Thơ - Đặc sắc

Sáng tạo khoa học kỹ thuậtXem công văn hướng dẫn: tại đây
Tải công văn hưỡng dẫn: Tại đây

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CSVC, THIẾT BỊ NĂM HỌC 2015-2016

Thứ sáu - 16/10/2015 10:17
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI
TRƯỜNG THPT THÁC BÀ
Số: ……KH-THPT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
           Thác Bà, ngày 16 tháng 9 năm 2015
 
KẾ HOẠCH
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CSVC, THIẾT BỊ 
NĂM HỌC 2015-2016
 
Thực hiện Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2015 - 2016; Hướng dẫn số  4509/BGDĐT- GDTrH ngày 03 tháng 9  năm 2015 về việc: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2015 -2016;  Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015 -2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Hướng dẫn số: 591/SGDĐT-GDTrH ngày 04 tháng 9 năm 2015 V/v Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 đối với GDTrH.;
           Căn cứ kế hoạch số     /KH THPT TB ngày   /9/2015 của trường THPT Thác Bà về kế hoạch năm học 2015- 2016;
          Căn cứ vào tình hình thực tế về CSVC của nhà trường.
          Trường THPT Thác Bà xây dựng kế hoạch Quản lý, sử dụng CSVC, thiết bị năm học 2015-2016 như sau:
I. Tình hình chung:
1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm của Sở Giáo dục & Đào tạo trong việc xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng kiên cố hóa và chuẩn hóa trường lớp.
- Sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền địa phương trong việc tìm nguồn lực để phát triển trường lớp.
- Sự quan tâm của xã hội trong công tác giáo dục thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội cha mẹ học sinh và nhà trường.
- Hiện tại nhà trường cơ bản đảm bảo được nhu cầu thiết yếu phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập. Có đủ bàn ghế, bảng viết, có đủ đèn và hệ thống điện phục vụ tốt cho công tác giảng dạy; có nhà để xe cho giáo viên và học sinh.
- Công tác bảo quản tài sản chung của nhà trường, tài sản của giáo viên được quan tâm trú trọng. Bên cạnh đó học sinh của trường có ý thức tốt trong việc bảo quản tài sản chung.
- Có khu nhà chuyên môn, phòng thực hành thí nghiệm thuận lợi cho việc thực hành của học sinh.
2. Khó khăn:
- Trang thiết bị giảng dạy thiếu, kém chất lượng, một số thiết bị đã hết hạn sử dụng làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy học.
- Số lượng sách tham khảo còn thiếu.
- Hệ thống tường rào chưa kiên cố ….
- Sân trường, sân thể dục tạm, chưa được đầu tư xây dựng.
II. Mục tiêu:
1. Mục tiêu chung:
- Kiểm tra tu bổ, sửa chữa và mua sắm thường xuyên các thiết bị đáp ứng mọi hoạt động trong công tác giảng dạy.
- Góp phần thực hiện đổi mới phương pháp học tập, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
- Tăng cường sự quản lý nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài sản hiện có cũng như bảo quản, sửa chữa kịp thời phục vụ công tác giảng dạy, tránh thất thoát, lãng phí tài sản của nhà trường.
2. Mục tiêu cụ thể:
- Huy động các nguồn kinh phí để hỗ trợ phục vụ công tác giảng dạy và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Từng bước tạo dựng một ngôi trường xanh - sạch- đẹp và an toàn.
- Đầu tư tốt công nghệ thông tin như máy chiếu Projector, máy tính xách tay, mạng internet, mạng wireless phục vụ công tác giảng dạy.
- Sử dụng phần mềm VEMIS, PEMIS, Phần mềm quản lí học sinh và các phần mềm quản lý khác nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Viết mới phần mềm quản lý tài sản.
- Đề nghị với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo xin cấp thêm phòng máy vi tính mới phục vụ công tác dạy và học của trường (thay thế cho phòng máy cũ đã đến thời hạn thanh lý).
- Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện, khuyến khích giáo viên, học sinh đến thư viện đọc sách.
- Sửa chưã, bảo trì cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và các hoạt động chung của nhà trường.
III. Biện pháp:
- Đầu năm học phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất phối hợp với tổ trưởng chuyên môn,  Đoàn Thanh niên, Công Đoàn, cán bộ thư viện, kế toán, giáo viên kiêm nhiệm (GVKN) của trường lập kế hoạch sử dụng, phát triển và bảo quản cơ sở vật chất của trường trong năm học sau đó trình lên Hiệu trưởng phê duyệt.
- Sau khi Hiệu trưởng phê duyệt, kế hoạch phải được thông qua Hội đồng sư phạm nhà trường để các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
- Phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất có trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch và đề xuất với hiệu trưởng những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa trong quá trình thực hiện.
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn tài sản chung của trường, lớp bằng nhiều hình thức như: trong các buổi sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt chủ nhiệm, các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động phong trào, các buổi sinh hoạt của Đoàn Thanh niên, các buổi chào cờ đầu tuần...
- Các tổ chuyên môn có thiết bị dạy học như Lý, Tin, Công Nghệ, Hóa, Sinh, Thể Dục-GDQPAN, Thư viện, Đoàn Thanh niên, Văn Phòng, Nhà công vụ... phải có sổ theo dõi thiết bị, sổ mượn. Định kỳ hàng tháng có kiểm tra đánh giá việc sử dụng thiết bị dạy học trong giảng dạy.
IV. Kế hoạch chi tiết năm học 2015-2016:
Tháng Nội dung công việc Người phụ trách
8/2015 - Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học mới, (kiểm tra chất lượng bàn ghế của học sinh, giáo viên) qua đó đề xuất với hiệu trưởng sửa chữa các tài sản bị hư hỏng.
- Bàn giao phòng học cho các  lớp; Bàn giao các phòng thiết bị cho giáo viên phụ trách; Bàn giao các phòng làm việc
 
- Kiểm tra, sửa chữa, lắp đặt lại các hệ thống điện, đèn, quạt...
- Thuê mướn nhân công thực hiện thường xuyên việc quét dọn khu vực vệ sinh của học sinh, giáo viên. 
- P.HT, GVKN, Đoàn TN, GVCN.
 
 
 - P.HT phụ trách  CSVC, GVCN, Bảo vệ nhà trường
- P.HT phụ trách CSVC, Bảo vệ nhà trường.
 - Tổ trưởng tổ Văn phòng
9/2015 - Thống kê số thiết bị giảng, đề xuất tăng cường các thiết bị, dụng cụ giảng dạy mới.
 
- Tạo cơ sở dữ liệu quản lý học sinh bằng phần mềm.
  - Theo dõi việc bảo quản, giao nhận thiết bị giảng dạy, thường xuyên kiểm tra công tác thư viện, thiết bị về sổ sách, về bảo quản thiết bị (thực hiện đúng quy định nhà trường).
 - Đề xuất sửa chữa nhà vệ sinh học sinh, sửa chữa bàn ghế, phòng học, mua bổ sung sách GK, mua bổ sung bàn ghế.
- Thành lập Ban kiểm tra vệ sinh trường học
- Tổ trưởng chuyên môn, cán bộ phụ trách thiết bị.
- Tổ Tin học-Công nghệ.
  - PHT, GVKN
 
 
 
- P.HT, Bảo vệ, phụ trách thiết bị, thư viện, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm.
10/2015 - Quản lý sổ sách, tình trạng cơ sở vật chất nhà trường.
 
- Tổng kiểm tra việc sử dụng và bảo quản CSVC (tuần 4)
- P.HT, Đoàn TN, Công đoàn, giáo viên.
 
- PHT, BLĐ, GVPT, BV
11/2015 - Tổng vệ sinh trường lớp.
 
- Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn nhà trường thông qua các giờ sinh hoạt, giờ chào cờ đầu tuần
- Tổng kiểm tra việc sử dụng và bảo quản CSVC (tuần 4)
- P.HT, Ban lao động, học sinh.
- GV, BGH
 
- Ban LĐ, Đoàn TN, Công đoàn
12/2015 - Lập kế hoạch phân công kiểm kê tài sản năm học 2015- 2016.
 
 
 - Kiểm kê tài sản tăng giảm trong năm.
 
 
- Tuyên truyền giáo dục tư tưởng học sinh ý thức giữ gìn tài sản, có tinh thần tiết kiệm thông qua các giờ sinh hoạt chủ nhiệm, chào cờ đầu tuần.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi học kì I.
- P.HT, Tổ văn phòng, các tổ trưởng chuyên môn, cán bộ phụ trách thiết bị, thư viện
 - P.HT, Tổ văn phòng, các tổ trưởng chuyên môn, cán bộ phụ trách thiết bị, thư viện
- GVCN, Đoàn TN, Lãnh đạo trực ca.
  
- P.HT, Tổ trưởng tổ Văn phòng, bảo vệ.
1/2016 - Theo dõi việc sử dụng đồ dùng, thiết bị giảng dạy của giáo viên.
   - Báo cáo tài sản tăng, giảm về Sở Giáo dục  Đào tạo.
- Chuẩn bị CSVC tổng kết năm học, họp phụ huynh học sinh lần 2.
- Tổng kiểm tra việc sử dụng và bảo quản CSVC (tuần 4)
 - P.HT, Giáo viên phụ trách thiết bị, thư viện..
- Lãnh đạo
- P.HT, Đoàn TN, ban lao động
 
- PHT, BLĐ, GVPT, BV
2/2016 - Thường xuyên giám sát tình hình tài sản trong nhà trường, sửa chữa tài sản hư hỏng, đảm bảo việc học của học sinh được tốt.
- Vệ sinh trường lớp, khuôn viên trường học, kiểm tra lại cơ sở vật chất của trường trước khi nghỉ Tết Nguyên đán.
- Phân công trực ban, giữ gìn, bảo quản tài sản nhà trường trong thời gian nghỉ Tết.
- P.HT, bảo vệ, kế toán trường.
 
- PHT phụ tách lao động, ban lao động.
 
- PHT, BLĐ, GVPT, BV
3/2016 - Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn nhà trường thông qua các giờ sinh hoạt, giờ chào cờ đầu tuần
- Tổng kiểm tra việc sử dụng và bảo quản CSVC (tuần 4)
- P.HT, Ban lao động, học sinh.
- GV, BGH.
4/2016 - Kiểm tra tình hình bàn ghế chuẩn bị thi học kỳ II (thi thử tốt nghiệp).
- Kiểm tra thiết bị dạy học.
- Kiểm tra thư viện (việc sắp xếp, bố trí, trang trí, vệ sinh, sổ sách, bảo quản, phân loại, tinh thần thái độ làm việc,...)
- Tổng kiểm tra việc sử dụng và bảo quản CSVC (tuần 4)
- P.HT, Bảo vệ
- P.HT, tổ trưởng CM.
- P.HT, tổ văn phòng.
 
 
 
- PHT, BLĐ, GVPT, BV
5/2016 - Tổng vệ sinh trường học, theo dõi và sửa chữa bàn ghế, hệ thống điện, đèn, quạt.
- Vận động học sinh tặng lại SGK cho thư viện (cho học sinh nghèo năm học mới).
- Tổng kiểm kê, bàn giao cơ sở vật chất lớp học. thiết bị....
- P.HT, Ban lao động, tổ văn phòng.
- P.HT, Bảo vệ, tổ văn phòng.
- PHT phụ trách lao động, các GVCN.
6/2016 - Thi TN THPT
 
 
- Sắp xếp lại phòng học, bàn ghế chuẩn bị cho việc ôn thi tuyển sinh vào 10.
- P.HT, Tổ trưởng tổ Văn Phòng, bảo vệ chuẩn bị CSVC cho kỳ thi.
- P.HT, ban lao động.
7/2015 - Thống kê lại tình hình cơ sở vật chất, hiện trạng, số lượng chuẩn bị cho thi tuyển sinh, sắp lớp cho năm học mới.
- Lập kế hoạch mua sắm tài sản mới, sửa chữa tài sản hiện có phục vụ cho năm học mới.
- Bảo vệ CSVC trường lớp.....
- P.HT, tổ Văn Phòng.
 
- P.HT, Tổ trưởng tổ văn phòng.
 
- Bảo vệ.
Trên đây là kế hoạch quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị trong năm học 2015-2016, đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt kế hoạch đề ra nhằm sử dụng tài sản, thiết bị nhà trường đạt hiệu quả cao nhất.

DUYỆT CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                        Người lập kế hoạch


                                                                                                                            Lưu Trung Kiên

 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Đang truy cậpĐang truy cập : 16


Hôm nayHôm nay : 977

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 32799

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1689923