Thơ - Đặc sắc

Sáng tạo khoa học kỹ thuậtXem công văn hướng dẫn: tại đây
Tải công văn hưỡng dẫn: Tại đây

Triển khai giáo dục pháp luật về An toàn giao thông từ 2016- 2020

Thứ hai - 14/09/2015 22:56
      UBND TỈNH YÊN BÁI                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 100/KH-SGDĐT                                  Yên Bái, ngày  12  tháng  9  năm 2015
 
KẾ HOẠCH
Triển khai giáo dục pháp luật về An toàn giao thông từ 2016- 2020.

 Thực hiện chương trình hành động số 37 - CTr/TU ngày 16/11/2012 của Ban thường vụ tỉnh ủy Yên Bái thực hiện chỉ thị số 18 - CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.
Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh về triển khai công tác giáo dục ATGT; Chương trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hiệp quốc về  “Thập niên hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2011- 2020”; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, tuyên truyền chủ đề “Văn hoá giao thông” trong trường học; Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai công tác giáo dục pháp luật về ATGT từ 2016 - 2020 trong toàn ngành như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng quy định của pháp luật về ATGT trong các cơ sở giáo dục, góp phần giảm thiểu việc ùn tắc giao thông trước cổng trường, giảm tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên trong phạm vi toàn tỉnh.
- Xây dựng thói quen cư xử có văn hóa, đúng luật pháp, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong toàn ngành làm cơ sở để từng bước hình thành “văn hóa giao thông” trong mỗi người khi tham gia giao thông.
-  Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của nhà trường với chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị trong công tác đảm bảo trật tự ATGT. Xử lý kiên quyết tình trạng vi phạm luật giao thông trong học sinh, sinh viên. 
          2. Yêu cầu
- Tất cả các cơ sở giáo dục phải xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục pháp luật về ATGT hằng năm. Tổ chức Lễ hướng ứng và phát động thực hiện “An toàn giao thông” hằng năm tại đơn vị thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu.
- Học sinh, sinh viên phải nghiêm túc thực quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; thực hiện mặc áo phao khi đi đò.
- Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức trong trường, đặc biệt là các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ATGT cho học sinh, sinh viên.
 
- Các đơn vị phải tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc không giao xe máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện khi tham gia giao thông.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC
1. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Giáo dục học sinh, sinh viên nắm vững các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, với các nội dung trọng tâm là:
a. Đối với giáo dục mầm non
Chương trình giáo dục ATGT chính khoá thực hiện từ 3 - 4 tuần trong năm học. Tổ chức các hoạt động vui chơi, ngoại khóa, các khái niệm cơ bản về ATGT. Tập trung vào các nội dung:
- Làm quen với một số phương tiện giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không.
- Ngồi trên xe đạp, xe mô tô, xe gắn máy, tàu hỏa, thuyền an toàn; đi bộ an toàn.
- Làm quen với tín hiệu giao thông đường bộ, biển báo hiệu giao thông đường bộ (biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn) về màu sắc, hình dạng, quy định.
b. Đối với giáo dục tiểu học
Tài liệu giáo dục ATGT cho học sinh và giáo viên đã được biên soạn và đưa vào giảng dạy từ lớp 1 đến lớp 5 mỗi lớp có 6 bài học trong năm học. Thực hiện theo hướng lồng ghép vào các môn học, kết hợp sử dụng các tài liệu đã có để nâng cao chất lượng giáo dục ATGT cho học sinh. Căn cứ vào nội dung giảng dạy được quy định trong chương trình môn Tự nhiên xã hội, Khoa học, Đạo đức; tập trung vào các nội dung:
- Đi bộ trên đường, đi bộ qua đường an toàn, đi xe đạp trên đường an toàn.
- Ngồi trên xe đạp, xe máy an toàn, chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm; an toàn khi đi ô tô, xe buýt.
- Hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của báo hiệu đường bộ, hiệu lệnh của CSGT; văn hóa khi tham gia giao thông.
c. Đối với giáo dục trung học cơ sở
Đưa giáo dục trật tự an toàn giao thông trong giờ học chính khóa của bộ môn GDCD ở tất cả các khối lớp và thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung giảng dạy GD trật tự ATGT trong hoạt động ngoài giờ lên lớp theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tập trung vào các nội dung:
- Đi bộ qua đường ở nơi không có biển chỉ dẫn, đi xe đạp trên đường an toàn, qua đường ở nơi đường bộ giao nhau với đường sắt; điều khiển xe đạp điện an toàn; quy định về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và điều khiển xe đạp điện an toàn.
- Hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của báo hiệu đường bộ, hiệu lệnh của CSGT; tình huống giao thông nguy hiểm, cách phòng tránh tai nạn giao thông; văn hóa khi tham gia giao thông.
d. Đối với giáo dục trung học phổ thông
Đưa Giáo dục trật tự ATGT trong giờ học chính khóa của bộ môn GDCD ở tất cả các khối lớp và thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung giảng dạy giáo dục trật tự ATGT trong hoạt động ngoài giờ lên lớp theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tập trung vào các nội dung:
- Độ tuổi của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; quy định về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, điều khiển phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện.
- Các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện an toàn.
- Nhận thức về tình hình TNGT, hậu quả của TNGT.
- Chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, tình huống khi tham gia giao thông, phòng tránh TNGT, hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông; văn hóa khi tham gia giao thông.
e. Đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
Giáo dục ATGT được đưa vào chương trình ngoại khóa của bộ môn Giáo dục Pháp luật trong sinh viên, học sinh theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT và quy định của Bộ GDĐT. Tổ chức giáo dục ATGT cho HSSV trong “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khoá học”. Tập trung vào các nội dung:
- Quy định về điều kiện được điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.
- Các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện an toàn và việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm.
- Quy định về nồng độ cồn trong máu hoặc trọng hơi thở khi điều khiển mô tô, xe gắn máy.
- Phổ biến cho học sinh, sinh viên các kiến thức về bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; cảnh báo các lỗi vi phạm thường mắc phải, nguy cơ tai nạn và hậu quả phải gánh chịu khi vi phạm; văn hóa khi tham gia giao thông.
2. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt
Tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc quy định về việc bảo đảm ATGT đường sắt, đặc biệt là các hành vi bị nghiêm cấm như sau:
- Phá hoại công trình đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt, tự ý di chuyển hoặc làm sai lệch các công trình, thiết bị báo hiệu, biển báo hiệu cố định trên đường sắt; treo, phơi, đặt vật làm che lấp hoặc làm sai lạc tín hiệu giao thông đường sắt; không vượt qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, vượt rào ngăn giữa đường sắt với khu vực xung quanh, để vật chướng ngại vật, chất dễ cháy, chất dễ nổ trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt.
- Đi, đứng, nằm, ngồi trên nóc toa xe, đầu máy, bậc lên xuống toa xe; đu bám, đứng, ngồi hai bên thành toa xe, đầu máy, nơi nối giữa các toa xe, đầu máy; mở cửa lên, xuống tàu, đưa đầu, tay, chân và các vật khác ra ngoài thành toa xe khi tàu đang chạy; đi, đứng, nằm, ngồi trên đường sắt, ném đất, đá hoặc các vật khác lên tàu hoặc từ trên tàu xuống.
3. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa
- Tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên khi đi đò phải mặc áo phao hoặc sử dụng cặp phao, dụng cụ cứu sinh; chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo đảm an toàn khi sử dụng phương tiện.
- Tùy vào điều kiện cụ thể của từng cơ sở giáo dục tổ chức dạy bơi cho học sinh, sinh viên; Tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn đuối nước trong học sinh, sinh viên. Đặc biệt quan tâm vào mùa mưa lũ việc tổ chức cho học sinh, sinh viên khi đi tham quan, dã ngoại tuyệt đối an toàn...
III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC
- Tuyên truyền thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, tổ chức ngày hội, các hội thi tìm hiểu Luật giao thông, sân khấu hóa; trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn, đội; thông qua hệ thống phát thanh...
- Tuyên truyền, giáo dục qua các giờ giảng dạy chính khóa, thông qua các hoạt động ngoại khóa; đặc biệt chú trọng mở rộng tuyên truyền tới các bậc cha mẹ học sinh.
- Tuyên truyền trực quan thông qua: xây dựng hệ thống panô, áp phích, băng rôn, tờ rơi, khẩu hiệu, Website của các cơ sở giáo dục...
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Giao cho phòng GDDT&CTHSSV làm đầu mối, chủ động phối hợp với Ban ATGT tỉnh, các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT cho học sinh, sinh viên: Xây dựng kế hoạch và tổ chức hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT; Tổ chức lễ ra quân phát động ATGT trong học sinh, sinh viên hàng năm. Tổ chức tập huấn cho giáo viên nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy pháp luật về ATGT.
- Tổ chức Hội thi tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh phổ thông.
- Kiểm tra, đánh giá, đôn đốc các đơn vị về công tác giáo dục ATGT; phối hợp với các cơ quan chức năng và các tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ATGT trong trường học hằng năm.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị; định kỳ tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh; Đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích. Khiển trách và không bình xét thi đua đối với đơn vị, cá nhân vi phạm và xảy ra tai nạn giao thông.
2. Đối với các đơn vị trực thuộc
* Đối với các phòng giáo dục và đào tạo
- Phối hợp với các ban, ngành liên và Ban an toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho Lãnh đạo các cấp ban hành các quy định và điều kiện đảm bảo cho công tác giáo dục ATGT cho học sinh, sinh viên.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT.
- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, giáo dục ATGT cho học sinh, sinh viên.
- Chỉ đạo quyết liệt các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tổ chức họp với cha mẹ học sinh để tuyên truyền, vận động và ký cam kết về việc không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông vào đầu năm học 2015-2016.
- Quy định cụ thể việc xử lý kỷ luật phù hợp với những trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông để răn đe, giáo dục học sinh và thông báo cho tất cả phụ huynh biết để cùng thực hiện; giao cho giáo viên chủ nhiệm có hình thức kiểm tra, giám sát hàng ngày đối với học sinh, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường trong việc triển khai và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.
- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, đôn đốc thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng và xử lý kỷ luật nghiêm các trường hợp vi phạm.
- Nghiêm túc triển khai các quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em.
- Đưa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT vào nội quy nhà trường và là một trong các nội dung đánh giá thi đua năm học. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm.
* Các trường THPT, PT Liên cấp và Trung tâm giáo dục thường xuyên
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho học sinh theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy ATGT trong trường học; lấy thái độ, hành vi về thực hiện ATGT của học sinh là tiêu chí đánh giá rèn luyện, xếp loại.
- Yêu cầu phụ huynh học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc không giao xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe và đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông.
- Giao cho giáo viên chủ nhiệm giáo dục, nhắc nhở, có hình thức kiểm tra, giám sát hàng ngày đối với học sinh. Nhà trường chỉ đạo các tổ chức Đoàn tham gia công tác giáo dục ATGT và nắm bắt tình hình thực hiện các quy định về ATGT của học sinh; đưa các tình huống xảy ra khi tham gia giao thông để học sinh thảo luận và đề ra phương án giải quyết trong các giờ sinh hoạt lớp và các hoạt động ngoại khóa.
- Ban hành quy định cụ thể việc đội mũ bảo hiểm và việc tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông cho học sinh, xử lý kỷ luật phù hợp đối với những trường hợp vi phạm để răn đe, giáo dục học sinh và thông báo cho tất cả phụ huynh biết để cùng phối hợp thực hiện.
- Chủ trì và phối hợp với Ban ATGT địa phương tổ chức tốt cuộc thi “Giao thông học đường” trên Internet cho học sinh trung học phổ thông.
- Phối hợp với các ban, ngành liên quan của địa phương xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và tổ chức các buổi phổ biến, tuyên truyền trực tiếp về pháp luật an toàn giao thông, tập trung vào các nội dung: các lỗi vi phạm thường gặp khi tham gia giao thông; nguyên nhân và hậu quả do tai nạn giao thông; các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.
- Triển khai quyết liệt không để xảy ra tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, tình trạng học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; điều khiển, xe đạp điện, xe máy điện an toàn và nhắc nhở học sinh mặc áo phao khi đi đò.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức hướng dẫn giao thông khu vực cổng trường vào giờ cao điểm; bố trí giờ học, giờ tan học hợp lý để tránh ùn tắc giao thông; tùy điều kiện cụ thể của từng trường phối hợp với phụ huynh học sinh tổ chức xe đưa đón học sinh; vận động học sinh hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân; mở cổng trường để phụ huynh vào sân đưa đón học sinh.
* Các trường Cao đẳng và TCCN
- Quán triệt cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc quy định không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; quy định về đội mũ bảo hiểm, không điều khiển xe khi chưa có giấy phép lái xe.
- Tuyên truyền, vận động, giáo dục học sinh, sinh viên thực hiện các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông gồm: tự giác chấp hành pháp luật về ATGT; chủ động nhường đường; thân thiện với người đồng hành; không nói tục, chửi bậy, không hút thuốc lá và vứt rác bừa bãi; không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia; hạn chế sử dụng còi nơi đông người; sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông; mặc áo phao khi đi đò.
- Tuyên truyền sâu giáo dục an toàn giao thông trong tuần sinh hoạt công dân đầu năm học, đầu khóa học và cuối khóa học cho học sinh, sinh viên.
- Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm chuyên đề về các hành vi bị cấm khi tham gia giao thông, về nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, sân khấu hóa, viết bài, tuyên truyền qua phát thanh nội bộ về an toàn giao thông. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về an toàn giao thông trên các báo Đoàn, Hội và Website của nhà trường.
- Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên thành lập các nhóm, đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích đảm bảo an toàn giao thông; tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường và hoạt động tình nguyện của địa phương trong các đợt cao điểm về giao thông như: dịp nghỉ tết, kỳ thi tuyển sinh, thi TN THPT, đầu năm học mới.
- Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên; đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các hình thức giáo dục ATGT ngoại khóa cho học sinh, sinh viên như: tổ chức lễ ra quân, các hoạt động sân khấu hóa, hội thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ và lái xe mô tô an toàn...
 3/ Công tác xử lý học sinh vi phạm Luật giao thông
-  Hiệu trưởng các trường đề ra những hình thức xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông do Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (Công an thành phố) cung cấp thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo, cụ thể yêu cầu học sinh vi phạm làm bản kiểm điểm và lưu hồ sơ, mời cha mẹ học sinh vào thông báo, nhắc nhở và cam kết với nhà trường không để con em tiếp tục vi phạm; cảnh cáo trước lớp; cảnh cáo dưới cờ; hạ bậc hạnh kiểm trong đánh giá xếp loại của tháng, của học kỳ. Sau khi xử lý các trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông đề nghị nhà trường gửi văn bản báo cáo về phòng GDDT&CTHSSV Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp.
-  Kiên quyết không giữ xe của học sinh đi xe phân khối lớn mà không có giấy phép lái xe trong bãi giữ xe của nhà trường.
- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp liên ngành với Công an tỉnh, Sở Giao thông, Tỉnh đoàn thống nhất biện pháp giữa tuyên truyền giáo dục với việc sử lý học sinh vi phạm các quy định về ATGT; lập biên bản học sinh vi phạm giao thông gửi về trường đang học và địa phương nơi cư trú. Để thực hiện tốt Điều lệ nhà trường, Quy chế HSSV, các trường thống nhất việc xử lý học sinh vi phạm (ngoài việc xử lý của các cơ quan chức năng) theo từng mức độ kỷ luật sau:
* Vi phạm lần thứ nhất: Phê bình, thông báo hành vi vi phạm trong toàn trường, yêu cầu học sinh cam kết không tái phạm (bản cam kết có xác nhận của gia đình và tổ trưởng dân phố nơi học sinh cư trú). Không đánh giá điểm bình quân môn Giáo dục công dân trên 6,5/học kỳ.
* Vi phạm lần thứ hai: Khiển trách; hạ một bậc hạnh kiểm và thông báo về tổ dân phố nơi học sinh cư trú. Không đánh giá điểm bình quân cả năm môn Giáo dục công dân trên 5,5.
* Vi phạm lần thứ ba: Cảnh cáo, hạ một bậc hạnh kiểm vào bậc thấp nhất. Mời cha mẹ học sinh đến trường làm việc và thông báo về tổ dân phố nơi học sinh cư trú Đánh giá điểm bình quân cả năm môn Giáo dục công dân dưới 5,0. (Học sinh đi mô tô, xe máy đến trường áp dụng hình thức như vi phạm lần 2).
Trên đây là kế hoạch triển khai công tác giáo dục pháp luật về ATGT từ năm 2016- 2020. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nội dung trên về Sở Giáo dục và Đào tạo qua phòng Giáo dục dân tộc và Công tác học sinh, sinh viên trước ngày 20/5 hàng năm./.
 
Nơi nhận:
- Vụ CTHSSV;
- UBND tỉnh;
- Ban ATGT; CA, Sở GTVT, Tỉnh đoàn;
- Lãnh đạo Sở, TT CĐN;
- Các phòng GDĐT;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các phòng CM thuộc Sở;
- Lưu: VT, GDDT&CTHSSV.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Đặng Quang Khánh
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

LIÊN KẾT
Đang truy cậpĐang truy cập : 39


Hôm nayHôm nay : 888

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 37907

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1695031