Thơ - Đặc sắc

Sáng tạo khoa học kỹ thuậtXem công văn hướng dẫn: tại đây
Tải công văn hưỡng dẫn: Tại đây

KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2015-2016

Thứ sáu - 16/10/2015 10:14
      SỞ GD&ĐT YÊN BÁI
TRƯỜNG THPT THÁC BÀ
  ---------------------------------
      Số :    / KH-THPTTB  
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               ------------------------------
Thác Bà, ngày 18  tháng 9 năm 2015
 
KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG 
NĂM HỌC 2015-2016
 
     Thực hiện Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2015 - 2016; Hướng dẫn số  4509/BGDĐT- GDTrH ngày 03 tháng 9  năm 2015 về việc: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2015 -2016;  Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015 -2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Hướng dẫn số: 591/SGDĐT-GDTrH ngày 04 tháng 9 năm 2015 V/v Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 đối với GDTrH;
           Căn cứ kế hoạch số     /KH THPT TB ngày   /9/2015 của trường THPT Thác Bà về kế hoạch năm học 2015- 2016;
          Căn cứ vào tình hình thực tế về CSVC của nhà trường.
          Trường THPT Thác Bà xây dựng kế hoạch lao động  năm học 2015-2016 như sau:
 
I. Lao động đầu năm chuẩn bị CSVC cho năm học 2015- 2016
A.  Mục đích ý nghĩa
 - Tạo môi trường xanh- sạch- đẹp, tích cực thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
 - Chuẩn bị điều kiện CSVC tốt nhất cho năm học 2015 - 2016.
 - Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật trong lao động cho học sinh.
 
B. Yêu cầu.
  - Giáo viên được phân công có trách nhiệm thực hiện theo đúng kế hoạch nhà trường chỉ đạo.
  - Học sinh tham gia lao động phải có đầy đủ dụng cụ, nón, mũ… đảm bảo an toàn trong lao động, nghỉ lao động phải có giấy phép.
  - Cuối buổi lao động, giáo viên cho học sinh tập trung. Ban lao động kiểm tra sỹ số, nghiệm thu công việc, khi BLĐ đồng ý, giáo viên mới được cho học sinh nghỉ.
 
C. Đối tượng, thời gian thực hiện:
          - Đối tượng: Học sinh khối 10,11, 12, giáo viên được phân công theo lớp.
          - Thời gian:  06 ngày
D. Nội dung công việc.
          1- Bàn giao cơ sở vật chất, lớp học.
          1- Vệ sinh trường lớp, đường trước cổng trường.
          2- Củng cố bờ tường, hàng rào.
          3- Sới cỏ chăm sóc cây trồng.
          4- Chặt, tỉa cây xanh.
          5- Sửa chữa lán xe học sinh.
6- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho các hoạt động đầu năm.
7- Sửa chữa csvc phục vụ năm học mới.
          8- Bàn giao cơ sở vật chất, lớp học.
          9- Cải tạo khuông viên nhà trường, chăm sóc vườn hoa cây cảnh.
 
E. Phân công cụ thể.
* Phụ trách:
- Phụ trách chung+ khối 12: Đ/c Bùi Minh Thảo.
- Phụ trách khối 11: đ/c Lưu Hồng Quân.
- Phụ trách khối 10: đ/c Đặng Quyết Chiến.
- Phụ trách các lớp: Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên được phân công .
 
 II. Lao động thường xuyên trong năm học
 
          Thực hiện hàng tuần (35 tuần) do GVCN  trực tiếp phụ trách.
Yêu cầu:
Đi lao động đúng giờ , mang đầy đủ dụng cụ được phân công, học sinh có đủ nón mũ. đủ nước uống.
          - Đảm bảo chất lượng , khối lượng công việc phù hợp.
          - An toàn trong quá trình lao động theo đúng yêu cầu được phân công.
          - Quản lí chặt chẽ sĩ số trong quá trình lao động
- Nộp lại phiếu lao động sau mỗi buổi lao động để ghi chép, theo dõi, ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu ghi trong phiếu lao động.
 
III. Kế hoạch cụ thể.
 
         Tháng 8/2015.
   - Vệ sinh tạo quang cảnh trường xanh -sạch -đẹp.
   - Sửa chữa bàn ghế, kê xếp phòng học cho 20 lớp.
   - Sửa chữa, cải tạo lán xe học sinh.
   - Chăm sóc cây trồng, củng cố bờ tường, hàng rào.
   - Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất  để tiến hành học tập từ ngày 17/ 8/ 2015.
   - Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.
   - Kê xếp bàn ghế trang thiết bị, lau chùi, sửa chữa trang thiết bị thực hành.
        
 Tháng 9/2015.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ lễ khai giảng năm học 2015- 2016.
- Lao động tạo quang cảnh xanh- sạch- đẹp.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho hoạt động chuyên môn nhà trường.
- Sửa chữa nền, rãnh nước xung quanh nhà 15- 12 phòng học.
-Tổng kiểm tra vệ sinh khu vực trường vào tuần 2 trong tháng.
- Phục vụ CSVC cho đại hội Đoàn trường năm học 2015- 2016.
- Phụ vụ CSVC cho Tết trung thu.
 
         Tháng 10/2015
- Lao động chăm sóc cây trồng
- Tạo quang cảnh xanh sạch đẹp, khơi thông cống rãnh, thu gom xử lý rác thải
- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho hội giảng vòng tổ.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ hội nghị CCVC.
 - Cải tạo sân trường.
- Tổng kiểm tra cơ sở vật chất vào tuần 4 trong tháng.
 
         Tháng 11/2015.
- Lao động chăm sóc cây trồng, vệ sinh khu vực trường.
- Tạo quang cảnh xanh-sạch- đẹp, khơi thông cống rãnh.
- Cải tạo sân trường.
- Chuẩn bị CSVC phục vụ Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Kiểm  tra cơ sở vật chất vào tuần 4 trong tháng.
 
         Tháng 12/2015
- Lao động chăm sóc cây trồng.
- Tạo quang cảnh xanh -sạch - đẹp.
- Đảm bảo cơ sở vật chất cho học sinh ôn tập.
- Chuẩn bị CSVC cho thi học kỳ I
- Chuẩn bị CSVC cho ngoại khóa 22/12.
- Cải tạo sân trường.
- Tổng kiểm tra vệ sinh.
 
         Tháng 1/2016
  - Làm cỏ,  chăm sóc cây trồng
  - Củng cố bờ tường , hàng rào
  - Vệ sinh khu vực  trường tạo quang cảnh sạch đẹp.
  - Chuẩn bị cơ sở vật chầt cho HN cha mẹ học sinh lần 2.
  - Chuẩn bị cơ sở vật chầt cho Lễ sơ kết học kỳ I.
  - Cải tạo sân trường.
  - Kiểm tra cơ sở vật chất tuần 4 trong tháng.
 
 
       Tháng 2/2016.
 - Lao động chăm sóc cây trồng.
 - Tạo quảng cảnh xanh sạch đẹp
 - Khơi thông cống rãnh , xử lí rác thải.
 - Bàn giao, bảo quản tốt cơ sở vật chất cho 2 tuần nghỉ tết.
 - Lao động phục vụ hội đền.
 - Cải tạo sân trường.
 - Kiểm tra cơ sở vật chất tuần 4 trong tháng.
 
      Tháng 3/2016.
  - Lao động tạo quang cảnh sạch đẹp.
  - Chuẩn bị CSVC phục vụ các ngày lễ (8/3; 26/3).
  - Chăm sóc cây trồng
  - Củng cố bờ tường , hàng rào
  - Bảo quản cơ sở vật chất.
  - Cải tạo sân trường.
  - Kiểm tra vệ sinh tuần 4.
 
      Tháng 4/2016.
 - Lao động tạo quang cảnh xanh -sạch -đẹp
 - Chăm sóc cây trồng.
 - Chuẩn bị cơ sở vật chất cho dạy và học
 - Củng cố bờ tường hàng  rào.
- Chuẩn bị CSVC phục vụ Thi học kỳ II.
 - Kiểm tra vệ sinh tuần 4.
 
      Tháng 5,6/ 2015.
 - Củng cố bờ tường, hàng rào.
 - Chăm sóc cây trồng.
 - Chuẩn bị cơ sở vật chất cho dạy và học.
 - Chuẩn bị cơ sở vật chất cho HN cha mẹ học sinh lần 3.
 - Chuẩn bị cơ sở vật chất mọi mặt cho thi tốt nghiệpTHPT
 - Chuẩn bị cơ sở vật chất cho Lễ tổng kết năm học.
 - Bàn giao, bảo quản cở vật chất  hè 2015-2016.
 
     Tháng 7,8/2015.
 - Bảo quản cơ sở vật chất  nhà trường khi giáo viên nghỉ hè.
 - Chuẩn bị cơ sở vật chất cho ôn tập trong hè, thi tuyển sinh.
 - Lao động, tạo quang cảnh xanh sạch đẹp.
 
IV. Tổ chức thực hiện:
          1. Ban lao động- CSVC:
          Lập kế hoạch chi tiết cho từng tuần, từng tháng. Kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của học sinh và giáo viên chủ nhiệm.
2. Giáo viên chủ nhiệm:
          Tổ chức phân công, quản lý học sinh lao động theo kế hoạch cụ thể từng tháng, từng tuần của nhà trường đảm bảo an toàn, hiệu quả, có tính giáo dục; Miễn lao động cho những học sinh thuộc đối tượng miễn theo quy định.
          3. Học sinh:
Thực hiện nhiệm vụ lao động theo phân công, đảm bảo an toàn, hiệu quả, nghỉ lao động phải có giấy xin phép với lý do chính đáng.
 
Trên đây là kế hoạch lao động năm học 2015- 2016 của Ban lao động- CSVC trường THPT Thác Bà. Đề nghị các đồng chí CBGV,CNV và các em học sinh nghiêm túc thực hiện.
 
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                                      Người lập kế hoạch
          
 
 
 
 
 
                                                                                               Lưu Trung Kiên
 
 
 
 
   

Tác giả bài viết: Ban Lao Động

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Đang truy cậpĐang truy cập : 25

Máy chủ tìm kiếm : 13

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 1923

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 40342

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1697466