Thơ - Đặc sắc

Sáng tạo khoa học kỹ thuậtXem công văn hướng dẫn: tại đây
Tải công văn hưỡng dẫn: Tại đây

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Thứ năm - 17/09/2015 03:24
       UBND TỈNH YÊN BÁI                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 624/SGDĐT-TTr
  V/v Tổng kết 10 năm thực hiện                     Yên Bái, ngày 16 tháng 9 năm 2015
Luật Phòng, chống tham nhũng

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 31/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Sở GD&ĐT đề nghị các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:
I. Phân công nhiệm vụ
1. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở
a) Chuẩn bị báo cáo theo đề cương hướng dẫn và biểu mẫu của Thanh tra Chính phủ (gửi kèm Công văn này);
b) Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN.
2. Đối với các phòng thuộc Sở
 Báo cáo các nội dung thuộc lĩnh vực công tác. Lưu ý: Những việc đã làm được, những việc chưa làm được, nội dung báo cáo có số liệu của các năm và những kiến nghị.
a) Văn phòng Sở: Công tác CCHC góp phần phòng ngừa tham nhũng.
b) Phòng TCCB
- Thực hiện công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ;
- Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức;
- Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; việc tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khi có dấu hiệu tham nhũng;
- Thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập;
- Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức;
- Việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.
c) Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Công khai, minh bạch trong thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động đấu thầu sử dụng ngân sách nhà nước;
- Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công (gắn với kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí);
- Thực hiện quyền tự chủ về tài chính, biên chế và giao khoán kinh phí hoạt động cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có đủ điều kiện; thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước;
- Bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị (về mua sắm công, xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất, quản lý và sử dụng nhà ở công vụ, quản lý dự án đầu tư xây dựng, huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; việc giải quyết các công việc của cơ quan, đơn vị, cá nhân; trong lĩnh vực tài chính, ngân sách nhà nước về giáo dục);
- Quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu, chương trình quốc gia;
- Các giải pháp đổi mới công nghệ quản lý và hạn chế tiêu dùng tiền mặt.
d) Thanh tra Sở
- Việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng;
- Tổng hợp Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN của Sở GD&ĐT.
II. Quy định thời gian, hình thức nộp báo cáo
1. Thời gian nộp báo cáo: Trước ngày 10/10/2015
2. Hình thức nộp báo cáo
 - Các đơn vị trực thuộc Sở nộp Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN bằng văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua thanh tra Sở) sau khi tổ chức Hội nghị tổng kết tại đơn vị;
- Các phòng thuộc Sở nộp báo cáo các nội dung theo Mục 2 phần I (chuyển bản mềm vào địa chỉ Mail: thanhtra@yenbai.edu.vn và nộp văn bản có chữ kí của lãnh đạo phòng cho Thanh tra Sở).
Trên đây là nội dung hướng dẫn triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của Sở GD&ĐT. Đề nghị các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc đề nghị kịp thời phản ánh về Thanh tra Sở (ĐT liên hệ 0293 853 732) để giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Giám đôc Sở;
- Lưu: VT, TTr.
 
GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
Trần Xuân Hưng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

LIÊN KẾT
Đang truy cậpĐang truy cập : 23


Hôm nayHôm nay : 888

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 37865

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1694989