The Geometer’s Sketchpad 5.04 – Phần mềm Toán học động

Tác giả: MyXem - Đã xem: 946 - Đã tải về: 38

The Geometer’s Sketchpad 5.04 – Phần mềm Toán học động

The Geometer’s Sketchpad (thường được gọi tắt là Sketchpad hay GSP) là một phần mềm thương mại với mục đích khám phá Hình học Euclid, Đại số, Giải tích, và các ngành khác của Toán học.

 

LIÊN KẾT