Thơ - Đặc sắc

Sáng tạo khoa học kỹ thuậtXem công văn hướng dẫn: tại đây
Tải công văn hưỡng dẫn: Tại đây

KẾ HOẠCH Hoạt động Đoàn trường THPT Thác Bà năm học 2015-201

Thứ ba - 20/10/2015 22:41
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG THPH THÁC BÀ
Số:      /KH-ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    --------------*****-------------
                                                                                        Thác Bà, ngày 29  tháng 9  năm 2015
 
KẾ HOẠCH
Hoạt động Đoàn trường THPT Thác Bà năm học 2015-2016
 
Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Căn cứ kế hoạch năm học 2015-2016 của trường THPT Thác Bà
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vu, quyền hạn của Đoàn trường được Chi bộ – BGH trường THPT Thác Bà giao trách nhiệm.
Thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Thác Bà nhiệm kỳ 2015 – 2016.
            BCH Đoàn trường THPT Thác Bà xây dựng kế hoạch hoạt động Nhiệm kỳ 2015-2016 như  sau:
A. Mục đich – yêu cầu:
1.      Mục đích:
- Xây dựng lớp thanh niên  giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, sống có văn hoá, nghĩa tình; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Đoàn, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; khuyến khích, cổ vũ, phát huy tiềm năng và tạo môi trường lành mạnh cho thanh niên xung kích tình nguyện tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc; góp phần xây dựng đất nước cơ bản công nghiệp - hiện đại.
2.      Yêu cầu:
- Tăng cường công tác giáo dục truyền thống cho thanh niên; xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, sống có văn hoá, nghĩa tình làm cho chủ nghĩa yêu nước giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của thanh niên.
- Khơi dậy, phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức trẻ, tinh thần xung kích của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và đồng hành, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp; tích cực giúp đỡ thanh niên yếu thế về cơ hội phát triển.
BĐánh giá khai quát năm học 2014-2015
I. Những kết quả đạt được
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng – Văn hóa – Pháp luật
BCH Đoàn trường luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho ĐVTN là nhiệm vụ cơ bản, hàng đầu. Vì vậy, nhiều hoạt động phong phú bổ ích, phù hợp với tâm lý của tuổi trẻ và giàu ý nghĩa giáo dục được tổ chức sôi nổi rộng khắp trong toàn trường:
- Tổ chức diễn các tiểu phẩm cho ĐVTN thông qua các buổi chảo cờ đầu tuần.
- Tổ chức tuyên truyền ôn lại lịch sử các ngày lễ lớn trong năm: Ngày HSSV 09/01; 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong các tiết chào cờ đầu tuần.
- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “ Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực ” qua phong trào dạy tốt và học tốt.
- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nội quy của trường THPT Thác Bà đối với , Đoàn viên Thanh niên. Đánh giá xếp loại chính xác có thông tin báo cáo kịp thời.
2. Phong trào “ Năm xung kích, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc
2.1. Đẩy mạnh phong trào dạy tốt học tốt, tích cực nghiên cứu khoa học
* Đối với Đoàn viên là giáo viên:
Hiện nay, Đoàn trường THPT Thác Bà có 38 Đoàn viên là giáo viên, trong đó có: 06 Đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn,  38 Đoàn viên có trình độ học vấn 12/12; Về trình độ chuyên môn: 36 đồng chí có trình độ Đại học, 02 đồng chí có trình độ Thạc sĩ; Về lý luận chính trị: có 36 đồng chí có trình độ sơ cấp. 02 đạt trình độ trung cấp .Trong năm qua đã đạt được các kq sau:
100% Đoàn viên giáo viên cố gắng phấn đấu không ngừng, luôn tiếp thu học hỏi về các công tác có liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ. Kết hợp với Công đoàn và tổ chuyên môn tổ chức các buổi thao giảng, dự giờ thăm lớp.
100% Đoàn viên giáo viên thực hiện tiến độ giảng dạy theo đúng phân phối chương trình của Bộ GD & ĐT, Sở GD & ĐT.
100% Đoàn viên giáo viên có tiết dạy bằng giáo án điện tử
100% Đoàn viên giáo viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc trong năm học.
* Đối với Đoàn viên - thanh niên là học viên:
        + Học lực đạt loại giỏi:  08 đ/c  -   0,7  % , tăng  0,35%
+ Học lực đạt loại khá:  254 đ/c  - 29,1 %  tăng 11,4%
+ Học lực trung bình:    381 đ/c  -  65.5%  giảm 6,64%
+ Học lực yếu:               41 đ/c  -  4,7 % 
+ Số học sinh đủ điều kiện thi tốt nghiệp: 217 (100%)
2.2. Nâng cao nhận thức cho ĐVTN
Tham gia tưởng niệm các nạn nhân bị tai nan giao thông với số lượng 730 em
Kết hợp với công đoàn tổ chức 01 đợt tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Qua các buổi chào cờ tổ chức học và nhắc nhở về luật giao thông đường bộ, duy trì đội TNXK
2.3. Đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa học đường trong sạch lành mạnh
- 100% Đoàn viên không vi phạm trong kiểm tra và thi hoc kì.
- Đoàn trường THPT Thác Bà tổ chức cho đội TNXK  tăng cường kiểm tra việc tổ chức sinh hoạt 15’ đầu buổi
3. Phong trào “ Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”
3.1. Hỗ trợ học tập cho HS
- Phụ đạo học sinh yếu kém suốt năm học.
- Hỗ trợ 2.00.000 đ cho các em là học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
3.2. Triển khai tư vấn hướng nghiệp cho HS
- Tư vấn nghề, tuyển sinh thi ĐH-CĐ, thi tốt nghiệp cấp THPT.
- Tổ chức dạy hướng nghiệp nghề PT.
- Phối hợp tổ chức công tác hướng nghiệp, giới thiệu mùa thi cho học sinh.
3.3. Tổ chức các giải thể thao chương trình văn nghệ
- Tham gia luyện tập tuyên truyền các ca khúc cách mạng do Huyện Đoàn tổ chức.
- Tổ chức lao động cộng sản làm cỏ tại khu vực trường THPT Thác Bà
- Tổ chức hội thao truyền thống chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11
- Tổ chức giao hữu bóng đá kỉ niệm ngày HSSV
- Tổ chức giải văn nghệ cho 20 chi đoàn học sinh
- Tổ chức giải cầu lông .bóng đá.bóng chuyền mừng 26/3
3.4. Tổ chức bồi dưỡng rèn luyện kĩ năng cho HS thông qua hoạt động sinh hoạt rèn luyện thực tế, trao đổi giao lưu
- Tham gia các hoạt động thể dục – thể thao do cấp Huyện tổ chức.
- Tham gia ra quân tháng thanh niên và lao động cộng sản nạo vét kênh mương  xung quanh trường với 140 HS
Ngoài ra Đoàn trường THPT Thác Bà còn tham gia đầy đủ, nghiêm túc các hoạt động của Huyện, của ngành phát động. Thực hiện tốt việc đóng góp tham gia:
Quyên góp chăn ấm cho người nghèo:                      500.000đ         
Quyên góp Quỹ “ Xây dựng nhà nhân ái”:            1.945.000 đ
Phong trào nuôi heo đất  1.730.000đ
4. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng
Tổ chức được 05 lớp bồi dưỡng đối tượng Đoàn cho 210 Thanh niên ưu tú, kết nạp được198 Thanh niên ưu tú vào Đoàn.
Đoàn trường  thường xuyên tổ chức họp định kỳ, lấy ý kiến dân chủ, từ đó có hướng khắc phục những tồn tại, phát huy những ưu điểm, góp phần xây dựng Đoàn trường THPT Thác Bà  ngày càng vững mạnh hơn.
Trong năm học qua Đoàn trường THPT Thác Bà thường xuyên chăm lo bồi dưỡng và giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ xem xét phát triển Đảng. Kết quả đạt được: Giới thiệu 03 đồng chí cho chi bộ gửi đi học tập lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, 02 đ/c đang trong thời gian hoàn tất hồ sơ
II – NHỮNG MẶT HẠN CHẾ:
Việc tổ chức sinh hoạt định kỳ đã được làm thường xuyên hơn nhưng vẫn chưa duy trì đều đặn. Có lúc sinh hoạt còn mang tính hình thức, nội dung sinh hoạt đơn điệu, thiếu sự đổi mới; việc xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đoàn trường THPT Thác Bà ở một số lĩnh vực chưa đạt kết quả cao.
Một số Đoàn viên chưa tích cực, chưa nêu cao tinh thần, trách nhiệm với tổ chức, tham gia sinh hoạt chưa tự giác.
Ban Chấp hành còn thiếu sự tinh tế, nhanh nhạy trong việc triển khai kế hoạch. Năng lực công tác Đoàn còn hạn chế, nhiều nguyên nhân tác động.
* Nguyên nhân chủ quan: chưa có sự tham mưu kịp thời, đúng lúc cho cấp trên, trong quá trình triển khai kế hoạch còn thụ động.
Nguyên nhân khách quan: Ban Chấp hành đa phần là giáo viên, số tiết lên lớp tương đối nhiều do đó khi triển khai công việc không trực tiếp chỉ đạo nên kết quả đạt chưa cao. Bí thư Đoàn chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác Đoàn nên nhiều  lúc còn lúng túng trong hoạt động.
Hướng khắc phục:
- Chủ động tham mưu ý kiến chỉ đạo của cấp ủy chi bộ và BTV Huyện Đoàn trong việc triển khai kế hoạch kịp thời.
Có kế hoạch sắp xếp công việc hợp lí để trực tiếp chỉ đạo, quản lí việc thực hiện kế hoạch.
- Phối hợp rông rãi với các đơn vị bạn học hỏi kinh nghiệm và phát triển năng lực ngày một tốt hơn..
C. Nội dung kế hoach                  
1. Đặc điểm chung của năm học mới
        a.  Thuận lợi:
- Đoàn trưòng luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Huyện Đoàn Yên Bình, Chi bộ – BGH trường THPT Thác Bà.
          - Đội ngũ cán bộ Đoàn ( Đặc biệt là các thành viên trong chi đoàn Giáo viên) trẻ, nhiệt tình trong công tác.     
 b. Khó khăn

           - BCH nhiệm kỳ 2015 – 2016 có nhiều thành viên mới, nghiệp vụ công tác Đoàn chưa cao.
           - Do đặc thù Địa lý nên nhà trường có nhiều Đoàn viên có học lực yếu (Đầu vào của nhà trường luôn ở tốp thấp nhất tỉnh).
 - Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tổ chức các hoạt động còn chưa đầy đủ.
2. Mục tiêu:
- Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh với trọng tâm là tổ chức cơ sở Đoàn; đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong việc xây dựng tổ chức và hoạt động Hội LHTN Việt Nam và các tổ chức thành viên; tham gia mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.
- Tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; chú trọng bồi dưỡng cán bộ trẻ giới thiệu nguồn cho Đảng, chính quyền và các đoàn thể.
- Tiếp tục triển khai và nâng cao hiệu quả 2 phong trào “xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và "đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", tích cực tham gia góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - văn hóa -  xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của địa phương, đơn vị nhất là tập trung đẩy mạnh các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới.
3. Các chỉ tiêu cơ bản:
3.1 . Công tác giáo dục chính trị tư tưởng :
- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong mỗi đoàn viên thanh niên .
- Tăng cường tuyên truyền giáo dục, phẩm chất, đạo đức cách mạng, truyền thống dân tộc Việt Nam, từ đó giúp đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc hơn những hy sinh to lớn của ông cha, phát huy tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội
- Xây dựng nhân cách , đạo đức nhà giáo, hưởng ứng cuộc vận động “ hai không , bốn nội dung “ trong giáo dục.
- Xây dựng trong đoàn viên thanh niên lối sống lành mạnh, lạc quan, khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện trong mỗi đoàn viên.
- Quán triệt trong đoàn viên thanh niên gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước XHCN Việt Nam.
 - 100 % đoàn viên được nghiên cứu, học tập các chủ trương chính sách, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của đoàn cấp trên.
3.2. Công tác chuyên môn:
- Khuyến khích đoàn viên không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành trách nhiệm được giao.
- Đoàn kết hợp với tổ chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt. Tổ chức thao giảng đánh giá dự giờ trong đoàn viên.
Chỉ tiêu đề ra :
a. Đối với đoàn viên là giáo viên :
Tiết dạy: 50 % giờ dạy tốt, 50 % giờ dạy khá, không có giờ dạy trung bình và yếu.
Hồ sơ: 75% loại tốt; 25% loại khá
b. Đối với đoàn viên là học sinh :
Học lực: Gioi 5%   Khá: 25 % ; Trung bình: >60 % ; Yếu : < 10 %
Hạnh kiểm:  Tốt 70 % ; Khá 20 % ; TB < 10%
- Tổ chức dự giờ thăm lớp trong ĐVTN mỗi đoàn viên dạy cho người khác dự 1tiết / kỳ, dự của người khác dạy 2 tiết/ kỳ . Sau giờ dạy có thảo luận góp ý kiến đánh giá giờ dạy. Cuối năm kết hợp với chuyên môn bình bầu xếp loại thi đua khen thưởng .
- Tăng cường sử dụng thiết bị dạy học, thực hành, thí nghiệm …
- Đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy. chỉ tiêu đề ra: 2 tiết giáo án điện tử/1 đoàn viên / 1 năm
3.3. Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền :
- Trong nhiệm kỳ 2015 – 2016 dự kiến kết nạp cho: 300 thanh niên ưu tú vào đoàn.
- Thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, và giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, giới thiệu từ 2 đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ chi bộ cho đi học lớp đối tượng Đảng và giới thiệu cho cấp uỷ kết nạp từ 2 đảng viên mới.
- Nâng cao ý thức tự giác của đoàn viên, duy trì giờ giấc làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn , góp phần cùng với cơ quan, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
- Nghiêm túc thực hiện công tác trực cơ quan, trực buôn kết nghĩa .
3.4 . Các hoạt động khác :
- Tham gia đầy đủ các phương hướng kế hoạch do BTV huyện đoàn triển khai – Thành lập đội cờ đỏ, đội xung kích nhằm duy trì tốt công tác nền nếp của nhà trường.
- Tổ chức các phong trào thi đua, phong trào văn hoá, văn nghệ , thể dục , thể thao
- Thực hiện tốt việc đóng góp tham gia xây dựng:
   Quỹ “ Vì người nghèo”
   Quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa”
   Quỹ “ Hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai , lũ lụt ”
   Quỹ “ Xây dựng nhà tình nghĩa ” ……
- Phối hợp với tổ chức công đoàn tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1 – 6, Tết trung thu …cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con của cán bộ công nhân viên cơ quan .
- Phối hợp với cơ quan, công đoàn làm tốt công tác buôn kết nghĩa.
4. Nhiệm vụ trọng tâm:
- Nâng cao nhận thức vai trò của người ĐVTN đối với Nhà trường – Gia đình và Xã hội.
- Đoàn trường thay mặt cho BGH nhà trường quản lý công tác giáo dục đạo đức của ĐVTN trong nhà trường.
- Tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt tập thể cho ĐVTN.
D/ Các biện pháp thực hiện:
- Xây dựng quy chế hoạt động của đoàn trường, đưa các hoạt động của đoàn trường THPT Thác Bà vào nền nếp.
- Bám sát vào sự chỉ đạo của cấp uỷ chi bộ và quán triệt thực hiện các chủ trương , nghị quyết của đoàn cấp trên để xây dựng chương trình hoạt động cho  đoàn trường THPT Thác Bà.
- Mỗi đoàn viên phải tự giác phấn đấu trong học tập , trong công tác và trong sinh hoạt, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái để xây dựng các chi đoàn ngày càng vững mạnh.
- Làm tốt công tác quản lý hồ sơ, sổ sách, quản lý đoàn viên.
- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đoàn trường THPT Thác Bà, xây dựng kế hoạch và duy trì sinh hoạt hàng tháng, hàng quý.
- Thực hiện đúng theo kế hoach cụ thể BCH Đoàn trường THPT Thác Bà đã xây dựng
- Phối hợp tốt với các đoàn thể, ban nghành, tổ chức trong trương và các tổ chức Đoàn trên địa bàn xây dựng phong trào của trường THPT Thác Bà và địa bàn ngày càng vững mạnh.
E/ Tổ chức thực hiện
NHỮNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ HÀNG THÁNG
Tháng Nội Dung Hoạt Động
8 Chủ đề hoạt động tháng “ Tiếp sức đến trường”
- Xây dựng kế hoach hoạt động Đoàn TN năm học 2015 – 2016
- Xây dựng quy chế hoạt động của BCH Đoàn trường THPT Thác Bà
- Phân công nhiệm vụ năm học cho các thành viên BTV Đoàn
-Ổn định nề nếp đầu năm học.
- Xây dựng quy chế hoạt động đội TNXK
- Kiện toàn và bổ xung đội TNXK.
- Thu phiếu sinh hoạt hè
- Họp BCH đoàn, giao ban Huyện Đoàn
- Báo cáo tháng 8, kế hoạch tháng 9
9 Chủ đề hoạt động tháng “ Chào năm học mới”
- Duy trì hoạt động nề nếp
- Trực nề nếp
- Đăng kí thi đua đầu năm
- Tập huấn về công tác đoàn cho Bí thư, phó bí thư các chi đoàn về công tác đoàn.
- Phối hợp với Tổ Pháp chế làm tốt công tác tuyên truyền Giáo Dục pháp luật cho học sinh.
- Thu sổ đoàn của đoàn viên khối 10
- Đại hội các chi đoàn.
- Đại hội Đoàn trường.
- Tổ chức trung thu cho các cháu khu phố và nhà trường
- Họp BCH đoàn, giao ban Huyện Đoàn
- Báo cáo tháng 9, kế hoạch tháng 10
10 Chủ đề hoạt động tháng “ Văn hóa học đường thân thiện, lành mạnh”
- Duy trì hoạt động nề nếp
- Trực nề nếp
- Chuẩn bị những điều kiện  cho Hội khỏe phù đổng nghành giáo giục
- Phối hợp với Tổ Pháp chế làm tốt công tác tuyên truyền Giáo Dục  pháp luật cho học sinh.
- Triển khai kế hoạch các hoạt động VHVN – TDTT chào mừng 26/3
- Họp BCH đoàn, giao ban Huyện Đoàn
- Báo cáo tháng 10, kế hoạch tháng 11
11 Chủ đề hoạt động tháng “ Tri ân thầy cô”
- Duy trì hoạt động nề nếp
- Trực nề nếp
- Tiếp tục kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Phối hợp với Tổ Pháp chế làm tốt công tác tuyên truyền Giáo Dục pháp luật cho học sinh.
- Tham gia thi tin học trẻ Yên Bái lần XII
- Phát động thi đua học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
- Tổ chức hoạt động VHVN – TDTT chào mừng 20/11
- Tuyên truyền về truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo.
- Họp BCH đoàn, giao ban Huyện Đoàn
- Báo cáo tháng 11, kế hoạch tháng 12
12 Chủ đề hoạt động tháng “ Học nghiêm túc, thi chất lượng”
- Duy trì hoạt động nề nếp
- Trực nề nếp
- Tiếp tục kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Phối hợp với Tổ Pháp chế làm tốt công tác tuyên truyền Giáo Dục pháp luật cho học viên.
- Kiểm tra hồ sơ BCH, các chi đoàn
- Xếp loại đoàn viên HK I
- Họp BCH đoàn, giao ban Huyện Đoàn
- Báo cáo tháng 12, kế hoạch tháng 1
- Sơ kết hoạt động Đoàn HK I
01 Chủ đề hoạt động tháng “Noi gương anh Trần Văn Ơn”
- Duy trì hoạt động nề nếp
- Trực nề nếp
- Tuyên truyền truyền thống ngày HSSV 9/1.
- Tham gia cuộc thi tiếng hát học sinh
- Phối hợp với Tổ Pháp chế làm tốt công tác tuyên truyền Giáo Dục pháp luật cho học viên.
- Tiếp tục kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Tổ chức hoạt động TDTT chào mừng ngày HSSV 9/1.
- Họp BCH đoàn, giao ban Huyện Đoàn
- Báo cáo tháng 1, kế hoạch tháng 2
02 Chủ đề hoạt động tháng “ Vững bước dưới cờ Đảng Quang Vinh”
- Duy trì hoạt động nề nếp
.- Bồi dưỡng và Kết nạp Đoàn viên mới lớp thứ 1 -4  cho 200 ĐVTN
- Trực nề nếp
- Phối hợp với Tổ Pháp chế làm tốt công tác tuyên truyền Giáo Dục pháp luật cho học viên.
- Kể chuyện về tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh
- Tuyên truyền về ngày thành lập Đảng CSVN.
- Họp BCH đoàn, giao ban Huyện Đoàn
- Báo cáo tháng 2, kế hoạch tháng 3
03 Chủ đề hoạt động tháng “ Tháng Thanh niên và hành động của tuổi trẻ trường học”.
- Duy trì hoạt động nề nếp
- Trực nề nếp
- Ra quân tháng Thanh Niên, Lao động cộng sản
.- Bồi dưỡng và Kết nạp Đoàn viên mới lớp thứ 5 và 6 cho 65 ĐVTN
- Phối hợp với Tổ Pháp chế làm tốt công tác tuyên truyền Giáo Dục pháp luật cho học viên.
- Tổ chức và kết thúc các hoạt động VHVN – TDTT chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3
- Tổ chuacs đêm giao lưu văn nghệ đêm 25/3(dự kiến)
- Tuyên truyền về ngày thành lập Đoàn 26/3
- Tổ chức cắm trại cho học sinh và các đơn vị khách mời
- Họp BCH đoàn, giao ban Huyện Đoàn
- Báo cáo tháng 03, kế hoạch tháng 04
04 Chủ đề hoạt động tháng“ Ngày hội thống nhất đất nước”
- Duy trì hoạt động nề nếp
-Trực nề nếp
- Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Phối hợp với Tổ Pháp chế làm tốt công tác tuyên truyền Giáo Dục pháp luật cho học sinh.
- Tuyên truyền kỷ niệm ngày 30/4
- Kiểm tra hồ sơ BCH Đoàn, các chi đoàn
- Họp BCH đoàn, giao ban Huyện Đoàn
- Báo cáo tháng 04 kế hoạch tháng 05
05 Chủ đề hoạt động tháng “ Học tập và làm theo lời Bác”
- Duy trì hoạt động nề nếp
- Trực nề nếp
- Tổ chức Lễ “Tri ân Thầy cô”
- Xếp loại đoàn viên năm học 2015 – 2016
- Chuyển đoàn viên khối 10, 11 về sinh hoạt nơi cứ trú.
- Trả hồ sơ Đoàn cho đoàn viên khối 12
- Hoàn thiện hồ sơ Đoàn năm học
- Đón Huyện Đoàn về kiểm tra hồ sơ đoàn năm học 2015 – 2016
- Tuyên truyền kỷ niệm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh
- Họp BCH đoàn, giao ban Huyện Đoàn
- Báo cáo tháng 05, kế hoạch tháng 06
- Lập báo cáo tổng kết hoạt động, thi đua của Đoàn trong năm học.
06,07 Chủ đề hoạt động tháng “ Chiến dịch tình nguyện hè”
- Tổ chức các hoạt động tình nguyện tại nhà trường và địa phương.
- Giao ban Huyện Đoàn
- Tham gia các hoạt động khác do Huyện Đoàn tổ chức.
Trên đây là kế hoạch hoạt động năm học 2015 – 2016 của BCH Đoàn trường THPT Thác Bà.      
             DUYỆT CỦA CHI BỘ                                           TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
                     BÍ THƯ                                                                        BÍ THƯ
   
 

Tác giả bài viết: Lưu Hồng Quân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đang truy cậpĐang truy cập : 29


Hôm nayHôm nay : 888

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 37883

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1695007