Thơ - Đặc sắc

Sáng tạo khoa học kỹ thuậtXem công văn hướng dẫn: tại đây
Tải công văn hưỡng dẫn: Tại đây

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2015 – 2016

Thứ ba - 17/11/2015 00:56

CĐ NGÀNH GIÁO DỤC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TRƯỜNG THPT THÁC BÀ

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc
 
SỐ…../ KH CĐ-THPTTB

Thác Bà, ngày 20  tháng 8 năm 2015

 
KẾ HOẠCH 
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2015 – 2016
TRƯỜNG THPT THÁC BÀ
 
 
A.NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
 
Thực hiện Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2015 – 2016.
 Hướng dẫn số  4509/BGDĐT- GDTrH ngày 03 tháng 9  năm 2015 về việc: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2015 -2016.
  Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015 -2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hướng dẫn số: 591/SGDĐT-GDTrH ngày 04 tháng 9 năm 2015 V/v Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 đối với GDTrH
Căn cứ kết quả công tác hoạt động Công đoàn của đơn vị năm học 2014- 2015
 Căn cứ nghị quyết  Đại hội công Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017. BCH CĐCS THPT Thác Bà xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể như sau
B. KẾT QUẢ NĂM HỌC 2014- 2015
 
I. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. CHƯƠNG TRÌNH I:
 Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo và lao động trong ngành, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phục vụ CNH, HĐH đất  nước.
         BCH Công đoàn Trường THPT Thác Bà đã phối hợp tốt với Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách hiện hành đối với nhà giáo và lao động. Cụ thể:
 -  Số lần kiểm tra: 04
 -  Hình thức, nội dung kiểm tra: Tham gia vào việc kiểm tra xét hết tập sự, vào biên chế chính thức, hợp đồng giáo viên, kiểm tra tài chính, giáo viên hàng tháng theo kế hoạch của chuyên môn, đánh giá phân xếp loại giáo viên, phân xếp loại công chức cuối HK 1 và cuối năm học.
           -  Kết quả: Việc thực hiện các chế độ chính sách hiện hành đối với nhà giáo và người lao động của nhà trường là kịp thời, đúng chế độ, đúng nguyên tắc, đảm bảo công bằng, công khai và dân chủ.
             Tổ chức tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách, pháp luật mới, học tập chính trị tư tưởng Hồ Chí Minh
-  Số buổi tổ chức: 04.
-  Số lượt người tham gia: 246.
-  Ngoài ra Chi bộ Đảng, BCH công đoàn còn lồng ghép phổ biến các chế độ chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các văn bản công văn hướng dẫn của Ngành GD&ĐT, Công đoàn ngành vào các buổi sinh hoạt Hội đồng, sinh hoạt đoàn thể định kỳ hàng tháng.
   Công đoàn Trường THPT Thác Bà thực hiện tốt Nghị quyết Công đoàn, Nghị quyết Hội nghị CC - VC trong việc chăm lo, tự chăm lo đời sống cho các nhà giáo và người lao động:
          -  Tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con CBGV- NV và trao quà cho học sinh giỏi là con CBGV- NV năm học 2014- 2015
  
           -  Tổ chức tốt công tác thăm hỏi bản thân CBGV- NV, con ruột, Vợ(Chồng) Cha(Mẹ) đẻ, Cha( Mẹ) chồng hoặc vợ  khi ốm đau, hoạn nạn, hiếu, hỉ:  37 lượt.
  -  Thực hiện tốt các chế độ chính sách của địa phương: Tham gia ủng hộ tinh thần, đóng góp cơ sở vật chất xây dựng khu phố, xây dựng thị trấn, thực hiện hương ước của khu văn hóa…Tham gia tích cực, nhiệt tình vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của địa phương nhân dịp Lễ đền Thác Bà ngày mùng 9 tháng giêng...
-Làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ – HĐND ngày 17/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách giải quyết cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc diện dôi dư tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái ; Có phương án sắp xếp phù hợp với từng đối tượng trình duyệt Sở để CBGV- NV thuộc diện dôi dư yên tâm công tác.
- Nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện “3 công khai”.Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ngay từ đầu năm học (25/9/2014). Thông qua Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia đóng góp ý kiến và xây dựng nghị quyết chung trong năm học. Nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong mọi hoạt động của nhà trường. Ban Thanh tra nhân do  Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức bầu gia tham gia giám sát mọi hoạt động của nhà trường: Tham gia đánh giá phân xếp loại giáo viên, xét nâng lương, xét tuyển dụng, xét CBGV vào biên chế…Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc, mọi hoạt động của Nhà trường căn cứ vào kế hoạch đã được thông qua Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Khi có bổ xung điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế cụ thể phải được lấy ý kiến CBGV trong buổi sinh hoạt Hội đồng. Mọi hoạt động của Nhà trường đều nghiêm túc thực hiện cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 
-  Phối hợp tốt với Ban lao động, y tế học đường của nhà trường kiểm tra vệ sinh các lớp học, các công trình vệ sinh đảm bảo tốt cho công tác dạy và học. Tạo cảnh quan Nhà trường "Xanh- Sạch- Đẹp".
- Trong năm học  2014-2015 không có nhà giáo và lao động bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm, quyền lợi hợp pháp.
- Không có nhà giáo và lao động vi phạm chính sách pháp luật và đạo đức nhà giáo.
 
2. CHƯƠNG TRÌNH II: 
Xây dựng nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ “ Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” của ngành.
            Phối hợp với Ban chuyên môn nhà trường thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 40/CT- TW của Ban Bí thư và Quyết định số 09/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về
Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và quản lý giáo dục”; Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 39/NQ- HĐND ngày 12/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về “ Nâng cao chất lương đội ngũ CBQL, GV, nhân viên trường học Mầm non và phổ thông tỉnh Yên Bái giai đoạn 2008- 2010”
           Phối hợp với Ban chuyên môn nhà trường triển khai tốt công tác đổi mới phương pháp dạy học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý giáo dục:
 - Cử CBGV tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ.
 - Công tác quản lý giáo dục của nhà trường được thực hiện tốt bằng công nghệ thông tin
            Tổ chức tốt công tác Hội thi giáo viên giỏi : Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, theo đúng quy trình., 100% giờ hội giảng có ứng dụng CNTT.
Nhà trường đề nghị Sở công nhận 8 giáo viên là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 01 GV cấp tỉnh
- Kết hợp với sự bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn thông qua dự giờ thăm lớp. Có kế hoạch trong quy hoạch, sắp xếp, sử dụng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên.
   Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
- Số GV đi học đạt trình độ:
          Trên đại học: 02 ( Văn: 01,toán: 01); 01 Đ/c thi đõ chuẩn bị đi học( môn hoá)
          Công đoàn tham gia vào đánh giá xếp loại giáo viên theo công văn hướng dẫn số 151/SGD&ĐT- TCCB về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại giáo viên các trường mầm non, phổ thông công lập và các trung tâm của Sở giáo dục & đào tạo Tỉnh Yên Bái ngày 8/3/2010. Các tổ đánh giá xếp loại giáo viên theo thứ tự từ 1 đến hêt trong từng bộ môn, theo tổ; Ban thi đua căn cứ đánh giá của các tổ xếp thứ tự giáo viên từ 1 đến hết
          Công đoàn tham gia vào công tác đổi mới tài chính, xây dựng nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ….
 
3. CHƯƠNG TRÌNH III: 
Vận động các nhà giáo và lao động trong ngành tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành.
           Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “ Hai tốt”, phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”: Đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện các cuộc vận động; Tổ chức Lễ kí cam kết thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua năm học 2014- 2015 vào ngày 5/9/2014. Với tổng số 68 đoàn viên lao động đăng kí thực hiện.
           Công đoàn làm tốt vai trò tuyên truyền, động viên CBGV- NV trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Hai không” với 4 nội dung, cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “ Dân chủ - Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm ”. Đơn vị đã treo khẩu hiệu :“ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đúng quy định.
             Nhà trường có nhà vệ sinh riêng cho CB, GV, NV ở các khu nhà làm việc và khu tập thể phù hợp, đảm bảo các yêu cầu vệ sinh.
          Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo: Số tiền ủng hộ xây dựng các lọai quỹ trên 60 triệu đồng
         Công tác nữ công của nhà trường hoạt động có hiệu quả cao trong việc vận động nữ CBGV – Nv viên thực hiện tốt công tác chuyên môn, tham gia các phong trào thi đua và thực hiện tốt các cuộc vận động, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “ Phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”:04 đ/c được công nhận giỏi việc trường đảm việc nhà
 - Tổ chức thi đấu các môn thể thao: bóng đá nam,  bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, cầu lông nữ chào mừng ngày 20/10, 20/11, 8/3...Tổ chức thi diễn  văn nghệ giữa các tổ công đoàn vào tối 07/3/2014, mít tinh Kỷ niệm ngày  Quốc tế Phụ nữ vào sáng 08/3.
- Trong các buổi sinh hoạt Đoàn thể định kỳ lồng ghép nội dung tuyên truyền học tập Luật bình đẳng giói, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật DSKHHGĐ.
          Cùng với Chi bộ Đảng, Ban Giám hiệu  làm tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.
 
4. CHƯƠNG TRÌNH IV:
 Đổi mới tổ chức tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Nhà nước vững mạnh.
          BCH Công đoàn gồm 07 đ/c: 02 nam, 05 nữ
  06 tổ công đoàn, 06 tổ nữ công.
          Sinh hoạt Công đoàn định kì 01 lần/ tháng vào chiều thứ năm tuần thứ 3 hàng tháng.
          CB Công đoàn thường xuyên cập nhật thông tin, trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực hoạt động. Mọi hoạt động của nhà trường, của công đoàn thực hiện trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tổ chức tốt Hội nghị CBCC vào ngày 15/9/2014.
          Công đoàn làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, Ban Giám hiệu trong lĩnh vực tham gia quản lý nhà nước, Ban thanh tra nhân dân hoạt động đúng chức năng, hiệu quả. Ban chấp hành công đoàn, UBKT hoạt động theo kế hoạch từng tháng, hàng năm và nhiệm kỳ.
  Năm học 2014- 2015: Giới thiệu đề nghị chi bộ kết nạp 02 Đảng viên.
5. CHƯƠNG TRÌNH V:
 Chủ động và tích cực tham gia trao đổi học tập kinh nghiệm, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.
          Tổ chức giao lưu với các đơn vị: Tiểu đoàn 1 Lữ đoàn 297, BVĐK Hùng Vương, Trường THPT T10 Tuyên Quang... nhân dịp 26/3 với 100% CBGV- NV  học sinh tham gia.
        
   IIĐÁNH GIÁ CHUNG:
1. Những hoạt động nổi bật có hiệu quả:
- CBGV- NV thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, quy chế chuyên môn, thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua và của nội dung các cuộc vận động.
- Tích cực học tập tin học và ứng dụng CNTT vào dạy học.
- Nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động từ thiện nhân đạo.
- Tổ chức hoạt động phong trào Văn nghệ - TDTT có hiệu quả.
- Xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong tập thể CBGV- NV.
2. Những tồn tại, khuyết điểm trong quá trình giải quyết:
  BCH Công đoàn chưa có nhiều kinh nghiệm công tác, còn lúng túng và chưa thực sự chủ động sáng tạo trong hoạt động, tài chính công đoàn còn chậm trong việc thanh toán 
3. Những kiến nghị đề xuất với cấp trên:
          Tạo điều kiện cho công đoàn cơ sở phát triển mạnh bằng các điều kiện pháp lý và kinh phí.
          Đề nghị Công đoàn ngành tiếp tục mở các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác cho cán bộ công đoàn.
4. Bài học kinh nghiệm:
         Bài học kinh nghiệm về tổ chức chỉ đạo: Xây dựng tập thể đoàn kết nhất trí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao; Phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để thực hiện tốt nhiệm vụ.
 
III.TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ XẾP LỌAI:
          Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014 2015.
          Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc  .
 
IV. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG:(Đã đựơc công nhận)
          Đề nghị Công đoàn ngành khen thưởng:
*Danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc: 01
* Danh hiệu Cán bộ công đoàn xuất sắc, Đoàn viên công đoàn xuất sắc: cho 4 cá nhân:
1. Đ/ c Đặng Quyết Chiến
2. Đ/c  Nguyễn Mạnh Toán
3. Đ/c Trần Thị Thanh Hà.
4. Đ/c Nguyễn Kim Tuân
 
                                                                           
 
C. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM HỌC 2015-2016
 
      - Tổng số CBGV - NV: 68 Người; nữ: 47người ; nam: 20; dân tộc:6
      - Tổng số Đảng viên: 28 người
      - Tổng số Đoàn viên công đoàn: 68 người; nữ: 47người.
                                                                        
          Căn cứ nghị quyết chi bộ Đảng trường THPT Thác Bà nhiệm kỳ 2015-2020, nghị quyết Đại hội công Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017
Năm học 2015 – 2016 với chủ đề  Năm học triển khai thực hiện Kết luận số 51 – KL/TW của Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, năm học tiép tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; phong trào thi đua xây dựng "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm là Ngành Giáo dục cần đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, chương trình, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; quan tâm phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh thi đua “Dạy tốt - Học tốt” để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các cấp học.
    -    Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chỉ thị 06- CT/ TW của Bộ Chính trị Trung ương Đảng.
    -   Tiếp tục Tổ chức thực hiên sâu rộng cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
     -  Động viên các nhà giáo tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học và tự giác chấp hành tốt Quy định về đạo đức nhà giáo.
    -  Tiếp tục  thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; cuộc vận động “ Hai không” của ngành.
     -  Triển khai sâu rộng phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực’.
D. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
1, Về công tác giáo dục tư tưởng đạo đức:
           Vận động Đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
           Thực hiện tốt mọi chủ trương của Ngành Giáo dục; nghiêm túc thực hiện Luật Giáo dục, chấp hành tốt Quy định về đạo đức nhà giáo ; Cam kết thực hiện cuộc vận động “ Hai không”; Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”, “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Nghiêm túc thực hiện các nội dung của phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thực hiện tốt phong trào: “ Yên Bái làm theo lời Bác”
           Tích cực học tập rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị, tham gia đầy đủ nghiêm túc các buổi học tập chính trị. Thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng tập thể đoàn kết, nhất trí.
           Chỉ tiêu:  100 % CBGV - NV đạt tiêu chuẩn đạo đức A, B
2, Về công tác chuyên môn:
          Thực hiện nghiêm túc nội quy, nề nếp chuyên môn.
           Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng.
          Nhiệt tình có trách nhiệm trong giảng dạy, có trách nhiệm trong công tác giảng dạy phụ đạo học sinh yếu kém, tích cực tham gia hội giảng, viết chuyên đề nghiên cứu khoa học… 
    Chỉ tiêu: 100 % CBGV có hồ sơ giáo án đúng quy định.
                   100 % CBGV có chuyên đề nghiên cứu khoa học được xếp loại K trở lên
                   100 %  CBGV xếp loại chuyên môn A, B.
3, Công tác phong trào:
          Hưởng ứng nhiệt tình mọi phong trào thi đua do nhà trường, ngành Giáo dục và địa phương phát động;  Thực hiện tốt cam kết thi đua.
           Tích cực hưởng ứng các hoạt động từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa do các cấp, các ngành phát động.
           Nhiệt tình trong các hoat động xã hội do khu phố tổ chức.
          100% Gia đình CBGV – NV đạt gia đình văn hóa.
Tổ chức tốt các PTTĐ trong năm
          Tham gia nhiệt tình phong trào văn nghệ - thể thao của nhà trường.
·        Phong trào TDTT:
  Thi đấu thể thao giữa các tổ công đoàn từ 1/10/2015 đến kết thúc năm học  Với các bộ môn: Bóng đá nam, Bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, Cầu lông Nam, cầu lông nữ.
  Hình thức, lịch thi đấu theo kế hoạch của Ban tổ chức.
-         Thành lập đội văn nghệ tham gia liên hoan tiến hát giáo viên lần thứ IV
·         Phong trào văn nghệ:
         Phong trào văn nghệ - thể thao hoạt động theo kế hoạch chung của nhà trường.
·           Ban nữ công nhà trường tổ chức tốt phong trào thi đua trong nữ CBGV- NV toàn trường. Đẩy mạnh các hoạt động thi đua dạy tốt – học tốt, phong trào văn nghệ, thể thao trong nữ CBGV- NV và nữ sinh.
4, Công tác chăm lo đời sống:
            Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu nhà trường Công đòan cùng các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường đảm bảo mọi chế độ chính sách của nhà nước cho CBGV – NV. Tổ chức tốt tết trung thu, quan tâm đến đ/s CBGV trong các dịp lễ tết
            Công đoàn làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Kịp thời động viên giúp đỡ đoàn viên công đoàn khi gặp khó khăn, đau ốm…
          Động viên, tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.
·        Mức thăm hỏi quy định:
          100.000 đồng / lượt với trường hợp CBGV – Nv nghỉ ốm có phép từ 3 ngày trở lên.
          100.000 đồng / lượt thân nhân CBGV – NV ( tứ thân phụ mẫu, vợ hoặc chồng, con đẻ) ốm điều trị tại bệnh viện.
                    Đám hiếu đối với CBGV – NV, thân nhân (Tứ thân phụ mẫu, vợ(chồng)con đẻ) Gồm phong bì viếng 200.000 đồng, 1 lễ hoa quả vàng hương, 1 vòng hoa( Nếu không có vòng hoa quy sang tiền là 100.000 đồng)
 ( Những đồng chí được cử thay mặt nhà trường, công đoàn đi thực hiện nhiệm vụ nếu ở xa được hỗ trợ tiền đi lại ).
          Trao quà mừng thọ tứ thân phụ mẫu vào dịp Tết dương lịch hàng năm với mức: 200.000 đồng.
         Trao phần thưởng học sinh Giỏi cho con CBGV – NV vào dịp Trung thu hàng năm mức:  100.000 đồng/ cháu.
         5, Công tác phát triển Đảng:
          Công đoàn cùng Đoàn thanh niên nhà trường làm tốt công tác phát triển Đảng cho Chi bộ
  Chỉ tiêu năm học 2015 – 2016:
-         Bồi dưỡng giúp đỡ kết nạp Đảng cho 2 đ/c.
-Giới thiệu đoàn viên ưu tú đề nghị Chi bộ công nhận đối tượng Đảng: từ 2 đ/c trở lên.
6, Kinh phí hoạt động:
- Trích từ kinh phí hoạt động công đoàn
- Đề nghị chính quyền hỗ trợ kinh phí các giải thể thao.
 
E. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ:
      Thực hiện theo kế hoạch chung hàng tháng của nhà trường, có cụ thể hóa nội dung hoạt động của công đoàn.
·        Tháng 8/ 2015
 Ngày 17/8/2015: :  Học văn hóa
-         Họp BCH
-         Hoàn thành kế hoạch
         Công đoàn, Đoàn thanh niên chuẩn bị tốt cho Lễ khai giảng năm học 2015- 2016.
 
·        Tháng 9/2015:
         Ngày 05/9/2012: Khai giảng
         Hoàn thành đăng kí các danh hiệu thi đua Công đoàn năm học 2015 – 2016
          Tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng, trao phần thưởng cho con CBGV là học sinh giỏi năm học 2014-2015
Hoàn thành kế hoạch tổ chức Hội nghị công chức viên chức
 Tháng 10/2015:
     Tập luyện thi đấu thể thao giữa các Chi đoàn học sinh và các tổ công đoàn của CBGV – NV.
 
·        Tháng 11/ 2015:
      Thi đua Dạy tốt – Học tốt chào mừng Ngày ngày Nhà giáo việt Nam 20/11.
   20/11/2015: Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Sơ kết thi đua giai đoạn 1- Phát động Thi đua giai đoạn 2. 
    Tập luyện thi đấu thể thao giữa các Chi đoàn học sinh và các tổ công đoàn của CBGV – NV.
 
·        Tháng 12/2015:
          Kỉ niệm ngày Hội quốc phòng toàn dân 22/12.
          Chuẩn bị ôn tập kiểm tra học kì 1.
          Tập luyện thi đấu thể thao giữa các Chi đoàn học sinh và các tổ công đoàn của CBGV – NV.
         Chuẩn bị trao quà mừng thọ cho cha, Mẹ CBGV- NV năm 2015 vào dịp Tết dương lịch.
 
·        Tháng 01/2016:
                     Ôn tâp kiểm tra học kì 1.
          Sơ kết học kì 1; Sơ kết thi đua giai đoạn 2, Phát động Thi đua giai đoạn 3.
           Tiếp tục giảng dạy chương trình học kì 2.
                    Nghỉ Tết âm lịch.
 
·        Tháng 2/2016:
             Thi đua Dạy tốt – Học tốt chào mừng Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2; Ngày quốc tế phụ nữ 08/3; Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3.
     Tháng 3/2014:
           Hoạt động Kỉ niệm ngày 08/3; tổ chức thi văn nghệ giữa các tổ công đoàn.
           Hoạt động Kỉ niệm ngày 26/3; Kết thúc giải văn nghệ - thể thao trong học sinh
           Sơ kết thi đua giai đoạn 3, Phát động Thi đua giai đoạn 4
·        Tháng 4/2016:
Tập trung cho công tác dạy và học.
Ôn thi tốt nghiệp cho khối 12.
Ôn tập chuẩn bị tốt cho thi học kì 2.
·        Tháng 5/2016:
Chào mừng các ngày Lễ lớn: 30/4; 1/5, 19/5
           Tập trung cho công tác dạy và học.
Ôn thi tốt nghiệp cho khối 12.
Thi học kì 2.
Tổng kết năm học
Coi thi tốt nghiệp THPT.
 
·        Tháng 6/2014:
Hoàn thành hồ sơ Thi đua Công đoàn năm học 2015 – 2016.
·        Tháng 7/2014:
         Tuyển sinh vào 10.
·        Tháng 8/2014:
Học bồi dưỡng hè.
Chuẩn bị cho năm học 2016 – 2017.
 
F. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1, Phân công công tác trong Ban chấp hành Công đoàn
 -  Đ/c Nguyễn Kim Tuân- Chủ tịch công đoàn – Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về các hồ sơ đăng kí thi đua, báo cáo thi đua công đoàn, các báo cáo do Công đoàn ngành yêu cầu.
-   Đ/c Lương Thị Tính- Phó Chủ tịch công đoàn- Trưởng Ban nữ công- Phụ trách công tác nữ công-  Phụ trách công tác thăm hỏi, cùng đ/c Tuân hoàn thiện các hồ sơ, báo cáo công đoàn, thủ quỹ CĐ
-   Đ/c Nguyễn Văn Tiến- UV Phụ trách phong trào VN-TDTT của Nam.
-   Đ/c Phạm Thị Thuỳ Nhung Uv- Phụ trách phong trào VN-TDTT CBGV Nữ, Công tác phong trào cùng Đ/c Tính, công tác thăm hỏi.
-   Đ/c Phan Thị Thanh  Phương- UV- Thư kí ghi biên bản sinh hoạt công đoàn, hồ sơ công đoàn,ra các quyết định, công tác thăm hỏi, giữ quỹ 7%
-  Đ/c Trần Thị Thanh Hà - UV- Phụ trách công tác chuyên môn + công tác thăm hỏi.
-  Đ/c Trân Thị Mai Hương UV- Kế toán CĐ, Phụ trách tài chính
2, Tổ chức thực hiện bằng công tác vận động tư tưởng nhận thức và bằng phong trào thi đua:
* Công tác vận động tư tưởng nhận thức cho ĐVCĐ:
                        Thực hiện trong các buổi sinh hoạt công đoàn hàng tháng và các buổi học tập chính trị.
* Phong trào thi đua:
   6 tổ chuyên môn là 6 tổ công đoàn, đ/c tổ trưởng chuyên môn là tổ trưởng công đoàn trực tiếp phụ trách phong trào thi đua của tổ công đoàn.
   Phát động thi đua trong toàn trường trong năm học với 4 giai đoạn;
+ Giai đọan 1: Từ đầu năm học đến 20/11/2015:
Chủ đề:
-         Chào mừng năm học mới 2015- 2016
-          Kỉ niệm ngày nhà giáo việt Nam 20/11; Hưởng ứng cuộc vận động Về nguồn của ngành giáo dục. Phát huy tinh thần cuộc vận động  “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong CBGV.Thi tiếng hát GV
+  Giai đoạn 2: Từ ngày 21/11 đến kết thúc học kì 1
Chủ đề:
-         Thanh niên với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
-         Chào mừng ngày Hội Quốc phòng toàn dân.
+ Giai đoạn 3: Từ   
Chủ đề :
-         Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2.
-         Kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày thành lập Đoàn thanh niên CSHCM 26/3.
+ Giai đoạn 4: Từ 27/3/2016 đến kết thúc năm học
Chủ đề:
-         Kỉ niệm các ngày Lễ lớn: 30/4, 1/5, 19/5; Tích cực phát huy tinh thần cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
-         Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2015- 2016.
 
      Trong quá trình thực hiện kế hoạch có thể có thay đổi, bổ xung cho phù hợp với nhiệm vụ thực tế.
G.MỤC TIÊU,CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:
 Công đoàn trường THPT Thác Bà: Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.
           6 tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc.
           Đoàn viên công đoàn, CBCĐ xuất sắc: 6 đồng chí
 
Ý KIẾN CHI BỘ ĐẢNG                                         TM. BCH CÔNG ĐOÀN
                                                                                                CHỦ TỊCH
 
 
 
 
                                                                               Nguyễn Kim Tuân      
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Kim Tuâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đang truy cậpĐang truy cập : 35


Hôm nayHôm nay : 888

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 37898

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1695022