Thơ - Đặc sắc

Sáng tạo khoa học kỹ thuậtXem công văn hướng dẫn: tại đây
Tải công văn hưỡng dẫn: Tại đây

kế hoạch tổ Sử Địa Ngoại Ngữ

Thứ năm - 05/11/2015 02:47
TRƯỜNG THPT THÁC BÀ
TỔ SỬ - ĐỊA - NGOẠI NGỮ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                      Yên Bái, ngày 17 tháng 09 năm 2015
 
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
TỔ SỬ - ĐỊA - NGOẠI NGỮ
NĂM HỌC 2015 -2016
I. NHỮNG CĂN CỨ THỰC HIỆN.
Thực hiện Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25 /8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2015 - 2016.
Hướng dẫn số 4509/BGDĐT-GDTrH ngày 03/9/ 2015 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2015 -2016. 
Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 7/8/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015 -2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Hướng dẫn số 591/SGDĐT-GDTrH ngày 4/9/2015 V/v Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 đối với GDTrH của Sở GD&ĐT Yên Bái.
Căn cứ kế hoạch số ... /KHTHPT ngày .... tháng 9 năm 2015 Kế hoạch thực hiện nhiêm vụ giáo dục năm học 2015 -2016 của trường THPT Thác Bà.
 Căn cứ tình hình đội ngũ giáo viên và chất lượng học sinh năm học 2015 – 2016.
   Căn cứ biên bản họp tổ Sử - Địa - Ngoại ngữ  ngày 27 tháng 8 năm 2015, tổ Sử - Địa - Ngoại ngữ xây dựng kế hoạch năm học 2015 - 2016 như sau:
II. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CỦA TỔ
1. Sơ lược về tổ:
            -Tổ Sử Địa Ngoại ngữ, trường THPT Thác Bà được thành lập năm 2003, đảm nhận nhiệm vụ giáo dục THPT, giảng dạy môn Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh
            -Tổ chức biên chế đơn vị: Tổng số CBGV: 15 (Nam: 2, Nữ :13 ). Năm học 2015 - 2016 01 GV Địa lý đi học tiến sỹ tại trường ĐH Thái Nguyên.
STT GV môn TSGV Nữ Dân tộc Trình độ Số năm công tác bình quân Đảng viên Ghi chú
Dưới chuẩn Chuẩn Trên chuẩn
1 Anh 7 6 0 0 6 1 12,4 3  
2 Sử 4 3 1 0 4 0 8,3 2  
3 Địa 4 4 1 0 3 1 8,5 2  
Tổng   15 13 2 0 14 2   8  
 
* Thuận lợi:
- Được sự quan tâm, chỉ đạo của Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
- Là tập thể có truyền thống bồi dưỡng HSG đạt giải trong các kỳ thi
- Trình độ chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.
- Đoàn kết nội bộ, tinh thần tự giác cao, nhiệt tình công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.
- Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo.
- Tận tụy với công việc, thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của nhà trường, của ngành.
- Có nhiều giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp trường, có nhiều giáo  viên chủ nhiệm giỏi, có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp.
- Đa số thành viên trong tổ có tinh thần vượt khó về chuyên môn, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình để dạy tốt, chủ nhiệm tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
* Khó khăn:
-Trên 90% giáo viên trong độ tuổi sinh đẻ và nuôi con nhỏ; Hoàn cảnh gia đình còn khó khăn do vợ chồng ở cách xa nhau, con nhỏ.
-Trình độ giáo viên không đồng đều, một số giáo viên mới ra trường còn hạn chế về phương pháp, kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn.
- Đa số giáo viên làm công tác kiêm nhiệm và đảm nhiệm những vị trí trọng trách trong nhà trường như Bí thư đoàn trường, phó chủ tịch công đoàn, trưởng ban văn nghệ...
- Trình độ nhận thức của học sinh không đồng đều, chưa cập chuẩn, nhiều HS là con DT nên việc sử dụng phương pháp dạy học mới còn gặp nhiều khó khăn.
2. Các thành tích đã đạt được qua các năm:
STT NĂM DANH HIỆU ĐẠT ĐƯỢC CẤP KHEN THƯỞNG
1  
 
2008
Tập thể lao động tiên tiến Quyết định số 200/QĐ-SGD&ĐT ngày 26/07/2008 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái 
2 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 14/8/2008 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái 
3 Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh Công đoàn ngành
4  
2009
 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học kỳ I Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái 
5 Tập thể nữ ” Giỏi việc nước, đảm việc nhà” Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái  + Công đoàn ngành
6 Tập thể lao động tiên tiến Quyết định số 155/QĐ-SGD&ĐT ngày 17/07/2009 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái 
7  
 
 
2010
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học kỳ I Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái 
8 Thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức-lao động và hoạt động công đoàn. Công đoàn ngành
9 Tập thể lao động tiên tiến Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái 
10 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1236 /QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái 
11 2011 Tập thể lao động tiên tiến  Quyết định số 255/QĐ-SGD&ĐT ngày 14/07/2011 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái 
12 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 05/8/2011của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái 
13 2012 Tập thể lao động tiên tiến Quyết định số 246/QĐ-SGD&ĐT ngày 12/07/2012 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái 
14 2014 Tập thể lao động tiên tiến Quyết định số 299/QĐ-SGD&ĐT ngày 14/07/2014 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái 
15 2015 Tập thể lao động tiên tiến Quyết định số 456/QĐ-SGD&ĐT ngày 15/07/2015 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái 
 
3. Đăng kí danh hiệu thi đua tổ năm học 2015 - 2016
       - Giáo viên giỏi cấp trường, tỉnh:    
Tổng số đăng ký : 3  trong đó:
+ Giáo viên giỏi cấp trường: 3
- Danh hiệu thi đua của các cá nhân:
 
 
Stt  
Họ và tên
Kết quả thi đua 2014- 2015 Danh hiệu đăng ký thi đua 2015 - 2016
GVG trường GVG
tỉnh
CS
TĐCS
CSTĐ
tỉnh
LĐTT
1 Phạm Thị Minh Lý LĐTT         x
2 Lê Sơn Thuỷ LĐTT x   x   x
3 Lê Thị Liên LĐTT         x
4 Ngô Thị Thu Hà HTNV         x
5 Lương Thị Tính HTNV         x
6 Dương Thị  Thuý Hải LĐTT         x
7 Hà Thu Hằng LĐTT         x
8 Bùi Thị Minh Thảo LĐTT         x
9 Lưu Hồng Quân LĐTT         x
10 Phạm Thi Tươi LĐTT         x
11 Nguyễn Thị Phương Loan LĐTT x   x   x
12 Nguyễn Thị Hoa GVGCS, LĐTT, CSTĐCS         x
13 Phạm Thị Thuỳ Nhung GVGCS, LĐTT, CSTĐCS         x
14 Lại Thị Phương HTNV         x
15 Nguyễn Mai Phương LĐTT x   x    
  Tổng 12 LĐTT 3   3   15
 
 
 - Danh hiệu thi đua của tổ: TT lao động tiên tiến - TT công đoàn VMXS
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC TRONG NĂM.
1.Xây dựng đội ngũ và bồi dưỡng giáo viên:
 a.Kết quả đã đạt được:
STT Môn TS XL công chức XL giáo viên Ghi chú
  XS Khá Đạt T K TB
1 Sử 4 1 3 0 1 3 0  
2 Địa 4 2 2 0 2 2 0  
3 Anh 7 1 6 0 1 6 0  
Tổng 15 4 11 0 4 11 0  
 
 b. Các chỉ tiêu cần đạt trong năm học 2015 - 2016.
STT Môn TS XL công chức XL giáo viên Ghi chú
  XS Khá Đạt T K TB
1 Sử 4 2 2 0 2 2 0  
2 Địa 4 2 2 0 2 2 0  
3 Anh 7 2 5 0 2 5 0  
Tổng 15 6 9 0 11 6 9  
 
c. Biện pháp:
 *Tư tưởng chính trị:
- Thực hiện nghiêm túc NQ 29/ NQ-TW về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo; Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo cuộc vận động  "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị gắn với đặc thù của ngành là thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo (Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008); quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT theo thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009
- Giáo dục cho  CBGV có lập trường quan điểm vững vàng, nhận thức đúng đắn về vai trò, nhiệm vụ người giáo viên trong thời đại mới.
-100% thành viên chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, luật Giáo dục, điều lệ trường PT. 100% giáo viên phấn đấu đạo đức tốt, luôn có ý thức giữ gìn nhân cách nhà giáo, có lối sống lành mạnh, trong sáng, có ý thức cao trong việc đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực
-100% giáo viên  trung thực trong công tác, hết lòng vì HS thân yêu, quan hệ đúng mực với phụ huynh HS
* Chuyên môn:
- Dạy đúng theo phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và của Sở GD&ĐT
- Giờ dạy: Có đầu tư chuyên môn, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy và học để có hiệu quả chất lượng cao. Phấn đấu mỗi giáo viên thực hiện một đổi mới trong phương pháp giảng dạy, giới thiệu điển hình đổi mới phương pháp dạy học.
- Chấm điểm, vào sổ đúng quy định (vào điểm sổ lớn ngày 25 hàng tháng)
- Thực hiện tốt dự giờ trong nhóm, trong tổ, mỗi giáo viên dự 1 tiết/1 tuần. Đều có góp ý kiến đánh giá kịp thời.
- Hồ sơ giáo án đạt từ khá trở lên: Đạt 100%
- Tổ chức và tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp.
- Tạo sự chuyển biến mạnh trong kiểm tra, thi cử: Chống gian lận, thiếu khách quan, công bằng, chấm bài vào điểm chính xác, sạch đẹp. Thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực của người học. Đề thi đánh giá thí sinh ở 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao đảm bảo phân hoá trình độ HS.
- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử  và bệnh thành tích trong giáo dục".
         - Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững kiến thức sách giáo khoa ba khối. Tiếp tục tự bồi dưỡng thường xuyên
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học: Soạn giáo án theo GAĐT với những bài có thể đạt hiệu quả cao; Sử dụng thiết bị thông minh trong dạy học (bảng thông minh); bồi dưỡng thường xuyên.
- Tham gia đầy đủ các buổi họp của nhà trường (1 buổi / tháng), sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn: 2 buổi / tháng, các nhóm ngang trao đổi nhóm ngang 1 buổi/ tuần bằng hình thức trao đổi trực tiếp, qua Truonghocketnoi. Xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp dạy và học. Tập trung phát triển kĩ năng vận dụng và giải quyết tình huống thực tế.
            - Có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi cấp trường, thiết kế bài dạy có đầu tư, rút kinh nghiệm qua từng tiết dạy.
             - Có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên tăng cường dự giờ, tập trung vào việc nắm kiến  thức, phương pháp giảng dạy, diễn đạt, trình bày bảng, phát huy thế mạnh, hạn chế nhược điểm về các mặt.
2. Hoạt động nâng cao chất lượng học sinh
Tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là  một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của từng lớp  học và điều kiện từng địa phương  nhằm rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của  giáo viên, nhân viên và học sinh; động viên nhiều nguồn lực, nâng cao hiệu quả các hoạt động dạy và học và giáo dục trong nhà trường.
Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng HSG các cấp, thi tiếng Anh trên mạng Internet, thi sáng tạo KHKT trẻ, thi vận dụng kiến thức liên môn ...
2.1. Về đạo đức:
a. Kết quả đã đạt được ( % ):
Tôt Khá Trung bình Yếu
70.3 23 6.1 0.6
 
            b.Các chỉ tiêu cần đạt trong năm học 2015 - 2016.
 
Tôt Khá Trung bình Yếu
71 25 4 0
 
c. Các biện pháp thực hiện
Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các thành viên, tổ chức trong nhà trường trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.
Duy trì tốt tỷ lệ đi học chuyên cần của học sinh
Xây dựng môi trường sư phạm mẫu mực trong nhà trường
Phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn thanh niên trong giáo dục đạo đức
Phát huy vai trò tự quản của tập thể và tự  rèn luyện của học sinh
Tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh của trường
2.2. Về học tập:
a. Kết quả đã đạt được:
STT Môn G K TB Y Kém TB
1 Lịch sử 4% 44.5% 50.4% 1% 0 99%
2 Địa lý 3.3% 48.4% 47.8% 0.4% 0 99.6%
3 Anh 4,9% 39.7% 53.4% 2% 0 98%
 
b. Các chỉ tiêu cần đạt trong năm học 2015-2016: duy trì tỉ lệ đã đạt được
STT Môn G K TB Y Kém TB
1 Lịch sử 4% 44.5% 50.4% 1% 0 99%
2 Địa lý 3.3% 48.4% 47.8% 0.4% 0 99.6%
3 Anh 4,9% 39.7% 53.4% 2% 0 98%
 
c. Các biện pháp thực hiện:
            Chỉ đạo giáo viên tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông, thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh
Đưa ra hệ thống câu hỏi hợp lý, tập trung vào trọng tâm, tránh tình trạng nặng nề quá tải, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong các bài giảng, khai thác tối đa hiệu năng của các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn. Trong qua trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh,  kết hợp giữa hình thức tự luận với hình thức thi trắc nghiệm.
Đối với một số môn khoa học xã hội và nhân văn như:  Lịch sử, Địa lý coi trọng đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng hạn chế yêu cầu học sinh chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học mà thay vào đó trong dạy học đổi mới kiểm tra đánh giá bằng nêu vấn đề mở, đòi hỏi học sinh vận dụng kiến thức tổng hợp và biểu đạt chính kiến của bản thân.
            Đối với bộ môn tiếng Anh thực hiện đánh giá HS theo công văn hướng dẫn 5333/BGDĐT- GDTrH ngày 29/9/2014 về việc triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp trung học
Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phụ đạo học sinh yếu kém; dạy bổ trợ kiến thức cho HS; ôn thi tốt nghiệp theo định hướng thi tốt nghiệp áp dụng từ năm học 2015 - 2016.
3. Bồi dưỡng học sinh giỏi
 Bồi dưỡng thi học sinh giỏi lớp 10, 11, 12; thi Olympic Tiếng Anh trên mạng Internet; Thi sáng tạo KHKT trẻ ...
a. Kết quả đã đạt được:
            Học sinh giỏi cấp tỉnh: 6
Học sinh giỏi quốc gia: 1
b. Các chỉ tiêu cần đạt trong năm học 2015-2016.
Học sinh giỏi tỉnh: 7
Học sinh giỏi quốc gia: 1
c. Biện pháp:
Phân công giáo viên có trình độ chuyên môn tốt đảm nhiệm công việc
Lập kế hoạch, xây dựng chương trình, kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh để đạt kết quả tốt
Trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi THPT cấp tỉnh, cần chú ý ôn, luyện cả phần nghe, nói môn tiếng Anh.
 4. Phụ đạo học sinh yếu, kém.
a. Các chỉ tiêu cần đạt trong năm học 2015-2016.
Môn học Số học sinh yếu kém đầu năm Số học sinh yếu kém cuối năm
Môn Sử 20 5
Môn Địa 38 5
Môn Anh 115 16
 
b. Biện pháp:
            - Phân công giáo viên có trình độ từ khá trở lên  giảng dạy .
            - Thời gian học: đầu tháng 9/ 2015 ( 1 buổi / 1 tháng)
           - Số lớp: Môn Anh khối 10 : 2 lớp   Khối 11:1 lớp , Khối 12 : 1 lớp .
                          Môn Sử: Mỗi khối 1 lớp
                          Môn Địa: Mỗi khối 1 lớp
  - Yêu cầu kiến thức: Học sinh có kiến thức tối thiểu của môn học, đủ  kiến thức để lên lớp trên. Giáo viên chuẩn bị kĩ giáo án trước khi lên lớp, được kiểm tra như giáo án chính thức về nội dung và các bước lên lớp.
5. Ôn thi tốt nghiệp
a.Kết quả đã đạt được:
Môn Sử Môn Địa Môn Anh Ghi chú
82% 85% 75%  
 
b. Các chỉ tiêu cần đạt trong năm học 2015-2016.
Môn Sử Môn Địa Môn Anh Ghi chú
90% 98% 75%  
c. Biện pháp
Nhà trường tổ chức ôn thi ngay từ đầu năm học với môn tiếng Anh (bắt buộc), Sử, Địa (tự chọn theo đăng ký của HS) (thời gian 35 tuần đến hết tháng 5 năm 2016). Chỉ đạo các giáo viên dạy môn thi tốt nghiệp trung học chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung ôn tập; biên soạn hệ thống câu hỏi và bài tập phù hợp; có hướng dẫn, gợi ý trả lời.
 Tổ chức việc ôn tập đảm bảo thời gian, tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp  trung học phổ thông, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, chú trọng việc giúp học sinh hiểu và vận dụng kiến thức.
            Bên cạnh việc ôn tập trong quá trình dạy học, thực hiện chương trình, sách giáo khoa theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ, nhà trường và giáo viên cần tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh theo từng chủ đề.
 Nội dung trong mỗi chủ đề có thể bao gồm kiến thức, kỹ năng của các chương, bài khác nhau, đồng thời ôn tập tổng hợp kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông, chủ yếu là chương trình lớp 12, nội dung tổng hợp của tất cả các chủ đề đã được ôn tập.Trong năm học kiểm tra đánh giá chất lượng 3 lần vào đầu năm học, cuối kỳ 1, cuối kỳ 2.
 Giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách thức sử dụng sách giáo khoa, sách bài tập theo quy định của Bộ. Việc sử dụng tài liệu tham khảo để hỗ trợ phương pháp dạy - học cần được cân nhắc thật cẩn thận. Trong việc tổ chức ôn tập, cần hướng dẫn học sinh vận dụng các phương pháp ôn tập phù hợp. Kết hợp hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập với ôn tập theo nhóm và ôn tập chung cả lớp.
 Giáo viên kết hợp giữa tự kiểm tra đánh giá của học sinh với kiểm tra, đánh giá trong nhóm học tập và kiểm tra đánh giá chung toàn lớp, toàn trường, chú trọng thu nhận thông tin phản hồi về kết quả ôn tập của học sinh để có điều chỉnh hợp lý, kịp thời.
           Giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp với giáo viên dạy các môn thi tốt nghiệp để phân nhóm học sinh lớp mình theo khả năng nhận thức, tập trung ôn tập nhiều hơn cho những học sinh học lực yếu; cử giáo viên có khả năng và kinh nghiệm và vận động những học sinh khá giỏi hỗ trợ thêm, giúp những học sinh này nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của kỳ thi.
6. Tổ chức viết đề tài, sáng kiến kinh nghiệm
a.Kết quả đã đạt được:
Tổng số Loại A Loại B Loại C Ghi chú
15 6 9 0 02 SKKN được HĐKH cấp ngành XL khá
 
b. Các chỉ tiêu cần đạt trong năm học 2015-2016.
Tổng số Loại A Loại B Loại C Ghi chú
15 6 9 0  
c. Biện pháp:
- Toàn thể  giáo viên thực hiện viết chuyên đề nghiên cứu , nội dung các chuyên đề có tính thực tiễn cao, có đầy đủ các phần theo cấu trúc mới được áp dụng từ năm 2010
- Chia làm 2 giai đoạn:
+ Giai đoạn 1: Từ ngày 1/10/2015 đến 31/12/2015 Đánh giá chuyên đề nghiên cứu khoa học theo đơn vị Tổ. Mỗi giáo viên trình bày chuyên đề: Tổ bình xét,  lựa chọn chuyên đề có chất lượng để tham gia vòng 2.
+ Giai đoạn 2:.Báo cáo chuyên đề khoa học trong phạm vi toàn trường đối với các giáo viên đã được lựa chọn theo lịch hoạt động của Ban CM
 + Đưa vào áp dụng đối với các chuyên đê`có tính khả thi cao
7. Công tác thi giáo viên dạy giỏi
- Chỉ tiêu phấn đấu: Các tiết thao giảng ở cả 2 giai đoạn đều đạt 100% xếp loại từ trung bình trở lên, 80% là khá, giỏi.
 - Thời gian từ ngày 21 tháng 9 năm 2015 kết thúc ngày 15 tháng 12 năm 2015.
- Đối tượng: 100% giáo viên tham gia
- Hình thức tổ chức: 2 vòng
* Vòng tổ:  Thời gian: 21/9 → 15/12/2015.
- 100% giáo viên trong tổ tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi:(1 tiết chỉ định, 1 tiết tự chọn). Trong 2 tiết hội giảng có ít nhất 1 tiết sử dụng CNTT
            - 100% giáo viên trong tổ viết sáng kiến kinh nghiệm áp dụng phương pháp dạy học đổi mới, sử dụng trang thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.
            - Đánh giá giờ dự, nhận xét cho điểm trực tiếp.
            - Chọn giáo viên vào hội giảng giai đoạn 2.
 Tiêu chuẩn:
+ Phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành tốt quy chế chuyên môn.
+ Có 2 tiết thao giảng đạt loại giỏi.
+ Hồ sơ chuyên môn có chất lượng đạt loại A, có sáng kiến kinh nghiệm và đồ dùng dạy học  được đánh giá từ loại B trở lên.
* Vòng trường: Thời gian : 1/2016 → 4/2016 (theo kế hoạch cụ thể của BCM).
- Yêu cầu:      + Có 2 tiết thao giảng, trong đó có 1 tiết tự chọn và 1tiết chỉ định.
            + Có 2 bài kiểm tra khảo sát chất lượng đạt từ 75% TB trở lên có KG
                     + Có  HS CM xếp loại A
                     + Tham gia viết bài kiểm tra nhận thức về công tác giáo dục, bộ môn dạy
                     + Dự giờ, đánh giá giờ dạy theo hình thức bỏ phiếu kín
                     + Đánh giá Chuyên đề, SKKN xếp loại B trở lên
8. Bồi dưỡng kiến thức mới, nâng cao năng lực của giáo viên theo chương trình:
            - Hoạt động bồi dưỡng theo môn học. Mỗi môn có một Trưởng bộ môn do Tổ trưởng phân công (môn tiếng Anh – đ/c Lý, môn Lịch sử - đ/c Thảo, môn Địa lý- đ/c Nhung)
           - Xây dựng thư viện câu hỏi kiểm tra, bài tập các môn học để giáo viên, học sinh tham khảo, sử dụng trong dạy và học, tự kiểm tra, đánh giá. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy và học.
           - GV cốt cán có trách nhiệm hướng dẫn, trao đổi, thống nhất mục tiêu bài dạy giải đáp thắc mắc về kiến thức bộ môn, lên KH thực hiện giảng dạy theo đúng chuẩn KT KN và đúng theo phân phối chương trình.
            - Thời gian: Có ít nhất 1 buổi/ tháng, sinh hoạt bồi dưỡng chuyên môn bố trí vào các buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tuần, hàng tháng.
9. Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.
- Đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục theo hướng xây dựng môi trường sư phạm thân thiện trong nhà trường, bồi dưỡng sự hứng thú, tinh thần chủ động, thái độ tích cực trong học tập của học sinh. Tiếp tục bám sát các yêu cầu đổi mới PPDH tích cực đã được hướng dẫn từ năm học 2009-2010 và nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, kiên quyết khắc phục tình trạng dạy học theo lối “đọc-chép”, “nhìn-chép”. Chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng của học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật. Rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu cho học sinh.
- Coi trọng rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, đảm bảo cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của CTGDPT.
- Tổ chức tốt việc dự giờ, trao đổi kinh nghiệm ở  tổ chuyên môn, hội thi giáo viên giỏi các cấp. Từ đó chú trọng phát hiện, nhân rộng gương điển hình về đổi mới PPDH theo hướng tích cực.
- Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng giáo viên về kĩ năng ra đề , soạn đáp án và chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của CTGDPT với 3 cấp độ: Biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao; từ đó bảo đảm dạy học sát đối tượng học sinh, khuyến khích tư duy độc lập, sáng tạo.
            -Các bài kiểm tra 45 phút trở lên, kiểm tra học kỳ đúng phân phối chương trình, có ma trận, đáp án, biểu điểm rõ ràng, được duyệt qua nhóm trưởng.
- Thực hiện đúng quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh (thông tư 58). Kiểm tra cho điểm đúng quy chế, đảm bảo tính khách quan, chính xác, công bằng, đảm bảo cân đối các yêu cầu kiểm tra về kiến thức (Biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) với yêu cầu về kỹ năng và yêu cầu về thái độ đối với học sinh.
- Chú trọng hướng dẫn cách học, rèn luyện kỹ năng sống và văn hóa trường học cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Đối với bộ môn tiếng Anh: Tiếp tục thực hiện như hướng dẫn năm học 2010 - 2011 về dạy học ngoại ngữ trong trường THCS, THPT; tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới; Chủ động bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, trình độ chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh nhằm đáp ứng những yêu cầu của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, để phấn đấu đến năm 2020 có 100% giáo viên nhóm ngoại ngữ đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ; Thực hiện đánh giá HS theo công văn hướng dẫn 5333/BGDĐT- GDTrH ngày 29/9/2014 về việc triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp trung học.
- Đối với bộ môn Lịch sử, Địa lý: Tổ chức dạy học "Sử dụng di sản trong dạy học" với hình thức tổ chức: dạy trên lớp hoặc tổ chức hoạt động ngoại khoá tại nhà trường; dạy học tại nơi có di sản văn hoá; tổ chức tham quan, trải nghiệm di sản văn hoá; dạy học thông qua các phương tiện truyền thông đa phương tiện.
- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phụ đạo học sinh yếu kém; dạy bổ trợ kiến thức cho HS; ôn thi tốt nghiệp theo định hướng thi tốt nghiệp áp dụng từ năm học 2015 - 2016.
- Tăng cường khai thác ứng dụng CNTT để đổi mới kiểm tra, đánh giá thúc đẩy đổi mới PPDH tích cực và ứng dụng trong công tác giảng dạy  theo chỉ đạo của Bộ, Sở GD&ĐT.
- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phụ đạo học sinh yếu kém; dạy bổ trợ kiến thức cho HS; ôn thi tốt nghiệp theo định hướng thi tốt nghiệp áp dụng từ năm học 2015 - 2016.
10. Công tác bồi dưỡng, giúp đỡ giáo viên mới vào nghề
Phân công giáo viên có kinh nghiệm tiếp tục giúp đỡ các giáo viên mới vào nghề, tích cực dự giờ đột xuất để kịp thời góp ý giúp đỡ số GV này có thêm kinh nghiệm giảng dạy.
11.Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
-Giáo viên thực hiện soạn giáo án điện tử và giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo đạt 10%.
-Lựa chọn các đơn vị bài học phù hợp để ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả tránh lạm dụng.
-Tích cực học tập nâng cao trình độ tin học. 100% giáo viên trong tổ có hòm thư điện tử, trao đổi thông tin, tư liệu tham khảo qua mạng Internet.
- Tăng cường sinh hoạt CM tại Truonghocketnoi, giao cho nhóm trưởng phụ trách.
- Tăng cường viết bài, sử dụng trang Web của nhà trường như là một phương tiện trao đổi thông tin.
12. Sinh hoạt chuyên môn.
-Sinh hoạt chuyên môn của tổ 2 lần/ tháng, các nhóm ngang trao đổi nhóm ngang 1 buổi/ tuần. Tập trung vào nội dung chương trình, xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp, liên môn. Nội dung sinh hoạt của giáo viên chủ nhiệm lớp (quan tâm đến biện pháp giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hiện pháp luật ... của học sinh). Nội dung, kết quả phải được thể hiện trong biên bản sinh hoạt nhóm chuyên môn.
 - GV cốt cán lên KH hoạt động CM, thống nhất ND chương trình dạy học bộ môn, thống nhất KH lên lớp theo đúng ND chương trình.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với hoạt động chuyên môn trong suốt năm học,
bao gồm:
+ Kiểm tra HĐNVSP của giáo viên (toàn diện) , đảm bảo ít nhất 30% số giáo viên
được kiểm tra ; (Có kế hoạch riêng và danh sách cụ thể)
+ Kiểm tra tay nghề của giáo viên(Có kế hoạch riêng ): Mỗi GV được kiểm tra 2
lần ( mỗi HK 1 lần)
- Kiểm tra hồ sơ theo định kỳ: 1 tháng 1 lần vào chiều thứ 2 tuần thứ 1 của tháng.
+ Kiểm tra đột xuất (TTCM và  PHT cùng tham gia KT);
+ Kiểm tra hồ sơ chéo giữa các tổ chuyên môn 2 lần/1 năm học
- Lần 1: Kiểm ra toàn thể GV trong tháng 12/2015 để phát hiện những sai sót kịp
thời sửa chữa, bổ sung.
- Lần 2: Kiểm tra toàn thể GV trong tháng 5/2016: làm cơ sở đánh giá xếp loại giáo
viên và đánh giá hoạt động tổ chuyên môn và trách nhiệm của TTCM, nhóm trưởng
bộ môn;
- Kiểm tra, tổ chức các kỳ thi trong học sinh:
+ Kiểm tra khảo sát: 3 lần/năm ( lần 1 vào đầu năm học; lần 2 là kết quả HKI; lần 3 vào tháng 3/2016 ). Thời gian làm bài lần 1 và 3 là 45 phút.
+ Kiểm tra học kỳ I và học kỳ II theo đề chung ở 8 môn học chính.
+ Việc dạy thêm GV bộ môn phải có kế hoạch kiểm tra ( sĩ số, kiến thức ) để nắm bắt được ý thức học và  mức độ nhận thức của học sinh, từ đó điều chỉnh PPDH cho phù hợp với đối tượng học sinh.
 + Thực hiện nghiêm túc ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm thi và nhận xét đánh giá; 
13.  Thiết bị, phòng bộ môn.
-  100%  giáo viên  mượn và sử dụng thiết bị những tiết có sử dụng.
-  Tất cả thiết bị được sử dụng phải vào sổ mượn.
-  Đồ hỏng phải có biên bản hủy.
- Hiện tại có 03 đài sử dụng được; đĩa nghe không đảm bảo chất lượng (đã báo nhà trường từ năm học trước). Số lượng đài chưa đảm bảo cho các giờ nghe ở các lớp.
- Phòng học ngoại ngữ: bàn ghế cũ nát, nên giao cho GV phụ trách máy tính xách tay để đảm bảo đồng bộ máy móc khi sử dụng.
14. Công tác y tế trường học
 -Trực tất cả các ngày trong tuần, theo dõi học sinh ốm, sơ cấp cứu ban đầu.
- Thường xuyên đi kiểm tra nhắc nhở các lớp vệ sinh sạch sẽ.
- Có tủ thuốc gồm các loại thuốc thông thường, bông, băng phục vụ sơ cấp cứu ban đầu.
-Chuẩn bị, bảo quản tốt hồ sơ sổ sách theo yêu cầu của trung tâm y tế dự phòng để khám, chăm sóc sức khoẻ định kỳ cho học sinh.
- Kết hợp với các buổi ngoại khoá, chào cờ, sinh hoạt lớp... phổ biến, tuyên truyền cho học sinh hiểu biết về một số căn bệnh thông thường và nhắc nhở học sinh vệ sinh cá nhân, ăn mặc đầu tóc gọn gàng, sạch sẽ...
 - Làm tốt công tác chữ thập đỏ trong trường học, giáo dục học sinh ý thức giúp đỡ chia sẻ về vật chất với người gặp hoàn cảnh khó khăn để từ đó HS sẽ hiểu thêm về truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân, tương ái”, giáo dục cho các em biết sống có trách nhiệm với cộng đồng, giáo dục tính hướng thiện và lòng nhân ái.
14. Các hoạt động khác:
a. Công tác xây dựng, quản lý cơ sở vật chất:
Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội
để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo Quy định về vệ
sinh trường học ban hành kèm theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của
Bộ Y tế ; thiết kế trồng vườn hoa, cây, bố trí các thùng đựng rác ở các khu vực phù hợp
trong trường, giữ gìn bảo quản cơ sở vật chất theo quy định, có sự kiểm tra đôn đốc
thường xuyên của BGH và các Tổ chức đoàn thể trong trường .
-100% giáo viên tham gia tích cực vào việc  bảo quản cơ sở vật chất lớp học, quan tâm giáo dục học sinh nâng cao ý thức giữ gìn của công, chăm sóc cây trồng tạo cảnh quan môi trường học tập xanh, sạch đẹp.
b. Công tác xây dựng và kiểm tra tài chính
- Thực hiện nghiêm túc yêu cầu 3 công khai 4 kiểm tra, cùng với các tổ chức như Công đoàn, Đoàn thanh niên thực hiện tốt việc kiểm tra tài chính hàng tháng , giám sát việc thực hiện chế độ tài chính  nhằm đảm bảo các chế độ chính sách cho CBGV.
c. Công tác phong trào:
-100% CBGV tham gia đầy đủ các hoạt động từ thiện nhân đạo, tham gia nhiệt tình các hoạt động tập thể,
-Đảng viên trong tổ gương mẫu trong tác phong, lối sống và chuyên môn để thật sự là một tấm gương để quần chúng học tập và noi theo,
-Làm tốt công tác phát triển đảng viên, lấy đó làm động lực thúc đẩy giáo viên phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, hiểu lý tưởng của Đảng, nắm vững lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bồi dưỡng, giúp đỡ , giới thiệu các quần chúng ưu tú cho chi bộ.
-Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lý trưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho HS.
          -100% giáo viên  nhiệt tình tham gia các hoạt động văn nghệ, TDTT nhằm nâng cao sức khỏe và tạo dựng một đời sống tinh thần phong phú, đồng thời quyết  dành thứ hạng cao trong các đợt thi thể thao, văn nghệ
IV.TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ TRONG NĂM HỌC 2015-2016
Tháng Nội dung công việc Người thực hiện Bổ sung
Tháng 8/2015 - Triển khai kế hoạch thời gian năm học của UBND tỉnh Yên Bái
-  Học bồi dưỡng chuyên môn, học chính trị đầu năm học theo kế hoạch, ký kết cam kết thực hiện theo chuẩn mực đạo đức HCM
- Dạy và học bắt đầu từ ngày 17/08/2015 đối với HS 3 khối
- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giáo án.
- Đăng ký danh hiệu thi đua, chỉ tiêu phấn đấu các bộ môn.
- Khảo sát chất lượng đầu năm ngày 31/8 và 3/9
+ Xây dựng kế hoạch dạy phụ đạo, bồi dưỡng HSG, yếu kém
+ Triển khai bồi dưỡng HSG  K11, 12 các môn Anh, sử, địa
- HNCMHS lần 1: 30/8
- Toàn thể GV và HS
 
 
 
 
- GVCN, GV bộ môn lập danh sách hs yếu kém.
GV được phân công
 
 
 
- Toàn trường
Y/c có điểm KT miệng KHI
Tháng 9/2015 - Khai giảng năm học mới 5/9/2015
-  Hoàn thành KHCM,  hoàn thành KHCN.
- Dạy luyện thi và ôn tập theo sự phân công. Ôn thi hs giỏi K11, 12 các môn Anh, sử, địa
- Triển khai dạy phụ đạo yếu kém; dạy thêm; ôn thi đại học, tốt nghiệp ở các lớp 10, 11, 12.
- Thi học sinh giỏi cấp trường:10/9
- Triển khai thi tiếng Anh qua mạng Internet lớp 10, 11, 12
-  Kiểm tra HSCM lần 1 (tuần cuối tháng 9)
- Triển khai kiểm tra tay nghề giáo viên lần 1 năm học 2015 - 2016
- Triển khai HG vòng tổ từ 21/9 – 31/12
- Đại hội ĐTN (20/9); HNCC cấp tổ ( 27/9);
- Phụ trách tin bài gửi trang Web: mỗi tháng 02 bài (đ/c Thảo phân công 2 GV viết tin bài, chỉnh sửa, nộp qua email nhà trường duyệt)
- Toàn trường
- TTCM xây dựng KHCM của tổ, GV hoàn thành KH cá nhân.
- Ôn thi hs giỏi môn Anh (đ/c Lý, Liên, Thuỷ); môn sử (đ/c Quân, Thảo, Tươi, Loan); môn địa (đ/c Nhung, Mai Phương)
- Phụ đạo yếu kém: cả tổ
- Dạy thêm: GV đăng ký dạy thêm
- GV Anh
- Kiểm tra HS:  Lý, Thảo.
- Toàn trường
Y/c có ¼ số con điểm KT miệng
Tháng 10/ 2015 - Tiếp tục triển khai HG vòng tổ từ 21/9 – 31/12
- Tiếp tục triển khai kiểm tra tay nghề giáo viên lần 1 năm học 2015 - 2016
- Chuẩn bị hồ sơ, giáo án chu đáo
- Triển khai hội giảng và rút kinh nghiệm giờ giảng
- Viết chuyên đề NCKH, SKKN
- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn lần 2.
- Kiểm tra hồ sơ HS toàn trường lần 1 (GVCN)
- Thi học sinh giỏi cấp tỉnh 1-3/10
- Tổ chức thi vòng 1 lập đội tuyển thi chọn HSGQG ngày 22-24/10.
- Tổ chức hội nghị CBVC
ngày 8/10/2015
- Kỉ niệm ngày thành lập HLHPNVN 20/10
- Phụ trách tin bài gửi trang Web: mỗi tháng 02 bài (đ/c Thảo phân công 2 GV viết tin bài, chỉnh sửa, nộp qua email nhà trường duyệt)
- Ôn thi Olympic TA qua mạng Internet
- Tất cả Gv tổ tham gia thi gv dạy giỏi
- GV dạy phụ đạo, ôn tập, hs giỏi (như trên )
 
- Cả tổ
- Kiểm tra HS:  Lý, Thảo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phụ trách K12: Liên, K11: Lý, K10: Thuỷ
Y/c có ½ số con điểm KT miệng
Tháng 11/ 2015 - Tiếp tục hội giảng, rút kinh nghiệm giờ giảng.
- Viết chuyên đề NCKH, SKKN
- Kiểm tra HSCM của tổ viên.
- Kỉ niệm 20/ 11.
- Duy trì lớp phụ đạo, bồi dưỡng
- Ôn thi Olympic TA qua mạng Internet
- Rà soát con điểm, chương trình
- Phụ trách tin bài gửi trang Web: mỗi tháng 02 bài (đ/c Thảo phân công 2 GV viết tin bài, chỉnh sửa, nộp qua email nhà trường duyệt)
- Cả tổ
 
- Kiểm tra HS:  Lý, Thảo.
 
 
- GV được phân công ( như T9)
- GV Anh
Y/c có ¾ số con điểm KT miệng
Tháng 12/ 2015 - Kết thúc hội giảng vòng tổ.
- Đánh giá chuyên đề nghiên cứu khoa học theo đơn vị Tổ (đăng ký 15/12)
- Xét giáo viên vào hội giảng vòng trường
- Hội nghị chuyên đề của trường (theo kế hoạch BCM)
- Ôn tập kiểm tra chất lượng học kỳ
+ Thi HK 1 khối 12 tuần 19 (15/12- 20/12) theo đề chung 8 môn
+ Thi HK 1 khối 10, 11 tuần 20 (22/12 - 27/12)
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên, học sinh.(KT chéo lần 1)
- Họp tổ chuyên môn đánh giá
phân xếp loại giáo viên học kì I 
theo CV 151
- Kỉ niệm 22/12 và ngày thế 
giới phòng  chống AIDS;
- Ngoại khoá kỷ niệm ngày QPTD: Tổ Văn – GDCD + Tổ SĐNN.
- Hoàn thành KT tay nghề GV lần 1 (HKI) năm học 2015 - 2016
- Gửi danh sách đăng ký sản phẩm thi KHKT (nếu có)
- Ôn thi Olympic TA qua mạng Internet
- Phụ trách tin bài gửi trang Web: mỗi tháng 02 bài (đ/c Thảo phân công 2 GV viết tin bài, chỉnh sửa, nộp qua email nhà trường duyệt)
- GV tổ
- Ra đề KT học kì I: GV nhóm Anh, Sử, Địa 
- Toàn trường
- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn do BCM thực hiện, KT chéo giữa các tổ CM.
- GV tổ
 
Y/c hoàn thành số con điểm KT miệng của HK I
Tháng 01/ 2016 - Chuẩn bị cho HK II
- Gửi hồ sơ thi vận dụng kiến thức liên môn, thi dạy học theo chủ đề tích hợp cấp tỉnh (nếu có)
- Thi học sinh giỏi quốc gia ngày 6-8 tháng 1/2015 (nếu có)
- Duy trì lớp phụ đạo, ngoài giờ, bồi dưỡng.
- Tổ chức sơ kết học kì I (4/1/2016)
giờ chào cờ
-Kỉ niệm 55 năm ngày HS-SVVN
 (09/01/1951 - 09/01/2016)
- Tổ CM bắt đầu KT tay nghề
GV lần 2 (HKII) năm học 2015- 2016
- Hội giảng cấp trường
- Tổ chức thi Olympic TA qua mạng Internet cấp trường vào 2 ngày 16, 17/1/2016
- KT hồ sơ HS toàn trường lần 2 (GVCN)
- KT hồ sơ GV tháng 1
- Phụ trách tin bài gửi trang Web: mỗi tháng 02 bài (đ/c Thảo phân công 2 GV viết tin bài, chỉnh sửa, nộp qua email nhà trường duyệt)
- Toàn thể GV
.
- Phụ đạo yếu kém, ngoài giờ: GV đã phân công
- Kiểm tra HS:  Lý, Thảo.
 
Y/c có điểm KT miệng KH II
Tháng 02/ 2016 - Nghỉ tết Nguyên đán từ 1/2 đến 14/2/2016 ( Từ 23/12 -  7/1 âm lịch )
- Củng cố kỉ cương, nề nếp sau Tết.
- Tiếp tục hội giảng cấp trường.
- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn GV tháng 2.
- Kỉ niệm 3 /2
- Thi vận dụng kiến thức liên môn, thi dạy học theo chủ đề tích hợp cấp tỉnh
- Thi Tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh vào 2 ngày 27, 28/2/2016
- Các tổ bắt đâu đăng ký lịch đánh giá BDTX
- Hội thảo  SKKN
- Phụ trách tin bài gửi trang Web: mỗi tháng 02 bài (đ/c Thảo phân công 2 GV viết tin bài, chỉnh sửa, nộp qua email nhà trường duyệt)
- Toàn thể GV
- Kiểm tra HS:  Lý, Thảo.
- Ổn định: GVCN.
 
 
 
- GV Anh
Y/c có ¼ số con điểm KT miệng
Tháng 3/ 2016 - Thi vận dụng kiến thức liên môn, thi dạy học theo chủ đề tích hợp cấp QG
- Ôn thi Olympic TA qua mạng Internet vòng QG khối 11(nếu có)
- Kiểm tra hồ sơ CM GV.
- Kỷ niệm 8/3, 26/3
- Duy trì lớp học bồi dưỡng, phụ đạo, ngoài giờ.
- Thi Tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh.
- Chuẩn bị kế hoạch ôn thi tốt nghiệp
- Họp CMHS khối 12.
- Phụ trách tin bài gửi trang Web: mỗi tháng 02 bài (đ/c Thảo phân công 2 GV viết tin bài, chỉnh sửa, nộp qua email nhà trường duyệt)
- Toàn thể GV.
- Kiểm tra HS:  Lý, Thảo.
- Phụ đạo yếu kém, ngoài giờ: GV đã phân công
 
 
- GV Anh, Sử, Địa
Y/c có ½ số con điểm KT miệng
Tháng 4/2016 - Kết thúc hội giảng cấp trường
- Rà soát chương trình theo quỹ thời gian ở các môn học. Ôn tập kiểm tra học kỳ II.
- Dạy ôn thi tốt nghiệp 8 môn theo phân công.
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên (KT chéo lần 2)
- KT hồ sơ học sinh toàn trường lần 3 (GVCN).
- Thi thử TN K12 tuần 35 (đề Sở)
- Thi HK II tuần 36 khối 10 + 11  
theo đề chung của 8 môn chính
- Kết thúc KT tay nghề GV lần 2 (HKII) năm học 2015 - 2016
- Xây dựng KH tuyển sinh trung
học năm học 2015-2016.
 - Xét nâng lương, VK..
- Học tập quy chế thi đối với
CB, GV, NV, HS.
- Thi Tiếng Anh qua Internet
cấp Quốc gia cho HS khối 11
(9/4/2016)
- Các tổ CM đánh giá kết quả BDTX
( theo mẫu) gửi BGH nhà trường
- Phụ trách tin bài gửi trang Web: mỗi tháng 02 bài (đ/c Thảo phân công 2 GV viết tin bài, chỉnh sửa, nộp qua email nhà trường duyệt)
- Toàn thể GV
- GV chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, chuẩn bị giáo án theo đúng PPCT.
- HS chuẩn bị sách, vở, đồ dùng học tập.
- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn do BCM thực hiện, KT chéo giữa các tổ CM.
- Ra đề KT học kì II: GV nhóm Anh, Sử, Địa
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV Anh
Y/c có ¾ số con điểm KT miệng
Tháng 5/2016 - Tiếp tục tuyên truyền kế hoạch tuyển sinh năm 2015 - 2016
- Họp các tổ CM và HĐTĐKT đánh giá XLTĐ cuối năm;
- Hoàn thành nhiệm vụ năm học
- Họp PHHS toàn trường lần 3; Tổng kết năm học
- Phụ trách tin bài gửi trang Web: mỗi tháng 02 bài (đ/c Thảo phân công 2 GV viết tin bài, chỉnh sửa, nộp qua email nhà trường duyệt)
- Toàn thể GV.
- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn do BCM thực hiện.
 
- Toàn thể GV.
Y/c hoàn thành số con điểm KT miệng của HK II
Tháng 6/2016 - Tổ chức ôn tuyển sinh vào 10.
- Tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017
- Phụ trách tin bài gửi trang Web: mỗi tháng 02 bài (đ/c Thảo phân công 2 GV viết tin bài, chỉnh sửa, nộp qua email nhà trường duyệt)
 
 
- Toàn thể giáo viên
 
Tháng 7/ 2016 - Tham gia coi thi tốt nghiệp THPT ngày 9-12 /6 / 2015; Tham gia chấm thi tốt nghiệp THPT
- Tham gia bồi dưỡng cốt cán thường xuyên theo  chu kỳ
- Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn (nếu có)
- Phụ trách tin bài gửi trang Web: mỗi tháng 02 bài (đ/c Thảo phân công 2 GV viết tin bài, chỉnh sửa, nộp qua email nhà trường duyệt)
- GV coi thi, GV chấm thi và HS khối 12.
 
- Toàn bộ GV
 
 
Trên đây là kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ SỬ -ĐỊA - NGOẠI NGỮ năm học 2015 - 2016. Kính mong Ban lãnh đạo nhà trường động viên giúp đỡ, chỉ đạo sát sao để tổ hoàn thành được kế hoạch đã đề ra.
DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG                TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
 
 
 
 
                                                                                  Phạm Thị Minh Lý

Tác giả bài viết: Tổ Sử - Địa - Ngoại Ngữ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 982

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 40000

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1697124