2012 của Bộ GD&ĐT (35 tiết/năm), tổ chức dạy rải trong chương trình năm học. Cập nhật đầy đủ kiến thức biển, đảo vào bài giảng "Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia" (lớp 11),
1.5. Hoạt động giáo dục hướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông:
+ Thực hiện đầy đủ và có chất lượng hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh theo PPCT 9 tiết/năm; chú trọng công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 12.
+ Giáo dục nghề phổ thông học sinh lớp 11, hợp đồng với TTGDTX huyện yên bình dạy nghề, dạy theo buổi trái ca học hoặc dạy vào các ngày chủ nhật. Tổ chức thi vào tháng 8/2015; Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 8608/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 của Bộ GDĐT;
1.6. Thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông; phòng chống ma túy; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua di sản;…
Việc triển khai kế hoạch dạy học các chủ đề tích hợp liên môn, tổ chức các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng tốt kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn;
1.7. Tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học    mỗi tổ chuyên môn có ít nhất 01 sản phẩm tham gia cuộc thi cấp tỉnh);
 2. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá:
2.1. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học: 
          Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông, đánh giá thí sinh ở 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao (đảm bảo phân hóa trình độ thí sinh.)
Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học. Giáo viên sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác, trong sáng, sinh động, dễ hiểu, tác phong thân thiện, khuyến khích, động viên học sinh học tập.
2.2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học:
-  Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông; Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.
- Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật; Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn. Tăng cường tổ chức các hoạt động như: Hội thi thí nghiệm - thực hành của học sinh, Ngày hội công nghệ thông tin, Ngày hội sử dụng ngoại ngữ, Ngày hội đọc,…
- Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổ chức dạy học “Sử dụng di sản trong dạy học giao cho môn  Lịch sử; Địa lý là chủ yếu; Hình thức dạy học:  Trên lớp hoặc tổ chức hoạt động ngoại khóa tại nhà trường; Dạy học tại nơi có di sản văn hóa; Tổ chức tham quan – trải nghiệm di sản văn hóa; Dạy học thông qua các phương tiện truyền thông đa phương tiện.
- Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao; các hội thi năng khiếu; các hoạt động giao lưu,… trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới. Không lấy thành tích của các hoạt động giao lưu nói trên làm tiêu chí để xét thi đua các đơn vị có học sinh tham gia.
2.3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá:
-  Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà phải biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không;
          Đề thi đánh giá thí sinh ở 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, đảm bảo phân hóa trình độ thí sinh.
          Để thực hiện mục đích vừa xét tốt nghiệp phổ thông, vừa cung cấp dữ liệu tin cậy để các trường CĐ, ĐH tuyển sinh, Bộ sẽ tổ chức Kỳ thi với đề thi theo định dạng của đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015 theo hướng tăng cường các câu hỏi ở mức độ vận dụng, các câu hỏi mở, giảm dần yêu cầu ghi nhớ máy móc các số liệu, sự kiện hay trả lời theo khuôn mẫu có sẵn. Do đó, trước mắt cũng chưa yêu cầu học sinh thay đổi nhiều trong cách học hay phải bổ sung kiến thức gì mới ngoài chương trình phổ thông
- Chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra.
- Nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, đối với các môn KHXH-NV tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
- Việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận; ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng, triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn ngoại ngữ. Tiếp tục nâng cao chất lượng việc thi cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với các môn ngoại ngữ; thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi  lớp 12.  
- Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường.
3.  Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý:
3.1. Công tác bồi dưỡng:
- Thực hiện tốt việc tập huấn theo kế hoạch số: 59/KH-SGDĐT, ngày  05 tháng 6 năm 2015  của sở GD&ĐT;
- Thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên:
Thực hiện theo TT 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 08 năm 2011 Thông tư Ban hành  Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông; và TT số 26 /2012/TT-BGDĐT ngày 10  tháng  7  năm 2012 thông tư ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên
Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý qua trang mạng "Trường học kết nối". Tiếp tục rà soát đánh giá năng lực giáo viên ngoại ngữ (môn tiếng Anh), tổ chức bồi dưỡng theo chuẩn quy định của Bộ GDĐT đáp ứng việc triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” tại địa phương, cơ sở giáo dục.
3.2. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên:
- Đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường (trực tiếp và qua mạng); xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" để tổ chức, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường (trực tiếp và qua mạng) theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.
- Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp cơ sở theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tổ chức tốt cho giáo viên tham gia Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.
3.3. Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục: 
Rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp từng bước khắc phục tình trạng giáo viên không đúng chuyên môn dạy kiêm nhiệm.
Tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.
4. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng CSVC nhà trường theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia:
- Rà soát và chuẩn bị quỹ đất cho trường học theo quy định đối với trường chuẩn quốc gia.
-  Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, khuôn viên nhà trường; Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, tu bổ cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường, tổ chức các hoạt động giáo dục.
 Giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng. Chỉ đạo, tổ chức tốt phong trào giáo viên tự làm đồ dùng dạy học để tổ chức Hội thi cấp cơ sở, lựa chọn sản phẩm tiêu biểu tham gia Hội thi -Triển lãm thiết bị dạy học tự làm cấp tỉnh năm 2015.
-  Tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động tập thể nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt là học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh thuộc khu vực vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
5. Đổi mới công tác quản lý giáo dục:        
5.1. Tăng cường đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, thi; bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng.
          * Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2015 – 2016, tập trung kiểm tra một số nội dung sau:
- Việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên; quy định đối với cán bộ, nhân viên; nội quy đối với học viên, học sinh;
- Việc đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá của giáo viên; việc vận dụng kiến thức, khả năng hiểu bài và kết quả học tập của học sinh (thông qua dự giờ của giáo viên).
- Chất lượng sinh hoạt của tổ, khối chuyên môn; nội dung sinh hoạt của giáo viên chủ nhiệm lớp (quan tâm đến biện pháp giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hiện pháp luật ... của học sinh);
- Việc tổ chức thực hiện chương trình của tổ, nhóm chuyên môn; xây dựng các chủ đề dạy học và các chủ đề tích hợp liên môn; tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục ý thức thực hiện pháp luật.
- Việc thực hiện quy định về các loại hồ sơ, sổ sách của đơn vị, tổ nhóm chuyên môn và của giáo viên, nhân viên.
- Công tác bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị; quản lý tài chính, tài sản; quản lý, sử dụng các nguồn thu xã hội hóa,...
- Việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của UBND tỉnh Yên Bái. 
- Việc thực hiện công khai theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          - Công tác hành chính: Việc quản lý và phát hành văn bản, cập nhật thông tin trong hồ sơ viên chức và học sinh; việc lưu trữ các hồ sơ có liên quan và quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ.
* Việc kiểm tra, thi và đánh giá xếp loại học sinh và việc nâng cao chất lượng giáo dục: 
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với hoạt động chuyên môn trong suốt năm học, bao gồm:
+ Kiểm tra HĐNVSP của giáo viên (toàn diện) , đảm bảo ít nhất 30% số giáo viên được kiểm tra; (Có kế hoạch riêng và danh sách cụ thể)
+ Kiểm tra tay nghề của giáo viên (Có kế hoạch riêng), giao cho các tổ trưởng chuyên môn thực hiện; Mỗi GV được kiểm tra 2 lần ( mỗi HK 1 lần);
+ Kiểm tra hồ sơ chuyên môn mỗi giáo viên 1 tháng 1 lần (các tổ chuyên môn thực hiện).
+ Kiểm tra đột xuất (Giao cho TTCM và các PHT hoặc cả HT cùng tham gia KT).
+ Kiểm tra chéo giữa các tổ chuyên môn 2 lần/1 năm học.
Lần 1: Kiểm ra toàn thể GV trong tháng 12/2015 để phát hiện những sai sót kịp thời sửa chữa, bổ sung.
Lần 2: Kiểm tra toàn thể GV trong tháng 5/2016: làm cơ sở đánh giá xếp loại giáo viên và đánh giá hoạt động tổ chuyên môn và trách nhiệm của TTCM, nhóm trưởng bộ môn;
- Kiểm tra, tổ chức các kỳ thi trong học sinh:
+ Khảo sát định kỳ 3 lần / năm ở 8 môn học chính ( Lần 1: vào tuần 1 đầu năm học; lần 2: là kết quả HKI; lần 3: tháng 3 năm 2014; yêu cầu TTCM chỉ đạo các môn thực hiện, thời lượng bài khảo sát lần 1 và lần  3 là 45 phút; TTCM báo cáo kết quả khảo sát cho PHTCM và nộp một bản cho HT qua mail cá nhân).
+ Kiểm tra học kỳ I và học kỳ II theo đề chung ở 8 môn học chính;
+ Việc dạy thêm các loại hình GV bộ môn cũng phải có kế hoạch kiểm tra để nắm bắt nhận thực của học sinh đến đâu, từ đó điều chỉnh PPDH cho phù hợp với đối tượng học sinh.
 + Thực hiện nghiêm túc ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm thi và nhận xét đánh giá. 
- Chú trọng phụ đạo học sinh yếu, kém, dạy bổ trợ kiến thức cho học sinh; cần nắm chắc tình hình, khắc phục nguyên nhân học sinh bỏ học do học yếu, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học dưới 2,5%.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi các môn Toán,  Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, thi tiếng Anh, Tin học, thi giải Toán trên máy tính cầm tay, thi giải Toán trên Internet, thi tiếng Anh trên Internet, thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn, thi khoa học-kỹ thuật;
- Ôn tập thi THPTQG ngay từ đầu năm học với 3 môn thi TN bắt buộc và môn tự chọn;
- Dạy ôn tổ hợp các môn tự chọn để xét ĐH theo nhu cầu người học, thời gian từ tuần 3 đến hết tháng 6/2016;
- Thi chọn giáo viên dạy giỏi cấp trường vào tháng 10; Hội giảng cấp tổ thực hiện từ tháng 9 đến hết trung tuần tháng 4 năm 2016; GV đăng ký GVG cấp trường phải hoàn thành HG vòng tổ trong tháng 10/2015).
- Tổ chức ôn tập học sinh vào lớp 10 năm học 2016 – 2017;
- Quản lý dạy thêm học thêm theo QĐ 02/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái
- Tiếp tục thực hiện chống tiêu cực, bệnh thành tích trong giáo dục trong các khâu kiểm tra, đánh giá kết quả học sinh, thi THPTQG.
- Thực hiện 3 công khai:  (1) công khai cam kết và kết quả chất lượng đào tạo, (2) công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, (3) công khai thu, chi tài chính.
Thực hiện 4 kiểm tra:
(1) Kiểm tra việc phân bổ và sử dụng ngân sách giáo dục đào tạo;
(2) Kiểm tra việc thu và sử dụng học phí trong các nhà trường;
(3) Kiểm tra việc sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của người dân và các tổ chức cho nhà trường.
(4) Kiểm tra việc thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên.
 -Triển khai xây dựng lớp học tiếp cận phương pháp kỷ luật tích cực.
5.2. Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011; tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT và Quyết định 02 của UBND tỉnh Yên Bái; Nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh.
Không lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học,...; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tích cực áp dụng hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp, trao đổi công tác qua mạng Internet;
 Việc thực hiện quy định về hồ sơ quản lí và chuyên môn:
+ Các hồ sơ đảm bảo đầy đủ theo  quy định của điều lệ trường THPT như sau:
-  Hồ sơ quản lý: Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch năm học và các quy định, quy chế hoạt động;
+ Các phó hiệu trưởng xây dựng các kế hoạch tác nghiệp theo nhiệm vụ phân công ;
+ Các tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch năm học của tổ, các GVCN, GV dạy xây dựng kế hoạch cá nhân năm học, các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch năm học của tổ chức mình;
6. Công tác thi đua khen thưởng và thông tin báo cáo:
6.1.  Phát động phong trào thi đua, tổ chức đánh giá, xếp loại thi đua:
          + Đối với học sinh các lớp sơ kết thi đua theo tuần và  theo đợt với các chủ đề phù hợp (4 đợt/ năm).
         + Đối với CBGV đánh giá xếp loại giáo viên trong từng  học kỳ và cả năm học theo hướng dẫn công văn 800 và chuẩn nghề nghiệp của giáo viên.
+ Đối với nhà trường và các tổ chuyên môn thực hiện công tác thi đua theo các nội dung sau:
            - Thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua, tổ chức ký cam kết thực hỉện như: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là  một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
            - Thực hiện CTGDPT và chỉ tiêu KHGD, đổi mới KTĐG thúc đẩy đổi mới PPDH, theo chuẩn kiến thức và kỹ năng; tuân thủ quy chế chuyên môn, thi cử, quản lý văn bằng, chứng chỉ.
          - Giảm số lượng học sinh lưu ban, bỏ học, tăng cường giúp đỡ học sinh học lực yếu kém. Học sinh bỏ học dưới 2,5% trong năm.
          - Chấp hành nghiêm chỉnh quy định về chế độ thông tin, báo cáo.
          6.2. Danh hiệu thi đua đăng ký trong năm học:
          + Tập thể:
          - Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”: 07.
          -  Trường THPT  Thác Bà; Tổ Ngữ văn- GDCD; Tổ Hoá- sinh- KTNN – TD-QP; Tổ Sử - Địa-NN;  Tổ Toán-KTCN;  Tổ  Lý – Tin, tổ Văn phòng;
          - Tập thể lao động tiên tiến đề nghị HĐTĐ ngành khen thưởng: 04
          + Cá nhân:
      - Danh hiệu lao động tiên tiến: 52                   
 - Chiến sỹ thi đua cơ sở: 08.
 -  Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 02
 - UBND tỉnh tặng Bằng khen: 02
          + Chất lượng giáo dục học sinh:
          - Giáo dục đạo đức: HK tốt: 71% (năm học trước 70,3,% ); Khá: 25 % (năm học trước 23%) ; TB: 4,0% (năm học trước 6,1%) ; phấn đấu không có HS hạnh kiểm yếu (năm học trước 0,6%). 
- Học lực: Giỏi: 15: 1,9% (năm học trước 09); Học lực khá: 46,0%  (năm học trước 45,8%);  Học lực TB:  50,1%  (năm học trước 50,9%) không có học lực kém; Lên lớp sau khi thi lại: 100%.
      - Có học sinh thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt giải ở các môn thi học sinh giỏi; khoa học kỹ thuật.
    + Thi đỗ tốt nghiệp lớp 12: Đạt tỷ lệ tốt nghiệp của tỉnh trở lên.
7. Chỉ tiêu các bộ môn:
Môn KẾT QUẢ NĂM HỌC 2014-2015 Chỉ tiêu giao năm học 2015-2016 (%)
Sĩ số Giỏi % Khá % TB % Yếu % Kém % TB trở lên %
VĂN 696 4 0,6 309 44,4 354 50,9 29 4,1     667 95.9 96
TOÁN 696 64 9,2 222 31,9 363 52,2 47 6,7     649 93,2 93,5
696 40 5,7 191 27,4 427 61,4 38 5,5     658 94,5 95
SINH 696 40 5,7 368 52,9 278 39,9 10 1,5     686 98,5 98,6
TIN 696 19 2,7 339 48,7 319 45,8 19 2,7     677 97,3 98
HOÁ 696 12 1,7 171 24,6 490 70,4 23 3,3     673 96,7 97
SỬ 696 28 4,0 310 44,5 351 50,4 7 1,0     689 99 99
QP 696 35 5,0 503 72,3 158 22,7         696 100 100
ĐỊA 696 23 3,3 337 48,4 333 47,8 3 0,4     693 99,6 99,6
CN 696 6 0,9 402 57,8 282 40,5 6 0,9     690 99,1 99
ANH 696 34 4,9 276 39,7 372 53,4 14 2,0     682 98 98
GDCD 696 68 9,8 383 55 245 35,2         696 100 100
TD 696                     696 100 100
         
8. Chế độ thông tin, báo cáo:
Thực hiện đúng thời hạn và báo cáo chính xác số liệu, nếu không là căn cứ để đánh giá xếp loại thi đua cả năm và nâng lương.
9. Tổ chức thực hiện:
Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, các tổ chuyên môn họp, thảo luận tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo kế hoạch năm học sau đó nội dung kế hoạch tiếp tục được góp ý thảo luận tại hội nghị CBVC.
- Các tổ chức đoàn thể và các tổ chuyên môn căn cứ nội dung kế hoạch để xây dựng kế hoạch của tổ chức mình.
- Các kế hoạch nhà trường, tổ chuyên môn được thông qua hội nghị CCVC ra NQ thực hiện.
10- Hệ thống hồ sơ, sổ sách về hoạt động giáo dục trong trường:
 Hệ thống hồ sơ, sổ sách theo dõi hoạt động giáo dục trong trường gồm:
          1. Hồ sơ nhà trường:
                1.1. Sổ đăng bộ.
                1.1. Sổ gọi tên, ghi điểm.
                1.3. Sổ ghi đầu bài.
                1.4. Học bạ HS.
                1.5. Sổ cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ.
                1.6. Hồ sơ theo dõi HS chuyển đi, chuyển đến.
                1.7. Sổ Nghị quyết nhà trường.
                1.8. Sổ Nghị quyết của Hội đồng trường.
                1.9. Hồ sơ thi đua của nhà trường.
                1.10. Hồ sơ kiểm tra, đánh giá GV và nhân viên.
                1.11. Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật HS.
                1.12. Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn.
                1.13. Sổ quản lý tài sản.
                1.14. Sổ quản lý tài chính.
                1.15. Hồ sơ quản lý thiết bị dạy học và thực hành thí nghiệm.
                1.16. Hồ sơ quản lý thư viện.
                1.17. Hồ sơ theo dõi sức khoẻ HS.
                1.18. Sổ kế hoạch của nhà trường.
               1.19. Sổ điều hành các hoạt động của Hiệu trưởng và các Phó HT.
                1.20. Hồ sơ quản lý cán bộ, GV.
                1.21. Sổ bồi dưỡng cán bộ, GV.
                1.22. Hồ sơ tuyển sinh và tốt nghiệp của HS;
                1.23. Hồ sơ lên lớp và không được lên lớp của HS.
                1.24. Sổ tiếp dân, sổ theo dõi giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.         
          2. Hồ sơ của giáo viên:
                2.1. Đối với giáo viên:
1. Kế hoạch cá nhân (Kế hoạch sử dụng TBDH).
2. Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn - BDTX).
3. Giáo án: Gồm giáo án giảng dạy bộ môn (chính khóa, dạy ôn, giáo án dạy học tự chọn, giáo án GD hướng nghiệp; giáo án Hoạt động GDNGLL; Giáo án giáo dục lao động của lớp CN).
4. Sổ điểm cá nhân.
5. Sổ báo giảng.
6. Sổ dự giờ.
7. Sổ ghi chép.
8. Đề tài hoặc Sáng kiến kinh nghiệm.
9. Phân phối chương trình bộ môn; tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức và kỹ năng , chương trình giảm tải bộ môn.
2.2. Đối với GVCN:
1. Sổ chủ nhiệm.
2. Sổ biên bản họp lớp.
3. Sổ báo cáo thi đua tuần.
        2.3. Tài liệu khác (nếu cần theo KH của CBGV).
 
  
IV – KÊ HOẠCH CÔNG TÁC HÀNG THÁNG:
(Từ tháng 8/2015 đến tháng 7/2016. Trong quá trình thực hiện có thể thay đổi điều chỉnh, bổ sung).
 
Tháng Nội dung công việc Ghi chú
8/2015 + Triển khai kế hoạch thời gian năm học của UBND tỉnh Yên bái.
+ Học bồi dưỡng chuyên môn, học chính trị đầu năm học theo kế hoạch, ký cam kết thực hiện theo chuẩn mực đạo đức HCM.
 + Ổn định tổ chức nền nếp, điều tra cơ bản, nghiên cứu triển khai các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, học tập nội quy, ký kết cam kết thực hiện  nội quy nề nếp trong học sinh, hoàn thành hồ sơ sổ sách.
+ Triển khai kế hoạch thi đua năm học 2015 – 2016. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo dức tự học sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.
+ Thực hiện kế hoạch phối hợp về đảm bảo ANTT – ATXH, Luật ATGT;
+ Khảo sát chất lượng đầu năm.
+ Họp PHHS toàn trường lần I; duyệt hồ sơ thuộc chế độ chính sách cho học sinh toàn trường;
+ Triển khai kế hoạch học ôn các loại hình từ 7/9/2015; hướng dẫn ôn thi HSG các môn.
+ Xây dựng Kế hoạch khai giảng năm học mới và kế hoạch quyên góp xây dựng quỹ KH-KT.
+ Các tổ CM hoàn thiện hồ sơ giáo viên.
 
 
 
9/2015
+ Tổ chức khai giảng năm học mới; triển khai kế hoạch quyên góp xây dựng quỹ KH-KT.
+ Hoàn thành kế hoạch, đăng ký thi đua của tổ, cá nhân; kế hoạch chủ nhiệm, hướng dẫn học sinh xây dựng kế hoạch “Tu dưỡng Đạo đức - Học tập năm học 2015 – 2016” ... Rà soát kiểm tra, duyệt các kế hoạch của lãnh đạo, tổ, các bộ phận.
+ Kiểm tra hồ sơ giáo viên của tổ viên tháng 9.
+ Đăng ký dự thi  khối 11+ 12 và số lượng đội tuyển HSG cấp tỉnh, nộp hồ sơ về Sở trước ngày 20/9/2015 Số lượng tối đa 08 học sinh/1 môn thi (đối với mỗi khối).
+ Nộp danh sách phân công nhiệm vụ chuyên môn HKI và báo cáo dữ liệu chương trình quản lý cán bộ (PMIS)về PTCCB.
+ Hoàn thành thu đầu năm (đợt 1);
+ Hoàn thành các báo cáo đầu năm về sở theo CV hướng dẫn
+ Đại hội các CĐHS ; ĐHCĐGV ngày ….. .
+ Tổ chức hội nghị CBVC  08/10/2015.
+ Triển khai KH Hội thi GVDG vòng tổ, Hoàn thành hội thi GVDG trung tuần tháng 4/2016.
+ Các tổ CM triển khai kiểm tra tay nghề giáo viên lần 1 năm học 2015 - 2016.
+ Nghỉ QK 2/9; Lập kế hoạch đăng kí tham gia Hội khỏe phù đổng.
 
10/2015 + Tiếp tục Hội thi GVDG vòng tổ.
+ Triển khai TH kế hoạch kiểm tra HĐNVSP giáo viên năm học 2015 - 2016.
+ Kiểm tra hồ sơ CMGV định kỳ của cỏc tổ CM.
+ Các tổ CM tiếp tục kiểm tra tay nghề giáo viên lần 1 năm học 2015 - 2016.
+ Kiểm tra hồ sơ học sinh toàn trường lần 1.
+ Thi HSG cấp tỉnh Lớp 11+12 : ngày 1-3 tháng 10/2015; tại trường THPT Nguyễn Huệ, trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh.
+ Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia: 22 - 24/10/2015 tại trường chuyên Nguyễn Tất Thành.
+ Ngoại khoá tổ Ngữ văn: Kỷ niệm ngày thành lập HLHPNVN 20/10.
+ Bắt đầu Hội giảng cấp trường; Các tổ bắt đầu  đăng ký lịch đánh giá SKKN.
 
11/2015 + Tiếp tục Hội thi GVDG   cấp tổ.
+ Tiếp tục kiểm tra HĐNVSP GV năm học 2015 – 2016.
+ Các tổ CM tiếp tục kiểm tra tay nghề GV lần 1 năm học 2015 - 2016.
+ Kiểm tra hồ sơ giáo viên của tổ viên tháng 11.
 + Rà soát chương trình, con điểm.
+ Kỉ niệm 20/11 và ngày 23/11.
+ Ngoại khóa: tổ Lý- Tin.
+ Thi giải toán  qua mạng Internet cấp trường tháng 11/2015; 
+ Thi  Ôlimpic Tiếng Anh qua mạng Internet thi cấp trường tháng 11/2015.
 
12/2015 + Tiếp tục Hội thi GVDG  cấp tổ.
+ Tiếp tục kiểm tra HĐNVSP giáo viên năm học 2015 – 2016.
+ Các tổ CM hoàn thành KT tay nghề GV lần 1 (HKI) năm học 2015 - 2016.
+ Kiểm tra hồ sơ giáo viên của tổ viên tháng 12.
+ Kiểm tra hồ sơ chuyên môn chéo các tổ lần 1.
+ Cho HS tự nhận xếp loại đạo đức HKI+ GVCN lấy ý kiến duyệt  của GVBM, đoàn thanh niên.
+ Thi học kỳ I khối 12 tuần 19 ( 15/12 – 20/12); Theo đề chung 8 môn chính.
+ Thi học kỳ I khối 10+11 tuần 20(22/12 – 27/12); Theo đề chung 8 môn chính.
- Họp tổ chuyên môn đánh giá phân xếp loại giáo viên học kì I theo CV 800.
+ Kỉ niệm 22/12 và ngày thế giới phòng chống AIDS.
+ Hoàn thành các báo cáo nộp sở theo các văn bản hướng dẫn.
+ Ngoại khóa kỷ niệm ngày QPTD: Tổ Văn-GDCD và Tổ Sử- Địa - Ngoại ngữ.
+ Bắt đầu Hội thi GVDG  cấp trường; Các tổ bắt đầu  đăng ký lịch đánh giá SKKN.
+ Gửi danh sách thí sinh và đăng ký sản phẩm thi khoa học kĩ thuật cấp tỉnh về sở; gửi hồ sơ về sở; tổ chức thi cấp tỉnh;
 
01/2016 + Hoạt động ngoại khóa tổ  Hoá -Sinh- CN- TD-QP (Sức khoẻ Sinh sản tuổi vị thành niên).
+ Tổ chức sơ kết học kì I ngày 4/1/2016 (Tiết 1 giờ chào cờ).
+ Kỉ niệm 55 năm ngày HS-SVVN (09/01/1951 - 09/01/2016).
+ Tiếp tục kiểm tra HĐNVSP giáo viên năm học 2015 – 2016.
+ Các tổ CM bắt đầu KT tay nghề GV lần 2 (HKII) năm học 2015 - 2016
+Các tổ CM kiểm tra hồ sơ giáo viên tháng 1; chấm chuyên đề, SKKN vòng tổ.
Kiểm tra hồ sơ học sinh toàn trường lần 2.
+ Thi HSGQG ngày  6 - 8 tháng 01 năm 2015 (nếu có).
+ Gửi hồ sơ thi vận dụng kiến thức liên môn, thi dạy học theo chủ đề tích hợp cấp tỉnh về sở trước 15/1/2016.
+ Thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh tháng  1/2016.
+ Báo cáo sơ kết kỳ I về Sở
 
 
2/2016 + Ngoại khoá: Tổ Lý - Tin (Tư vấn chọn trường, chọn nghề cho HS khối 12).
+ Bố trí nghỉ tết Nguyên đán từ 01/2 đến 14/2/2016 ( Từ 23/12 - hết 7/1 âm lịch ) Củng cố kỷ cương nền nếp sau tết;
+ Các tổ bắt đầu  đăng ký lịch đánh giá BDTX
+ Tiếp tục kiểm tra HĐNVSP giáo viên năm học 2015 – 2016
+ Các tổ CM tiếp tục KT tay nghề GV lần 2 (HKII) năm học 2015 - 2016
+Các tổ CM kiểm tra hồ sơ giáo viên tháng 2;
+ Hội thảo chuyên đề:
+ Chấm xếp giải thi vận dụng kiến thức liên môn, thi dạy học theo chủ đề tích hợp cấp tỉnh tháng 2 năm 2015
+  Kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2.
 
3/2016 + HD tuyển sinh ĐH, CĐ, THCN 2016.
+ Tiếp tục kiểm tra HĐNVSP giáo viên năm học 2015 – 2016
+ Các tổ CM tiếp tục KT tay nghề GV lần 2 (HKII) năm học 2015 - 2016
+ Các tổ CM kiểm tra hồ sơ giáo viên tháng 3;
+ Họp PHHS lớp 12 chuẩn bị cho thi THPT Quốc gia
Gửi bài dự thi  vận dụng kiến thức liên môn, thi dạy học theo chủ đề tích hợp cấp QG tháng 3 năm 2016;
+ Thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Quốc gia tháng 03/2016
+ Thi olimpic Tiếng Anh qua mạng Internet cấp tỉnh tháng 3/2016
+ Thi khoa học kĩ thuật cấp QG tháng 3/2016
+ Kỷ niệm 8/3 và 26/3.
 
 
4/2016 + Rà soát chương trình, con điểm.
+ Kết thúc kiểm tra HĐNVSP giáo viên năm học 2015 – 2016
+ Kết thúc KT tay nghề GV lần 2 (HKII) năm học 2015 - 2016
+ Kết thúc Hội thi GVDG,
+ Kiểm tra hồ sơ HS toàn trường lần 3;
+ Chuẩn bị ôn tập kiểm tra HKII theo đề chung của 8 môn chính;
+ cho HS tự nhận xếp loại đạo đức HKII+ GVCN lấy ý kiến duyệt ĐHS của GVBM
+ Thi HKII khối 12 tuần 35  (Thi thử tốt nghiệp đối với học sinh lớp 12 theo đề chung của Sở); Thi HKII khối 10 + 11  tuần 36 theo đề chung của 8 môn chính;
+ Thi giải toán  qua mạng Internet cấp tỉnh và cấp QG tháng 4/2016
+Thi  olimpic Tiếng Anh qua mạng Internet  cấp QG thasng 4 năm 2016
+ Xét  nâng bậc lương TX, VK, trước thời hạn;
+ Xây dựng KH thi tốt nghiệp THPT năm 2015 - 2016.
+ Xây dựng KH tuyển sinh, tuyên truyền kế hoạch tuyển sinh trung học năm học 2015 -2016.
+ Học tập quy chế thi đối với CB, GV, NV, HS.
 + Kỷ niệm 30/4
+ Kiểm tra chéo hồ sơ giáo viên lần 2
 + Kỷ niệm 30/4
 
5/2016 + Tiếp tục tuyên truyền kế hoạch tuyển sinh năm 2015 - 2016
+ Họp các tổ CM và HĐTĐKT đánh giá XLTĐ cuối năm;
+ Hoàn thành HS tổng kết cuối năm học; hoàn thành hồ sơ thi TN lớp 12; Kết thúc năm học;
+ Họp PHHS toàn trường lần 3; Tổng kết năm học.
+ Tiếp tục học tập quy chê thi đối với CB, GV, NV, HS. 
+ Nộp báo cáo tổng kết năm học về sở     
+ Nộp kết quả BDTX năm 2015 về Sở; Xây dựng KHBDTX năm 2016;
 
6/2016 + Thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông: từ     /7/2016; Tham gia chấm thi tuyển sinh;
+ Tiếp tục ôn tập cho HS lớp 12.
+ Nộp BC  HS tốt nghiệp THPT 
+ Bố trí nghỉ hè.
+ BC dữ liệu chương trình QLCB (PMIS
 
7/2016 + Tham gia coi Kì thi THPT quốc gia năm 2016; Tham gia chấm kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia;
+ Tu bổ CSVC trường học, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.
+ Tham gia bồi dưỡng hè theo Kế hoạch của Sở;
+ Nộp báo cáo quyết toán ngân sách quý, 6 tháng, 1 năm: ngày 15 tháng đầu quý sau và ngày 20/7 (báo cáo 6 tháng), ngày 20/1 (báo cáo năm).
 
 
 
 
 Nơi nhận:
   - Sở GD&ĐT (B/C);
   - Các PHT& Tổ CM (TH);
   - Lưu VP.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Ma Quang Thủy
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đang truy cậpĐang truy cập : 17


Hôm nayHôm nay : 888

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 37833

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1694957